İçinde İLMİ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ilmi" olan, toplam 36 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ilmi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ilmi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ilmi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

SERTLEŞTİRİLMİŞ

12 harfli kelimeler

ÇOKBİLMİŞLİK

11 harfli kelimeler

İLMİKLENMEK, SEÇİLMİŞLİK, VAKFEDİLMİŞ

10 harfli kelimeler

EZİLMİŞLİK, İLMİKLEMEK, İLMİKLENME, SEVİNİLMİŞ, TİLMİKOSİN

9 harfli kelimeler

BİLMİŞLİK, ÇOKBİLMİŞ, İLMİAHLAK, İLMİKLEME, TİLMİZLİK, ÇEVRİLMİŞ, İLMİHEBER

8 harfli kelimeler

İLMİKSİZ, SEÇİLMİŞ

7 harfli kelimeler

EZİLMİŞ, İLMİKLİ, HİLMİYE, İLMİHAL, İLMİHAN, İTİLMİŞ

6 harfli kelimeler

BİLMİŞ, İLMİYE, TİLMİZ, ÇİLMİK, DİLMİÇ, DİLMİT, SİLMİÇ

5 harfli kelimeler

İLMİK, HİLMİ, PİLMİ

4 harfli kelimeler

İLMİ

Bazı kelimelerin anlamları

İLMİ

Bilimsel.

BİLMİŞLİK

Bilmiş olma durumu.

SERTLEŞTİRİLMİŞ

Sertleştirilme işlemi uygulanmış olan.

ÇOKBİLMİŞ

Her şeye aklı eren, zeki, akıllı. Her şeye aklı eren, zeki, akıllı bir biçimde.

TİLMİZLİK

Öğrencilik.

İLMİKLEME

İlmiklemek işi.

EZİLMİŞLİK

Ezilmiş olma durumu, mazlumluk.

TİLMİKOSİN

Kimyaca, 20-deoxo-20-(3,5-dimethypiperidin-1-yl) desmikosinden hazırlanan uzun etki süreli, diğer makrolidler gibi protein sentezini engelleyerek etkinlik göstere, parenteral yolla kullanılan, özellikle sığırların Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica)'nın neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarında koruyucu ve sağaltıcı olarak kullanılan makrolid grubu bir antibiyotik.

SEÇİLMİŞLİK

Seçilmiş olma durumu.

ÇOKBİLMİŞLİK

Çokbilmiş olma durumu.

İLMİKLENMEK

İlmikle tutturulmak.

İLMİKLEMEK

Eğreti düğümle bağlamak.

İLMİAHLAK

Töre bilimi.

SEVİNİLMİŞ

Sevilen, mâşuk.

İLMİKLENME

İlmiklenmek işi.

VAKFEDİLMİŞ

turgulanmış, bekitlenmiş.

  -   -   -  

Anlamında İLMİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İLMİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALFABE

Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı. Bir işin başlangıcı. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.

APLİKE

Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu.

ASTARLI

Astar geçirilmiş, astarlanmış.

ALABROS

Fırça gibi dik kesilmiş (erkek saçı).

ANTLI

Ant içmiş. Ant içirilmiş.

AKORTLU

Akordu olan, akort edilmiş.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ANİME

Japon çizgi romanı mangaların televizyon, sinema vb. için filmleştirilmiş biçimi.

ATLAS

Yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü, saten. Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitap. Dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi.

AMELİYATLI

Ameliyat edilmiş.

ANKASTRE

Bir oyuğa, yuvaya yerleştirilmiş (tesisat).

ALAGARSON

Kısa kesilmiş saç. Oğlan saçı biçiminde kısa kesilmiş kadın saçı.

ALFABETİK

Alfabe sırasına göre dizilmiş, abecesel.

AKTARMAK

Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek. Toprağı altı üstüne gelecek bir biçimde iyice bellemek. Alıntılamak. Bir kitabı başından sonuna kadar okumak. Bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak. Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyurmak ve yaymak. Tür değişikliği yapmak. Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek. Çatı kiremitlerinin kırık ve bozuk olanlarının yerlerine sağlamlarını koymak. Bir tekniğe göre biçimlendirmek, uyarlamak. Birinin başka biriyle telefonla konuşmasını sağlamak. Üretilmiş olan bir enerjiyi, başka organlara iletmek. İletmek, bildirmek.

AMONYAK

Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3). İçinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su, nişadır ruhu.

AFOROZLU

Aforoz edilmiş, kovulmuş, uzaklaştırılmış.

ARMA

Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin simgesi olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun (II). Geminin yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat ve yelken takımı.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

AŞILAMA

Aşılamak işi, telkih. Yeni aşılanmış ağaç. Aşılanmış (ağaç). Bu yolla elde edilmiş. Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katma. Bitkilerin aşı yoluyla üretilmesi, ilkah.

ALINDILI

Postaya ek ücret ödenerek alındı karşılığında verilen ve alıcısına ulaştırılması üstlenilmiş olan (mektup, paket vb.), taahhütlü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük