İçinde İYER geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "iyer" olan, toplam 61 tane kelime bulunuyor. İçerisinde iyer bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu iyer ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında iyer olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

AİREDALETERİYERİ

15 harfli kelimeler

NORFOLKTERİYERİ

14 harfli kelimeler

KARTONPİYERSİZ

13 harfli kelimeler

VESTİYERCİLİK, CAİRNTERİYERİ, KARİYERİSTLİK, KARTONPİYERLİ, SİDNEYTERİYER

11 harfli kelimeler

AVANTÜRİYER, KARTONPİYER, TESVİYERUHU, BURSİYERLİK, EMÜLSİFİYER, İKİYERLİLİK, KARTİYERİZM, SİYERKEMİĞİ, VERİYERŞİNA

10 harfli kelimeler

HİYERARŞİK, HİYEROGLİF, KRUVAZİYER, LİSANSİYER, VESTİYERCİ, CİYERDELDİ, GARSONİYER, İLİYERTEMİ, KARİYERİST, KARİYERİZM

9 harfli kelimeler

BETONİYER, HİYERARŞİ, FİNİYERLİ

8 harfli kelimeler

BÜSTİYER, JARTİYER, KURSİYER, PRÖMİYER, PUDRİYER, TERSİYER, VESTİYER, BİYERİYE, BURSİYER, ÇİNİYERİ, KANSİYER, KERDİYER, MİNİYERT, SİYERMEK

7 harfli kelimeler

BARİYER, KARİYER, KASİYER, VİZİYER, FİNİYER, MİLİYER, SİYERCİ, ŞİNİYER, ZİYERET

6 harfli kelimeler

İLİYER, İYERLİ, PİYERO

5 harfli kelimeler

SİYER, CİYER, ÇİYER, ŞİYER

4 harfli kelimeler

İYER

Bazı kelimelerin anlamları

İYER

Eğer. Eyer, semer. Eğer, şayet.

NORFOLKTERİYERİ

İngiltere'den köken alan, küçük İrlanda Teriyerleri ile Border ve Cairn dâhil olmak üzere diğer Teriyer ırkları arasında yapılan birleştirmeler sonucu geliştirildiği düşünülen, yakın bir geçmişe kadar Norveç Teriyer ile aynı ırk olarak değerlendirilen, kulaklarının düşük oluşu ve hatlarının köşeli oluşuyla bu ırktan ayrılan ayrıca buna göre daha kıskanç ve asosyal olan, kısa, güçlü ve dayanıklı bir yapısı olan, bacakları güçlü ve tilkiye benzeyen bir burun yapısına sahip, tüy yapısı düz ve sert, rengi kızıl, buğday, ten rengi ve siyah olabilen, yüzündeki tüyler bıyık ve kaş oluşturacak biçimde uzun, etkin, sevecen ve cesur, dengeli bir karaktere sahip, bekçi köpeği ve kemirgen ve tilki avcısı olarak kullanılan köpek ırkı.

İKİYERLİLİK

Yeni evlenen çiftin gerek kocanın gerekse kadının babaevinde yaşıyabildiği evlilik biçimi.

KARTONPİYERLİ

Kartonpiyeri olan.

AVANTÜRİYER

Serüvene atılan, maceracı (kadın).

EMÜLSİFİYER

Büyük yağ küreciklerini daha küçük ve bağdaşık parçacıklar biçiminde bir sıvı içinde süspansiyon durumunda dağılmasını sağlayabilen madde, emülsiyonlayıcı.

VESTİYERCİLİK

Vestiyerci olma durumu.

KARTİYERİZM

1960'lı yılların başında Paris Match gazetesinin editörü Fransız gazeteci Raymond Cartier'in yoksul ülkelerin iktisadi kalkınması için yapılan yardımların bu ülkelerde iyi bir biçimde kullanılmadığı gerekçesiyle, gelişmiş ülkelerin bu yardımları kendi ülkelerinde kullanmasını savunan ve kendi adıyla anılan siyasi öğreti.

TESVİYERUHU

Su terazisi.

BURSİYERLİK

Bursluluk.

SİDNEYTERİYER

İpeksi teriyer.

AİREDALETERİYERİ

İngiltere'den köken alan, büyük Teriyerler sınıfına giren, 1. yüzyılın ortalarında Working Teriyer ile Otter Hound'un birleştirmeleri sonucu geliştirilmiş, tilki sansar gibi av hayvanlarının yakalanmasında kullanılmış, tüy yapısı kalın, burnu siyah, rengi bej rengi tonlarındaki tüyler içerisine dağılmış siyah ve koyu gri, göğsünde siyahlıkla birlikte kızıl ve beyaz lekeler görülebilen, bacakları, göğsü, karın altı, başı ve kulakları bej renkli, akıllı cana yakın ve sadık, günümüzde refakat ve yardım köpeği olarak yetiştirilen, polis ve asker köpeği olma özelliklerini beraberinde taşıyan köpek ırkı.

KARTONPİYER

Çoğunlukla duvar ve tavan ara kesitleriyle tavan göbeklerinde süsleme amacıyla kullanılan sertleştirilmiş alçı.

KARİYERİSTLİK

Kariyerist olma durumu.

KARTONPİYERSİZ

Kartonpiyeri olmayan.

CAİRNTERİYERİ

İskoçya'dan köken alan, 1500'lerden beri bilinen adını İskoç çiftlik ve mezarlıklarının sınırlarını işaretlemek için kullanılan taş yığınlarından alan ve geçmişte bu taş yığınlarının içine saklanan kemirgenleri kaçırmak veya yok etmek için kullanılan, vücudu küçük, sağlam ve sıkı, tüyleri yumuşak alt tüyleriyle bol miktardaki dış tüylerden oluşan, rengi kızıl, kaplan desenli, siyahımsı, kum sarısı ve grinin çeşitli tonları olabilen, hareketli ve korkusuz, uyumu yüksek, avcılık, iz sürme ve bekçi köpekliği yetenekleri de bulunan, günümüzde temel olarak ev hayvanı olarak yetiştirilen köpek ırkı.

  -   -   -  

Anlamında İYER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İYER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KIMIL

Yarım kanatlılardan, sap, çiçek, yaprak ve başakları emerek veya yiyerek ekin hastalığına yol açan, vücudu kalkana benzeyen zararlı bir böcek (Aelia rostrata).

ASKILIK

Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı. Asılıp saklanacak sebze, meyve. Vestiyer.

AĞAÇKAKAN

Serçegillerden, gagasıyla ağaçları oyabilen ve ağaç kurtlarını yiyerek beslenen, uzun gagalı kuş (Picus).

DÜRMECE

Bağlarda, tomurcuk, yaprak ve salkım yiyerek yaşayan, sarımsı gece kelebeği (Sparganothis pilleriana).

AKINTI

Akma işi. Sıvı yapıştırıcıların ağaç yüzeylerine gereğinden çok sürülmesi ile oluşan durum. Hastalık sebebiyle vücudun herhangi bir yerinden sulu madde akması. Havanın veya suyun herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, akım, cereyan. Eğiklik, eğim, meyil. Çam türü ağaçlarda bulunan reçinenin eriyerek akması olayı.

ÇALAKAŞIK

Soluk almadan yiyerek.

DOYMUŞ

Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş. Doyma durumuna gelmiş (gaz, sıvı veya elektromıknatıs), meşbu. İsteği kalmamış, isteği giderilmiş, tatmin olmuş.

BALIKÇIL

Uzun bacaklılardan, boynu ve gagası uzun, su kıyılarında yaşayan, balık yiyerek beslenen büyük bir kuş (Ardea cinerea). Balıkla beslenen, balık yiyen.

ENGEL

Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap. Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer. Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer. Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer. Kara yollarının kenarlarına yapılmış olan korkuluk, bariyer.

DOYURAN

Bir sıvının içinde eriyerek onu doyma durumuna getiren (madde). Bir çelik çubuğu doyma durumuna getiren indükleyici manyetik alan.

OFLAMAK

"Of" diyerek sıkıntı, bezginlik, usanç, acı veya yorgunluk duyduğunu belli etmek.

DİYE

Herhangi bir yargıya vararak. Diyerek. Niteleyerek.

FELDMAREŞAL

Alman, Avusturya, İngiliz, Rus ve İsveç askerî hiyerarşisinde en yüksek rütbe.

BURSLU

Burs alan, bursu olan, bursiyer.

DEHLEMEK

Hayvanı "deh" diyerek yürütmek. Kovmak.

HİYERARŞİK

Hiyerarşiye özgü.

KARINCASEVER

Karınca yiyerek beslenen ve karınca yuvası çevresinde yaşayan böcek.

DOYASIYA

Doyuncaya kadar yiyerek. Yeterince.

GÜMÜŞÇÜN

Püskül kuyruklulardan, eski kitap sayfalarında, döşeme aralıklarında, şekerli maddeler ve tahta kırıntıları yiyerek yaşayan, vücutları küçük pullarla örtülü, kanatsız böcek (Lepisma saccharina).

BAŞTANKARA

Ötücü kuşlar takımının baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya'da yaşayan, böcek yiyerek tarıma yararlı olan, oldukça kısa, güçlü ve sivri gagalı, çeşitli renklerde olabilen bir tür kuş (Parus major).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük