İçinde İLGİLİ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ilgili" olan, toplam 6 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ilgili bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ilgili ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ilgili olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

İLGİLİİĞNE

9 harfli kelimeler

İLGİLİLİK

8 harfli kelimeler

BİLGİLİK

7 harfli kelimeler

BİLGİLİ, İLGİLİK

6 harfli kelimeler

İLGİLİ

Bazı kelimelerin anlamları

İLGİLİ

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

İLGİLİK

Madem ki, şöyle ki, okadar ki gibi bağlaç öbeklerini meydana getiren üyelerden ikincisi. Birincisine İLGİLİK EŞİ (Corrélatif) denir.

İLGİLİİĞNE

Çengelliiğne.

İLGİLİLİK

İlgili olma durumu, alakadarlık, alakalılık.

BİLGİLİ

Bilgi sahibi olan, malumatlı, malumattar, malumat sahibi, haberli. Bilgiye dayalı bir biçimde.

BİLGİLİK

Ansiklopedi.

  -   -   -  

Anlamında İLGİLİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İLGİLİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AERODİNAMİK

Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanın yarattığı etkiyi inceleyen bilim. Gazların hareketini inceleyen bilim dalı. Bu bilim alanlarıyla ilgili olan.

AKÇELİ

Paraya bağlı, parayla ilgili, mali.

AİLELİK

Aile ile ilgili, aileye özgü olan.

AEROLOJİK

Aeroloji ile ilgili.

AĞIZSIL

Ağızla ilgili.

AKILCI

Akılcılıktan yana olan, usçu, rasyonalist (kimse). Akılcılıkla ilgili.

AGRONOMİ

Çiftçilikle ilgili bilgilerin araştırıldığı bilim dalı.

AÇILIM

Açılma işi. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Sağ açıklık. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

AGNOSTİK

Bilinemezci. Bilinemezcilikle ilgili.

AİT

İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.

AHLAKİ

Ahlaka uygun, ahlakla ilgili, aktöresel, sağtöresel.

AKLİYE

Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu. Akılcılık. Akıl hastalıkları ile ilgili hastane bölümü.

AÇMAK

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yakışmak, güzel göstermek. Engeli kaldırmak. Savaşla almak, fethetmek. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Ayırmak, tahsis etmek. Yarmak. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Yapmak, düzenlemek. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Alışverişi başlatmak. Görünür duruma getirmek. Geçit sağlamak. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Ferahlık vermek. Bir konu ile ilgili konuşmak. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Beğenmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Alanını genişletmek.

AKADEMİK

Akademi ile ilgili olan. Bilimsel niteliği olan.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

AÇISAL

Açı ile ilgili, zaviyevi.

AĞIZCIL

Ağızla ilgili olan, oral.

AKIŞKANLIK

Akışkan olma durumu. Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü, likidite. Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlıklar, likidite.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AİLEVİ

Aileye dayalı. Aile ile ilgili.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük