İçinde İYA geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "iya" olan, toplam 895 tane kelime bulunuyor. İçerisinde iya bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu iya ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında iya olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

HRİSTİYANLAŞTIRMA, KIZILDAĞYENİYAPAN, KURTBELİYENİYAPAN, PNÖMOMEDİYASTİNUM, POTANSİYALİZASYON

16 harfli kelimeler

EDEBİYATSEVERLİK, EGZİSTANSİYALİST, EGZİSTANSİYALİZM, PROVİDANSİYALİZM, TİYATROLAŞTIRMAK, FARİNGOBRANKİYAL, FARİNGOBRANŞİYAL, HARHARİYASGİLLER, KONDRODİSTROFİYA, MERCİMEKLİYAĞMUR, PROVİDANSİYALİST, RADYODİYAGNOSTİK

15 harfli kelimeler

HRİSTİYANLAŞMAK, TİYATROLAŞTIRMA, ANJİYATELEKTAZİ, BARTONELLİYAZİS, DİFERENSİYASYON, DİYARBAKIRLILIK, FOTOHİYALOGRAFİ, HESAPLİYABİLMEK, HİPERTRİŞİYAZİS, HİPOTİYAMİNOZİS, HİYALOSERÖZİTİS, KREPİDOSTOMİYAZ, LÖKODİYAPEDEZİS, MALLORYHİYALİNİ, MİKROSPORİDİYAL, RETROFARENGİYAL, SANGUİNİKOLİYAZ, SERATOBRANŞİYAL, SİRKUMFERENSİYA, SUBENDOKARDİYAL, TİYATROSEVERLİK, TRANSEPİTELİYAL, TROMBİKULİYAZİS, ULTİMOBRANŞİYAL, YENİYAPANÇARŞAK, YENİYAPANŞEYHLİ, ZİYADELEŞTİRMEK

14 harfli kelimeler

BAŞGARDİYANLIK, DİYALEKTOLOJİK, ELEKTRODİYALİZ, ENDÜSTRİYALİZM, FİYATLANDIRMAK, ANTİKOKSİDİYAL, ANTİMİKROBİYAL, CERİTYENİYAPAN, DERMATOMİYAZİS, DİFİLOBOTRİYAZ, DİYAFRAMATİTİS, DİYAFRAMATOSEL, ESKİYASSIPINAR, GÜNİNDİYAYLASI, HRİSTİYANLAŞMA, İZOTİYOSİYANAT, KARİYAMAGİLLER, MALASSEZİYAZİS, MEDİYASTİNİTİS, NAZOFARENGİYAL, NÖRODİYAGNOZİS, OFTALMOMİYAZİS, POSTOLİTİYAZİS, PROTUBERANSİYA, RİNOFARİNGİYAL, SEKİRDENİYARMA, SERODİYAGNOZİS, SİKLODİYATERMİ, SİYAHLAŞTIRMAK, SİYALOADENİTİS, Devamını Oku »»

13 harfli kelimeler

DİYALEKTOLOJİ, EDEBİYATSEVER, İHTİYATSIZLIK, İLAHİYATÇILIK, İMTİYAZSIZLIK, LİYAKATSİZLİK, NAKLİYATÇILIK, SAHTİYANCILIK, ŞARKİYATÇILIK, ALCIYENİYAPAN, BİLHARZİYAZİS, DİPLOSTOMİYAZ, DİYASTOMİYELİ, EDEBİYATÇILIK, EHTİYARLANMAK, ELAOFORİYAZİS, ELEFANTİYAZİK, ELEFANTİYAZİS, ENTEROMİYAZİS, FİYATLANDIRMA, GAYRİİHTİYARİ, GLOSSOTRİKİYA, GÜRGENLİYATAK, HAFRİYATÇILIK, HIRİSTİYANLIK, HİPOBRANKİYAL, HİPOBRANŞİYAL, HİYALURONİDAZ, HİYALÜRONİDAZ, IHTİYOBODİYAZ, Devamını Oku »»

12 harfli kelimeler

AMELİYATHANE, BRİYANTİNSİZ, DİYABETOLOJİ, DİYALEKTİKÇİ, DİYALEKTOLOG, DİYARIGURBET, FİNLANDİYALI, HİDROSİYANİK, HRİSTİYANLIK, ITRİYATÇILIK, İADEİZİYARET, İÇTİMAİYATÇI, İHTİYARLAMAK, İHTİYARLATMA, İHTİYARLAYIŞ, KAYDIİHTİYAT, PİYANGOCULUK, RUHİYATÇILIK, SİYAHIMTIRAK, SİYANÜRLEMEK, SİYASETÇİLİK, TİYATROCULUK, ZİYADELEŞMEK, ZİYARETÇİLİK, AKARİDİYAZİS, BROMODİYALON, DERMAMİYAZİS, DİSTİŞİYAZİS, DİYARBADİYAR, DİYARBAKIRLI, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

BAHTİYARLIK, BAŞGARDİYAN, BRİYANTİNLİ, DİYABETOLOG, DİYAPOZİTİF, FİYATLANMAK, GARDİYANLIK, HEMODİYALİZ, İHTİYARLAMA, İKTİSADİYAT, İSPENÇİYARİ, LAUBALİYANE, MİYAVLATMAK, NAZARİYATÇI, PİYANOCULUK, PİYASACILIK, SİBAKUSİYAK, SİYAHLANMAK, SİYAHLAŞMAK, SİYAHLATMAK, SİYAKUSİBAK, SİYANÜRLEME, SİYASETNAME, SPESİYALİST, SPESİYALİTE, ZİYADELEŞME, ZİYADESİYLE, ADRİYAMİSİN, AKİYAZMATİK, AKROSİYANOZ, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

AMELİYATLI, ATARAKSİYA, BİLGİYAZAR, DİYAKRONİK, DİYALEKTİK, DİYARBAKIR, EDEBİYATÇA, EDEBİYATÇI, İÇTİMAİYAT, İHTİYARLIK, İHTİYARSIZ, İHTİYATSIZ, İLAHİYATÇI, İMTİYAZSIZ, İNİSİYATİF, LİYAKATSİZ, MİYAVLAMAK, MİYAVLATMA, MUHTEVİYAT, NAKLİYATÇI, PİYAZCILIK, PİYAZLAMAK, PSİKİYATRİ, RİYAZİYECİ, SAHTİYANCI, SİYAHLANMA, SİYAHLAŞMA, SİYAHLATMA, VİYAKLAMAK, KEDİYALADI, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

AHLAKİYAT, BRİYANTİN, DİYABETİK, DİYAGONAL, DİYAKRONİ, DİYAPAZON, EVLİYALIK, EVVELİYAT, FELEKİYAT, GAZELİYAT, HRİSTİYAN, ITRİYATÇI, İHTİYATEN, İHTİYATLI, İMTİYAZLI, İŞTİYAKLI, KANTİYANE, LİSANİYAT, LİYAKATLİ, MANEVİYAT, MİYAVLAMA, NAZARİYAT, OLİMPİYAT, PİYANGOCU, PİYANGOLU, PİYAZLAMA, PSİKİYATR, RİYAZİYAT, RUHİYATÇI, SİYAHIMSI, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AMBİYANS, AMELİYAT, BAHTİYAR, BAKLİYAT, BAŞFİYAT, BEDİİYAT, BİYAPRAK, CANİYANE, ÇİNTİYAN, DEBRİYAJ, DİYAFRAM, DİYAGRAM, DİYAKLAZ, DİYALEKT, DİYASTAZ, DİYASTOL, DİYATOME, EDEBİYAT, EKSERİYA, FİİLİYAT, FİKRİYAT, FİYAKACI, FİYAKALI, GARDİYAN, HAFRİYAT, HALKİYAT, HAŞVİYAT, HAVAİYAT, HEZLİYAT, HİSSİYAT, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AKLİYAT, AMİYANE, ARZİYAT, AYNİYAT, DİYABAZ, DİYABET, DİYADİN, DİYAFON, DİYAKOZ, DİYALAJ, DİYALEL, DİYALİZ, DİYALOG, DİYANET, FİYASKO, FİYATLI, IRKİYAT, ITRİYAT, İHTİYAÇ, İHTİYAR, İHTİYAT, İMTİYAZ, İNSİYAK, İŞTİYAK, KİYANUS, KİYASET, LİYAKAT, MİYASMA, NİYABET, PİYANGO, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AŞİYAN, EVLİYA, FİYAKA, İTİYAT, PİYADE, PİYALE, PİYANO, PİYASA, PİYATA, RİYALA, RİYAZİ, SİYAHİ, SİYASA, SİYASİ, ZİYADE, ZİYALI, AFİYAN, ALİYAR, BADİYA, BİYANA, BİYANİ, BOZİYA, CİYARA, DİYARE, DİYAZA, DİYAZE, DOSİYA, EHTİYA, ENBİYA, EŞGİYA, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ARİYA, DİYAR, FİYAT, MİYAR, MİYAV, MİYAZ, NİYAZ, PİYAN, PİYAZ, RİYAL, SİYAH, SİYAK, VİYAK, ZİYAN, ANİYA, BİYAK, BİYAM, BİYAN, BİYAZ, CİYAK, CİYAN, CİYAR, CİYAZ, ÇİYAN, ÇİYAR, GLİYA, İLİYA, İYAĞI, LİYAN, LİYAZ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

DİYA, RİYA, SİYA, VİYA, ZİYA, CİYA, ÇİYA, GİYA, HİYA, İYAN, KİYA, MİYA, NİYA

3 harfli kelimeler

İYA

Bazı kelimelerin anlamları

İYA

Kaburga kemiği.

EDEBİYATSEVERLİK

Edebiyatsever olma durumu.

POTANSİYALİZASYON

İki ilacın bir arada verildiğinde oluşturdukları toplam etki miktarının, onların bireysel etkilerinin toplamından daha fazla olması, supra aditif etkileşme.

HARHARİYASGİLLER

Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıklan (Selachii) takımının, yıldız omurlular (Asterospondyli) alt takımından, solungaç yarıkları ve dişleri küçük, derileri saydam olan, doğuran, bütün denizlerde yaşayan bir familya. Harhariyas (Carcharhinus lamia), pamuk balığı (Carcharias glauca) türleri iyi bilinir. (Carchariidae, anlamdaş. Galeidae, pamuk balığı (Carcharias glauca) türleri iyi bilinir.

EGZİSTANSİYALİST

Varoluşçu.

EGZİSTANSİYALİZM

Varoluşçuluk.

HRİSTİYANLAŞTIRMA

Hristiyanlaştırmak işi.

KURTBELİYENİYAPAN

Kırşehir şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

FARİNGOBRANŞİYAL

Faringobrankiyal.

TİYATROLAŞTIRMAK

Yazılı bir eseri oyun durumuna getirmek.

KONDRODİSTROFİYA

Kıkırdağın normal dışı gelişimiyle belirgin bozukluk, kondrodistrofi.

MERCİMEKLİYAĞMUR

Mercimek gibi taneli yağan yağmur.

PNÖMOMEDİYASTİNUM

Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.

KIZILDAĞYENİYAPAN

Kırşehir şehrinde, Mucur ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

PROVİDANSİYALİZM

Kayracılık.

FARİNGOBRANKİYAL

Yutak ve solungaca ait. 2.Bazı balıklarda solungaç yaylarını oluşturan kemiklerden en dorsalde olanı. Yutak-solungaca ait. Bazı balıklarda solungaç yaylarını oluşturan kemiklerden en üstte olanı, faringobranşiyal.

  -   -   -  

Anlamında İYA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İYA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKIM

Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. Debi. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan.

ALMAK

Bir şeyi elle ya da başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak. Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak. Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek. Satın almak. Erkek, kadınla evlenmek. Göreve, işe başlatmak. Örtmek, koymak. Yolmak, koparmak. Bürümek, sarmak, kaplamak. İçine sığmak. İçecek veya sigara içmek. Görevden, işten çekmek. Kazanç sağlamak. Gidermek, yok etmek. Kazanmak, elde etmek. Çalmak. Kısaltmak, eksiltmek. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. İçeri sızmak, içine çekmek. Yol gitmek, mesafe katetmek. Kabul etmek. İçeri girmesini sağlamak. Birlikte götürmek. Soldurmak. Kendine ulaştırılmak, iletilmek. Temizlemek. Sürükleyip götürmek. Yer değiştirmek. Yutmak, kullanmak. Tat veya koku duymak. Başlamak. Ele geçirmek, fethetmek.

AMELİYATLI

Ameliyat edilmiş.

ALTILI

Altı parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden altı tane bulunan. Altılı ganyan. İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde altı işareti bulunan kâğıt veya pul. Divan edebiyatında her bendi altı dizeden oluşan nazım biçimi.

ALTAYİSTİK

Altay grubuna giren Türk, Moğol, Mançu-Tunguz, Japon ve Korelilerin dil, edebiyat, kültür ve tarihleriyle uğraşan bilim dalı.

AMELİYATHANE

Hastanelerde hastaların ameliyat edildiği özel bölüm.

AKSAKAL

Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. Ermiş, evliya. Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen.

AKORTÇU

Piyano, org vb. müzik aletlerini ayarlamayı meslek edinmiş kimse.

AKBAŞ

Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı bir tür yabani kuş, deniz kazı (Bemicla).

AMFİBOL

Piroksenlere yakın siyah, esmer, yeşil renkli bir silikat grubu.

AÇIKÇI

Borsada fiyat dalgalanmalarından yararlanarak açıktan para kazanan kimse.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

AFOROZ

Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama.

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

ALIŞKANLIK

Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

AK

Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı. Bu renkte olan. Sıkıntısız, rahat. Dürüst. Beyaz leke. Temiz.

ALA

Karışık renkli, çok renkli, alaca. Alabalık. Kekliğin boynundaki siyah halka. Açık kestane renginde olan, ela (göz).

ALENGİR

Hile, düzen, tuzak. Gösteriş, fiyaka.

AKKARAMAN

Orta ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yaygın olarak yetiştirilen, vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve ayaklarında siyah lekeler bulunabilen, kaba karışık yapağılı, yerli bir tür koyun.