İçinde İKİL geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ikil" olan, toplam 64 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ikil bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ikil ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ikil olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

POİKİLOSİTOZİS

13 harfli kelimeler

POİKİLOHİDRUS, POİKİLOSMATİK, POİKİLOSMOTİK, POİKİLOTERMAL

12 harfli kelimeler

DİKİLEBİLMEK, DİKİLİVERMEK

11 harfli kelimeler

BÜYÜKDİKİLİ, DİKİLEBİLME, DİKİLİVERME, DİKİLTOKMAK, İKİLKOŞULLU, KÜÇÜKDİKİLİ, POİKİLOTERM

10 harfli kelimeler

GECİKİLMEK, KIRKİKİLİK, DİKİLİKAYA, İKİLİBİRLİ, POİKİLOSİT, VERTİKİLUS

9 harfli kelimeler

GECİKİLME, İKİLENMEK, İKİLEŞMEK, İKİLETMEK, MALİKİLİK, BİZİKİLER, DİKİLENTİ, DİKİLİTAŞ, İKİLEMSİZ

8 harfli kelimeler

DİKİLMEK, İKİLEMEK, İKİLENME, İKİLEŞME, İKİLETME, DİKİLGEN, İKİLAMAK, İKİLEMLİ, İKİLEŞİK, İKİLEŞİM, İKİLEYİN, İKİLİKLİ, ONİKİLER, ONİKİLİK, ŞİKİLSİZ, TİKİLMEK

7 harfli kelimeler

DİKİLİŞ, DİKİLME, İKİLEME, DİKİLİK, İKİLCİK, İKİLECİ, ŞİKİLCİ

6 harfli kelimeler

DİKİLİ, İKİLEM, İKİLİK, İKİLEK, İKİLİM

5 harfli kelimeler

İKİLİ, CİKİL, DİKİL, KİKİL, NİKİL, ŞİKİL

4 harfli kelimeler

İKİL

Bazı kelimelerin anlamları

İKİL

İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takımının öğesi. En küçük veri öğesi. Veri saklama sığası birimi. Bilgi ölçü birimi. Bazı dillerde bir şeyden iki tane anlatmak üzere kullanılan gramatikal isim veya fiil şekli, ki buna GRAMATİKAL İKİL (D. grammatical) de denir. Bundan başka, iki göz gibi aslında daima iki olan şeyleri anlatan ve DOĞAL İKİL (D. naturel) adını alan şekiller vardır. Bir de, konuşma arasında bahsi geçen iki şeyi anmak için "'her ikisi" anlamına kullanılan kelimeler var ki onlara da ORUNLAMALI İKİL (D. anaphorique) denir. Bunlardan başka, birinin adı söylenince ötekinin hatırlanması tabii iki şeyi anlatmak için kullanılan ve yalnız birinin adı ile yapılan ikillere EKSİLTİLİ İKİL (D. elliptique) derler.

DİKİLEBİLMEK

Dikilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DİKİLEBİLME

Dikilebilmek işi.

POİKİLOTERMAL

Soğukkanlı.

POİKİLOTERM

Soğukkanlı.

DİKİLİVERMEK

Ansızın veya çabucak dikilmek.

BÜYÜKDİKİLİ

Adana şehrinde, Seyhan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

POİKİLOSİTOZİS

Kanda anormal biçimli alyuvarların bulunması.

POİKİLOSMOTİK

Bazı su hayvanlarının osmotik değişiklik göstermesi yani ortam değiştiği zaman vücut sıvısının konsantrasyonunu değiştirebilme yeteneğinde olması.

DİKİLTOKMAK

Tepe taklak: Dikiltokmak düştü.

POİKİLOSMATİK

Vücut sıvısının ozmotik basıncını çevredeki suyunkine göre ayarlayabilen.

KÜÇÜKDİKİLİ

Adana ili, Seyhan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DİKİLİVERME

Dikilivermek işi.

İKİLKOŞULLU

Verdien p, q önermeleri için, doğruluk değerleri aşağıdaki çizelgeyle verilen ve p simgelerinden biriyle gösterilen bileşik önerme :Anlamdaş. eşdeğerlik.

POİKİLOHİDRUS

Bazı angiosperm bitkilerin, kurak mevsimde suyunun çoğunu kaybettikten sonra uyku hâline geçmesi.

GECİKİLMEK

Gecikme işi yapılmak.

  -   -   -  

Anlamında İKİL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İKİL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BÜZGÜLÜ

Büzgüsü olan, büzülerek dikilmiş olan.

ÇITÇIT

Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye ve tutturmaya yarayan, iki parçadan yapılmış metal nesne, fermejüp, kopça. Mobilya kapaklarını, kapıları kilitleme ve sürgülemenin dışında kapalı tutmaya yarayan ve az bir kuvvetle açılıp kapanmasını sağlayan iki parçalı metal veya plastik araç. Kadınların saçlarını daha uzun göstermek için taktıkları ek şaç.

ÇİFTLEMEK

Çift duruma getirmek, ikilemek. Dişi ile erkeği bir araya getirmek.

BET

Beniz kelimesi ile birlikte, "yüz rengi" anlamında ikileme oluşturan bir söz. Bereket kelimesi ile birlikte "bolluk" anlamında ikileme oluşturan bir söz.

CİHARIDÜ

Zarla oynanan oyunlarda zarlardan birinin dörtlü, öbürünün ikili düşmesi.

DAR

İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk. Yetersiz. Yurt. Güçlükle, ucu ucuna, ancak. Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro. Sıkıntılı. Az, elverişsiz, sınırlı. Ev.

APLİKASYON

Uygulama. Bir kumaş üzerine başka bir kumaş parçası veya bir dantel dikilerek yapılmış olan süs. Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazıklarla belirtme.

BASKI

Bir eserin basılış biçimi veya durumu. Bası sayısı. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres. Bir eserin tekrarlanarak yapılmış olan baskı işlemlerinden her biri, edisyon. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

AKÇAAĞAÇ

Akçaağaçgillerden, süs ağacı olarak da dikilen, tahtası hafif ve sağlam bir ağaç, isfendan (Acer).

DİKİLİ

Dikilmiş olan. İzmir iline bağlı ilçelerden biri.

ANLAŞMAZLIK

İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilaf, ikilik, maraza, sürtüşme.

ÇELİK

Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, polat. Bir ağacı aşılamak amacıyla hazırlanmış dal. Bu alaşımdan yapılmış. Gemilerde, üzerine halat veya ip geçirip tutturmaya yarayan, ağaç veya metalden yapılmış kısa değnek. Çocukların çelik çomak oyununda ucuna çomakla vurarak havaya kaldırdıkları iki tarafı sivri, kısa değnek. Kısa kesilmiş dal. Kök salması için yere dikilen dal. Zayıf fakat güçlü (vücut).

BİÇMEK

Belli bir biçim vererek kesmek. Dikilecek kumaşı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. Değer, paha, fiyat belirlemek. Tahmin etmek, kestirmek. Yaylım ateşiyle öldürmek. Ekin, ot vb.ni orakla, tırpanla, makine ile kesmek.

ARDA

İşaret olarak yere dikilen çubuk. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem. Ardıl.

BALBAL

Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş.

ARIK

Ark. Fide ya da fidan dikilen yer. Zayıf, cılız, kuru, sıska.

ÇIĞALANMAK

Atın kuyruğu horoz kuyruğu gibi dikilmek.

BAĞ

Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne. Meyve bahçesi. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılmış olan yay biçimindeki işaret. İlgi, ilişki, rabıta. Bağlam, deste, demet. Sargı.

ÇİFTE

İkisi bir arada bulunan veya ikili. İki namlulu av tüfeği. Çift kürekli (sandal, kayık). At, eşek ve katırın arka ayaklarıyla vuruşu, tekme.

ÇİFTLENMEK

İkili duruma getirilmek.