İçinde İLLİYET geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "illiyet" olan, toplam 14 tane kelime bulunuyor. İçerisinde illiyet bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu illiyet ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında illiyet olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

MİLLİYETPERVERLİK

16 harfli kelimeler

CİBİLLİYETSİZLİK, MİLLİYETSEVERLİK

14 harfli kelimeler

MİLLİYETPERVER, MİLLİYETSİZLİK

13 harfli kelimeler

CİBİLLİYETSİZ, MİLLİYETÇİLİK, MİLLİYETSEVER

11 harfli kelimeler

MİLLİYETSİZ

10 harfli kelimeler

CİBİLLİYET, MİLLİYETÇİ

8 harfli kelimeler

MİLLİYET, ZİLLİYET

7 harfli kelimeler

İLLİYET

Bazı kelimelerin anlamları

İLLİYET

Nedensellik.

CİBİLLİYET

Yaradılış.

MİLLİYETSİZLİK

Milliyetsiz olma durumu.

ZİLLİYET

Arapça kökenli zi-l-yed: zilyet.

CİBİLLİYETSİZLİK

Cibilliyetsiz olma durumu.

MİLLİYETPERVER

Ulussever.

CİBİLLİYETSİZ

Soysuz, sütü bozuk.

MİLLİYETSEVER

Milliyetçi.

MİLLİYETÇİLİK

Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm.

MİLLİYETÇİ

Milliyet ilkesini benimseyen, milliyetsever, ulusçu, ulusalcı.

MİLLİYETSEVERLİK

Milliyetçi olma durumu, milliyetini benimseme durumu.

MİLLİYETSİZ

Millet sevgisi olmayan, millî duyguları zayıf (kimse). Herhangi bir milletin uyruğunda olmayan.

MİLLİYETPERVERLİK

Milliyetperver olma durumu, ulusseverlik.

MİLLİYET

Millete özgü olma veya millî olma durumu, ulusallık. Bağlı bulunan millet, tabiiyet.

  -   -   -  

Anlamında İLLİYET bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İLLİYET geçen kelimeler listesi verilmiştir.

NEDENSELLİK

Nedensel olma durumu, illiyet.

ULUSALCILIK

Milliyetçilik.

ULUSALCI

Milliyetçi.

YARADILIŞ

Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet, cibilliyet. Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu, fıtrat, hilkat.

ULUSÇULUK

Milliyetçilik.

ULUSSEVERLİK

Ulussever olma durumu, milliyetperverlik.

ULUSÇU

Milliyetçi.

DOĞUŞSUZ

Soysuz, cibilliyetsiz.

ULUSSEVER

Ulusunu seven (kimse), milliyetperver.

ULUSALLIK

Milliyet, millîlik.

NASYONALİZM

Milliyetçilik.

CİLBAT

Soy, cibilliyet.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük