İçinde İZOT geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "izot" olan, toplam 20 tane kelime bulunuyor. İçerisinde izot bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu izot ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında izot olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

İZOTİYOSİYANAT, SCHİZOTRYPANUM, SEMİZOTUGİLLER

12 harfli kelimeler

İZOTAKOFOREZ

11 harfli kelimeler

RADYOİZOTOP

9 harfli kelimeler

İZOTAKTİK, İZOTERMAL, İZOTONLAR, İZOTOPLAR, PİZOTİFEN, SERKİZOTU

8 harfli kelimeler

SEMİZOTU, İZOTONİK

7 harfli kelimeler

İZOTERM, SEMİZOT

6 harfli kelimeler

EPİZOT, İZOTOP, İZOTİP, İZOTON

4 harfli kelimeler

İZOT

Bazı kelimelerin anlamları

İZOT

Kırmızı biber.

SEMİZOT

Semizotu.

SEMİZOTUGİLLER

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, semizotu, ipek çiçeği ve benzerleri bitkileri içine alan familya.

PİZOTİFEN

Vücutta salıverilen serotoninin etkilerini inhibe ederek etkiyen ve özellikle karsinoid tümörlü hastalarda kullanılan bir ilaç.

SEMİZOTU

Semizotugillerden, etli ve mayhoş yaprakları sebze olarak yenilen otsu bir bitki, semizot (Portulaca oleracea).

RADYOİZOTOP

Doğal bir elementin radyoaktif izotopu.

SCHİZOTRYPANUM

Chagas hastalığı etkeni Trypanosoma cruzi'yi içerisine alan stercorarian tripanosoma alt cinsi.

İZOTONLAR

Nötron sayıları aynı, fakat atom numaraları farklı olan nüklidler.

İZOTERM

Eş sıcak.

İZOTAKOFOREZ

İyonik hareketliliklerinin değişik olmasına dayanan bir ayırma yöntemi. Elektroforezin değişik bir şekli. Burada ileri giden elektrolitin hareketliliği ayrılacak iyonlarda büyük, durdurucu elektrolitin ki ise küçüktür.

İZOTOPLAR

Atom numaraları aynı, fakat kütle sayıları farklı olan nüklidler.

İZOTERMAL

Isı derecesi değişmeyen, devamlı aynı ısıyı gösteren.

İZOTİYOSİYANAT

Sülfokarbimit olarak da bilinen, R-N=C=S şeklinde bileşik.

İZOTAKTİK

Asimetrik karbon atomundaki substituetlerin, esas zincirle aynı konfigrasyona sahip olduğunu gösteren kristal polimerler.

İZOTONİK

Aynı ozmotik basınca sahip olma durumu; hücrenin ozmotik basıncına eşit ozmotik basınca sahip, içine konulduğunda hücrenin içine su giriş çıkışı olmayan sıvı. Aynı ozmotik basınca sahip, ozmotik basınçları eşit olan. Aynı ozmotik basınca sahip olma durumu. Hücrenin ozmotik basıncına eşit ozmotik basınca sahip, içine konulduğunda su giriş çıkışı olmayan sıvı. Aynı osmotik basınca sahip olma.

SERKİZOTU

Mor çiçekli bir çeşit ot.

  -   -   -  

Anlamında İZOT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İZOT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FİSYON

Ağır bir radyoaktif izotop çekirdeğinin nötron, proton ve benzerleri bir parçacıkla bombardıman edilerek, kütle numaraları birbirine yakın iki ayrı çekirdeğe dönüştürülmesi olayı. Nükleer santrallerde ve atom bombasında bu olaydan açığa çıkan enerjiden yararlanılır.

DÖTERYUM

Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunduran hidrojen atomunun bir izotopu, ağır hidrojen (simgesi D).

MENDELEVYUM

Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957'de yapay olarak elde edilmiş olan element (simgesi Md).

EPİZOOTİYOLOJİ

Hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıkları ve hastalık salgınlarını konu alan bilim dalı. Belirli bir hayvan veya insan popülasyonunda hastalıkların ortaya çıkışı, yayılışı, bu hastalıklardan korunma ve kontrol stratejileri, yaralanma ve öteki sağlıkla ilgili olayları inceleyen bilim dalı. Veteriner hekimlikte genellikle epizotiyoloji kavramı kullanılırken, beşeri hekimlikte epidemiyoloji kavramı kullanılmaktadır.

TRİTYUM

Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu.

CİMİLE

Tütünün alt yaprağı. Semizotu.

BALDIRIKIZ

Semizotu.

ÇEMİLLİ

Semizotu.

SİNTİGRAFİ

Gama ışınları yayan radyoaktif bir izotopun organizma içindeki yolunu izlemek temeline dayanan tanı yöntemi.

ÇEMİLLE

Semizotu.

DİLİM

Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça. Değişik anlatı türü, masal, efsane, bilmece vb. bir metnin, bir eserin aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, epizot. Belli ölçülere göre oluşmuş bölüm. Radyatör parçalarından her biri.

EPİDEMİYOLOJİ

Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışının incelenmesi. Hastalıkların nedenlerini, görülüş oranlarını, yayılışlarını, hastalıklara karşı önlem ve korunma yollarını inceleyen bilim dalı. Belirli bir hayvan veya insan popülasyonlarında hastalıkların ortaya çıkışı, yayılışı, bu hastalıklardan korunma ve kontrol stratejileri, yaralanma ve öteki sağlıkla ilgili olayları inceleyen bilim dalı, salgın hastalıklar bilimi. Veteriner hekimlikte genellikle epizotiyoloji kavramı kullanılırken, beşeri hekimlikte epidemiyoloji kavramı kullanılmaktadır.

BARANA

Fasulye sırığı ve üzüm çubuklarını dayamaya yarayan çatal ağaç, kazık. İnce döşeme. Demir tırmık. Baklava biçimi mayın. Deve hamudunun ön ve arka kısmı (semercilikte). Lop yumurtanın üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek yapılan bir yemek. Salata, ot yemeği. Ispanak, semizotu gibi sebzelerin pirinçle pişirilen yemeği. Kuru üzüm, nohut ve boyun eti ile yapılan yemek (kuru üzüm üzerine ayva da konulur). Grup, takım, kafile, kalabalık, göç, küçük kervan, aile fertleri. Toplantı, parti, fırka, dernek. Bahçe duvarı, çit, avlu duvarları üzerine konulan çalı çırpı, harçsız yapılan duvar, tarla sınırı, tarlaların alt yanına çekilen taş set, siper. Topluluk. Büyük demir tırmık.

CİBİLLE

Semizotu.

EREKLEME

Yabani semizotu.

BARANI

Fasulye sırığı ve üzüm çubuklarını dayamaya yarayan çatal ağaç, kazık. Ispanak, semizotu gibi sebzelerin pirinçle pişirilen yemeği. Bahçe duvarı, çit, avlu duvarları üzerine konulan çalı çırpı, harçsız yapılan duvar, tarla sınırı, tarlaların alt yanına çekilen taş set, siper.

BADANAK

Husye, erkeklik bezi. Semizotuna benzer bir çeşit ot.

CİMİLLE

Semizotu.

AKTİNİTLER

Atom numaralan 89 - 103 arasında olan aktinyum, toryum, uranyum gibi doğal ya da amerikyum, berkelyum, plütonyum gibi yapay elementler serisi. Aktinitler, uzun ömürlü alfa ışını yayan izotoplardır.

AKPAS

Lahana, turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar (Albugo candida).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük

 

Warning: fopen(/home/ileilgil/public_html/kelimeler/cache/iz/izot_3_0.io): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ileilgil/public_html/kelimeler/func.php on line 37

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ileilgil/public_html/kelimeler/func.php on line 38

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ileilgil/public_html/kelimeler/func.php on line 39