İçinde KÖMÜ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "kömü" olan, toplam 50 tane kelime bulunuyor. İçerisinde kömü bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu kömü ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında kömü olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

KÖMÜRLEŞTİRİLMEK

15 harfli kelimeler

KÖMÜRLEŞTİRİLME

14 harfli kelimeler

KÖMÜRLEŞTİRMEK

13 harfli kelimeler

KÖMÜRLEŞTİRİŞ, KÖMÜRLEŞTİRME, ERİKLİKÖMÜRCÜ

12 harfli kelimeler

KÜÇÜKKÖMÜRCÜ, BÜYÜKKÖMÜRCÜ, KÖMÜŞBUYNUZU

11 harfli kelimeler

KÖMÜRKAYASI, KÖMÜRDENMEK, KÖMÜRÇUKURU, KÖMÜRLEŞMEK, KÖMÜRCÜKADI, KÖMÜRSÜZLÜK, KÖMÜŞCİCİĞİ

10 harfli kelimeler

KÖMÜRLEŞME, KÖMÜRKALEM, KÖMÜRCÜLER, KÖMÜRCÜLÜK, GÜVEĞİKÖMÜ, BEYAZKÖMÜR, KÖMÜRYAKAN

9 harfli kelimeler

TAŞKÖMÜRÜ, KÖMÜRTLEK, KÖMÜŞÖREN, KÖMÜRKAYA, KÖMÜRÜMSÜ, KÖÇEKKÖMÜ

8 harfli kelimeler

KÖMÜRDEK, KÖMÜŞİNİ, KÖMÜŞHAN, KÖMÜRLÜK, KÖMÜRTAŞ, KÖMÜRSÜZ, KÖMÜRSEN, KÖMÜRLER, KÖMÜRKÖY

7 harfli kelimeler

KÖMÜRSÜ, DÖŞKÖMÜ, KÖMÜKLÜ, KÖMÜREN, KÖMÜRLÜ, KÖMÜRCÜ

5 harfli kelimeler

KÖMÜK, KÖMÜŞ, KÖMÜS, KÖMÜZ, KÖMÜR

4 harfli kelimeler

KÖMÜ

Bazı kelimelerin anlamları

KÖMÜ

Keklik ve benzerleri kuşları avlamak için çalı çırpıdan yapılan, avcının gizlenmesine yarayan yer, barınak. Yeraltında saklanan mal, para, gömü. Kuytu, çukur yer. Yelkencilik, vardiyacılık gibi görevler yapan deniz azabı.

KÖMÜRDENMEK

Homurdanmak.

KÖMÜRÇUKURU

Hatay ilinde, Belen ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KÖMÜRSÜZLÜK

Kömürsüz olma durumu.

BÜYÜKKÖMÜRCÜ

İzmir şehrinde, Tire belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KÖMÜRLEŞTİRİLMEK

Kömür durumuna getirilmek.

KÖMÜRLEŞTİRME

Kömürleştirmek işi.

KÖMÜRLEŞTİRİLME

Kömürleştirilmek işi.

ERİKLİKÖMÜRCÜ

Balıkesir şehri, İvrindi ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

KÖMÜRLEŞTİRMEK

Kömür durumuna getirmek.

KÜÇÜKKÖMÜRCÜ

İzmir kenti, Tire ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KÖMÜŞBUYNUZU

Saplarının üzerindeki dikenleri eğri olan bir çeşit yaban otu.

KÖMÜRKAYASI

Kaya balığı cinsinden kara renkli bir balık.

KÖMÜRLEŞMEK

Kömür durumuna gelmek.

KÖMÜRLEŞTİRİŞ

Kömürleştirme işi.

KÖMÜRCÜKADI

Bursa şehrinde, Mustafakemalpaşa belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

  -   -   -  

Anlamında KÖMÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÖMÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FÜZEN

Kömür kalem. Bu kalemle yapılmış resim.

ANTRASİT

Güçlükle tutuşan, koku, duman çıkarmadan büyük bir ısı vererek yanan bir taş kömürü türü.

KARBONLAŞMAK

Karbon durumuna gelmek, kömürleşmek.

KÖMÜRCÜ

Kömür alıp satan veya odun kömürü yapan kimse. Vapurda, fabrikada, kalorifer dairesinde ocağa kömür atan işçi.

KARBON

Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).

FENOL

Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik.

ATEŞÇİ

Fabrika, vapur, lokomotif vb. ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse.

AYAK

Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek ya da bunlardan her biri. Göl ayağı. Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi, kadem, fit, fut. Altılı ganyanda yer alan her bir koşu. Bacak. Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. Vücudun belden aşağı bölümü. Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste. Kömür ocaklarında kömürün çıkarıldığı galeri. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta. Futun küpü alınarak hesaplanan değer. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi. Basamak. Halk edebiyatında uyak.

KOK

Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü.

GRİZU

Normal sıcaklık ve basınçta kömür ocaklarında açığa çıkan ve büyük bölümü saf metandan oluşan, kolayca tutuşabilen gaz.

KÖMÜRLEŞME

Kömürleşmek işi. Bitki kalıntılarının kömüre dönüşmesine yol açan doğal olay.

CÜRUF

Erime durumundaki madenlerin yüzeyinde toplanan madde, demir boku, dışık. Kaloriferlerden çıkan yanmış kömür artığı.

KOR

İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası. Büyük acı, üzüntü, sıkıntı, dert. Kırmızı renkli.

BİTÜM

Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin doğal yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı. Yol kaplamasında, kâğıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde, kömür tozundan briket yapımında vb. kullanılan, doğal ısıda katı, yoğunluğu bire yakın, koyu kestane renginde madde.

KÖMÜRCÜLÜK

Kömürcünün yaptığı iş.

BRİKET

Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakacak. Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi. Kum ve çimentonun birleştirilmesiyle elde edilen yapı malzemesi.

İS

Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Sürme.

BENZEN

Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı. Benzin.

KEPÇE

Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan, uzun saplı, yuvarlak ve derince kaşık. Bu kaşığın alabildiği miktarda olan. Bu aracın alabildiği miktarda olan. Saplı bir çembere geçirilmiş olan, balık veya kelebek tutmada kullanılan ağ. Gemilerde, ortasında dümenevi bulunan yuvarlak kıç çıkıntısı. Güreşte hasmın arkasından bacakları arasına el sokma oyunu. Tahıl, kömür, kum vb.nin yüklenip boşaltılmasında kullanılan, tek veya iki çeneden oluşmuş motorlu araç. Erimiş madeni kalıba dökmek için kullanılan büyük kaşık.

KAZMACI

Kömür ocaklarında kazma ile kömür çıkaran işçi.