İçinde İST geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ist" olan, toplam 935 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ist bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ist ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ist olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

HRİSTİYANLAŞTIRMA, DAKRİYOSİSTOGRAFİ, KRİSTALLENDİRİLME

16 harfli kelimeler

ARİSTOTELESÇİLİK, EGZİSTANSİYALİST, EGZİSTANSİYALİZM, KAPİTALİSTLEŞMEK, CHOLİSTANİKOYUNU, EKSPERİMANTALİST, ENTERNASYONALİST, İSTANBULKİLİSESİ, KONDRODİSTROFİYA, KRİSTALLENDİRMEK, KRİSTALLEŞTİRMEK, NÖROŞİSTOSOMOZİS, PERİKOLESİSTİTİS, PROSTATOSİSTİTİS, PROVİDANSİYALİST, PSEUDAMPHİSTOMUM, SCHİSTOSOMATİDAE, SPERMATOSİSTİTİS, TRANSANDANTALİST

15 harfli kelimeler

ANTİEMPERYALİST, ANTİKOMÜNİSTLİK, ANTİSEMİTİSTLİK, FAŞİSTLEŞTİRMEK, HRİSTİYANLAŞMAK, İSTATİSTİKÇİLİK, KAPİTALİSTLEŞME, SİSTEMLEŞTİRMEK, SOSYOLENGÜİSTİK, ABSTRAKSİYONİST, ANTİPERİSTALTİK, ANTROPOSANTRİST, BAKTERİYOLOJİST, DAKRİYOSİSTİTİS, ENDOKRİNOLOJİST, İSTİFLEYEBİLMEK, KARİKATÜRİSTLİK, KRİSTALLENDİRME, KRİSTALLEŞTİRME, LİSTELEYEBİLMEK, PARAMFİSTOMOZİS, PNÖMOSİSTOGRAFİ, SCHİSTOCEPHALUS, SCHİSTOSOMATİUM, SPERMİOSİSTİTİS, ŞİSTOSOMİSİDLER, VİVİSEKSİYONİST

14 harfli kelimeler

ANARŞİSTLEŞMEK, ANTİKAPİTALİST, FUNDAMENTALİST, İSTEKLENDİRMEK, İSTİFSARIHATIR, SİSTEMLEŞTİRME, ANTİFİLOJİSTİK, ANTİHİSTAMİNİK, ANTROPOMORFİST, ASİDOREZİSTANS, BİYOİSTATİSTİK, DİSTRİBÜTÖRLÜK, ELBİSTANHÜYÜĞÜ, FAŞİSTLEŞTİRME, HİSTİYOSİTOZİS, HİSTOPLAZMOZİS, HRİSTİYANLAŞMA, HÜMANİSTLEŞMEK, İSTANBULBOĞAZI, İSTEKLENDİRİCİ, İSTENİLEBİLMEK, İSTİFLEYEBİLME, İSTİKRARSIZLIK, KOLESİSTEKTOMİ, KOLESİSTOGRAFİ, KOLESİSTOKİNİN, KONDRODİSTROFİ, KONSTRÜKTİVİST, KRİSTALBİLGİSİ, LEBİSTESGİLLER, Devamını Oku »»

13 harfli kelimeler

ANARŞİSTLEŞME, ARİSTOKRATLIK, ARİSTOTELESÇİ, BAŞASİSTANLIK, EKSPRESYONİST, EPİSTEMOLOJİK, FİZYOTERAPİST, HÜMANİSTLEŞME, İNDİVİDÜALİST, İSTEKLENDİRME, İSTİDATSIZLIK, İSTİKRARLILIK, İSTİSMARCILIK, KARAKTERİSTİK, STRÜKTÜRALİST, SÜRNATÜRALİST, VİYOLONSELİST, ANSİKLOPEDİST, ANTİSTERİLİTE, ASETİLSİSTEİN, BULGARİSTANLI, EMBRİYOLOJİST, EPİTELİYOKİST, FİSTÜLİZASYON, GABIRİSTENNİK, HIRİSTİYANLIK, HİSTOPATOLOJİ, İNDETERMİNİST, İRRASYONALİST, İSTANBULLULUK, Devamını Oku »»

12 harfli kelimeler

ANTİKOMÜNİST, ANTİSEMİTİST, ARİSTOKRATİK, EKSTRASİSTOL, EMPRESYONİST, ENFLASYONİST, ENTOMOLOJİST, EPİSTEMOLOJİ, FAŞİSTLEŞMEK, FİHRİSTLEMEK, HRİSTİYANLIK, İSTATİSTİKÇİ, İSTENÇSİZLİK, KARİKATÜRİST, KRİSTALLEŞME, MERKANTİLİST, PROPAGANDİST, SİSTEMLEŞMEK, SİSTEMSİZLİK, SİSTİRELEMEK, YUNANİSTANLI, AMFİSTOMOZİS, ANTİREZİSTAN, APERİSTALZİS, DENDROLOJİST, DİSTİŞİYAZİS, DİSTOMATOZİS, ENDOSİSTİTİS, FAKOSİSTİTİS, FİSTÜLEKTOMİ, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

AMERİKANİST, ANARŞİSTLİK, ARİSTOCULUK, ARİSTOKRASİ, ASSOLİSTLİK, BATERİSTLİK, BİLAİSTİSNA, BİLİSTİFADE, DETERMİNİST, DİSTRİBÜTÖR, EMPERYALİST, FAŞİSTLEŞME, FİHRİSTLEME, FİZYOLOJİST, GERMANİSTİK, İDEALİSTLİK, İLLÜZYONİST, İSTATİSTİKİ, İSTEKLENMEK, İSTEKSİZLİK, İSTENÇÇİLİK, İSTİFLENMEK, İSTİKRARSIZ, İSTİLACILIK, İSTRONGİLOS, KOLEKTİVİST, KOLONYALİST, KOMÜNİSTLİK, MAKİNİSTLİK, MATERYALİST, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ALTAYİSTİK, ANESTEZİST, ANTAGONİST, ARİSTOKRAT, ASPİDİSTRA, BAŞASİSTAN, FEDERALİST, FİLATELİST, FİLİSTİNLİ, FOLKLORİST, HİSTOLOJİK, İSLAVİSTİK, İSTANBULİN, İSTATİSTİK, İSTENİLMEK, İSTİDANAME, İSTİDATSIZ, İSTİFÇİLİK, İSTİFLEMEK, İSTİHBARAT, İSTİKRARLI, İSTİSMARCI, İSTİSNASIZ, KAPİTALİST, KİSTLEŞMEK, KRİSTALOİT, LEJİTİMİST, LENGÜİSTİK, LİSTELEMEK, MEZARİSTAN, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ANATOMİST, ARABİSTİK, ARTİSTLİK, ÇARLİSTON, EGOİSTLİK, EKOLOJİST, EKONOMİST, FALANJİST, FANTEZİST, FAŞİSTLİK, FİSTANLIK, FİSTANSIZ, FORMALİST, GERMANİST, HİSTOLOJİ, HRİSTİYAN, İRANİSTİK, İRREALİST, İSTEMSEME, İSTENÇSİZ, İSTENİLME, İSTİDATLI, İSTİFLEME, İSTİHZALI, İSTİKAMET, İSTİMATOR, İSTİNADEN, İSTİRAHAT, İSTİRİDYE, KABRİSTAN, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ALPİNİST, ALŞİMİST, ALTAYİST, AMPİRİST, ANARŞİST, ARİSTOCU, ARTİSTÇE, ARTİSTİK, ASSOLİST, BALİSTİK, BATERİST, DESİSTER, ELBİSTAN, FATALİST, FEMİNİST, FETİŞİST, FİNALİST, FİSTANLI, FÜTÜRİST, GİTARİST, GÜLİSTAN, HEDONİST, HELENİST, HİSTERİK, HÜMANİST, İDEALİST, İSLAVİST, İSTANBUL, İSTASYON, İSTAVRİT, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AFERİST, AMETİST, ANALİST, ARABİST, ASİSTAN, BAPTİST, BİSTURİ, DADAİST, DÜALİST, ERİSTİK, FİHRİST, FİSTOLU, HİSTERİ, İLİSTİR, İRANİST, İSTADYA, İSTEKLİ, İSTEMEK, İSTEMLİ, İSTENME, İSTERİK, İSTETME, İSTEYİŞ, İSTİANE, İSTİARE, İSTİBAT, İSTİCAL, İSTİCAR, İSTİDAT, İSTİFÇİ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ARTİST, ATEİST, AVİSTO, BİSTRO, BUDİST, EGOİST, FAŞİST, FİSTAN, FİSTÜL, GOŞİST, İSTEKA, İSTEME, İSTENÇ, İSTERİ, İSTİAP, İSTİDA, İSTİKA, İSTİLA, İSTİVA, KÜBİST, MİSTİK, MONİST, PİSTON, SADİST, SİSTEM, SİSTİT, SİSTOL, SOFİST, SOLİST, ŞİSTLİ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ASİST, DEİST, FİSTO, İSTEK, İSTEM, İSTER, İSTİF, İSTİM, İSTOP, LİSTE, OTİST, TVİST, HİSTO, İSTAL, İSTAR, İSTEG, İSTEŞ, İSTET, İSTİL, İSTİP, İSTOL, İSTOT, OPİST, TEİST

4 harfli kelimeler

KİST, ŞİST, BİST, İSTİ, PİST, TİST

3 harfli kelimeler

İST

Bazı kelimelerin anlamları

İST

Sahip. At durdurma ünlemi.

KRİSTALLEŞTİRMEK

Kristalleşme işini yaptırmak.

KAPİTALİSTLEŞMEK

Kapitalist duruma gelmek.

KRİSTALLENDİRİLME

Kristallendirilmek işi.

EKSPERİMANTALİST

Deneyselci.

ARİSTOTELESÇİLİK

Yunan filozoflarından derslerini öğrencileriyle birlikte gezinerek veren Aristoteles'in felsefesi, gezimcilik, Aristoculuk, peripatetizm. Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu.

İSTANBULKİLİSESİ

Otuz kiloluk bir ölçek. (Yenikent Aksaray Niğde).

HRİSTİYANLAŞTIRMA

Hristiyanlaştırmak işi.

DAKRİYOSİSTOGRAFİ

Kontrast madde verilerek gözyaşı kesesi ve kanalının radyolojik olarak incelenmesi.

EGZİSTANSİYALİST

Varoluşçu.

NÖROŞİSTOSOMOZİS

Beyin, omurilik veya beyin zarlarında Schistosoma cinsi digenetik trematodların neden olduğu enfeksiyon. İnsanlarda genellikle Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni ve Schistosoma haematobium eneksiyona neden olmaktadır. Sinir sisteminin S. japonicum ile enfeksiyonu akut meningoensefalitis ve kronik bir ensefalopatiye neden olurken, S. mansoni ve S. haematobium omuriliğin aşağı kısımlarında akut transversal miyelitise neden olur.

CHOLİSTANİKOYUNU

Pakistan'da bulunan, kuyruğu ince-kısa, etçi yapağıcı özellikte, yapağı rengi beyaz, baş ve kulaklar ise siyah veya kahverengi renkte koyun ırkı.

KONDRODİSTROFİYA

Kıkırdağın normal dışı gelişimiyle belirgin bozukluk, kondrodistrofi.

EGZİSTANSİYALİZM

Varoluşçuluk.

KRİSTALLENDİRMEK

Kristal duruma getirmek.

ENTERNASYONALİST

Uluslararasıcı.

  -   -   -  

Anlamında İST bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İST geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKSEDİR

Kaplaması mobilyacılıkta kullanılan, açık kahverengi öz odunlu olan bir ağaç (Thuya occidentalist).

AKTARIM

Aktarma işi, nakil. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.

AFOROZ

Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama.

AHLAKÇI

Ahlak konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse. Her şeyi ahlak açısından değerlendiren, törelci, aktöreci, moralist.

Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. Karnı doymamış olarak. Yiyecek bulamayan. Çok istekli, hevesli. Gözü doymaz, haris.

AKILCI

Akılcılıktan yana olan, usçu, rasyonalist (kimse). Akılcılıkla ilgili.

AKTÜER

İstatistiklere dayanarak sigorta primlerini, risklerini hesaplayan kimse.

AÇLIK

Aç olma durumu. Aşırı istek içinde bulunma. Kıtlık.

ALGORİTMA

Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi, Harezmi yolu.

AKÜMÜLATÖR

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü.

AKARCA

Küçük akarsu. Sürekli işleyen çıban, fistül. Kaplıca. Kemik veremi.

AÇINSAMA

Açınsamak işi, istikşaf.

ADAM

İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Eş, koca. Görevli kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

ADALAR

İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

AFGAN

Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

AKVARYUMCU

Akvaryum işiyle uğraşan kimse, akvarist. Bilim ve sanatı kullanarak akvaryum ortamında balık vb.ni besleyen kimse, akvarist.

AÇINSAMAK

Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak, istikşaf etmek.

ALICI

Satın almak isteyen kimse, müşteri. Almaç. Azrail. Kendisine bir şey gönderilen kimse. Kamera.

AKTÜERYAL

Sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük