İçinde J geçen 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "j" olan 16 harfli toplam 22 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde j harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu j harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında j harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİPERÖSTROJENİZM

Aşırı östrojen salgılanması veya alınması. Tüm türlerde üreme organlarında östrojenizme benzer bulgulara neden olur. Köpeklerde deri lezyonlarına, kemikiliğinin baskılanması sonucu pansitopeni, anemi, trombositopeni ve granülositopeniye meydana gelir. Engelleyici etkisinin mekanizması bilinmemektedir.

BİYOMETEOROLOJİK

Biyometeoroloji ile ilgili.

JUKSTAGLOMERULER

Göbrek glomerulusuna yakın olan.

ELEKTROMETALÜRJİ

Metalürji ürünlerinin elde edilmesinde ve arıtılmasında termik elektriğin ısı ve elektroliz özelliklerinin kullanılması. Elektrikle ısıtma olaylarından yararlanılarak yapılmış olan ve madenlere uygulanan termik işlemlerin hepsi.

BAKTERİYOLOJİKIL

Bakteriyolojik.

SERVİKOVAJİNİTİS

Serviks uteri ve vajinanın birlikte yangısı.

ELEKTROBİYOLOJİK

Elektrobiyoloji ile ilgili.

KRONOFARMAKOLOJİ

İlaç etkisinin gün içi ritme göre değişmesini inceleyen farmakoloji alt dalı.

PROJELENDİRİLMEK

Proje durumuna getirilmek.

HOMOJENLEŞTİRİCİ

Yüksek basınç altında homojenleştirme işlemini yapan cihaz, homojenizatör.

RADYOFARMAKOLOJİ

Radyoaktif maddelerin vücuttaki etkileriyle radyoaktif maddelerle işaretlenmiş ilaçların farmakokinetiğinden bahseden farmakoloji dalı.

MİKROANJİYOPATİK

Mikroanjiyopati özelliklerine sahip, mikroanjiyopatiyle ilgili olan.

GASTROENTEROLOJİ

Sindirim bilimi. Hastanelerde sindirim organları hastalıklarının incelendiği, tedavi edildiği bölüm.

SİKLEROKRONOLOJİ

Bir organizmanın geçmiş tarihiyle ilgili olarak otolit, pul ve iskelet gibi kalkersi yapılarını inceleyen bilim.

ENTEROTOKSİJENİK

Enterotoksin oluşturan.

HEMANJİYOBLASTOM

Beyinde özellikle meninks kılcal damarlarındaki anjiyoblastlardan köken alan damar tümörü.

ANJİYOTENSİNOJEN

Karaciğerde oluşan, molekül ağırlığı 55000 dalton olan, plazmada alfa-2 globulin yapısında ve renin enzimi tarafından anjiyotensin I'e dönüştürülen, kan basıncını artıran renin-anjiyotensin mekanizmasının bir parçası olan bir protein.

PSİKOFARMAKOLOJİ

İlaçlarla psişik değişiklikler arasındaki ilişkiyi inceleyen farmakoloji dalı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük