İçinde İKAT geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ikat" olan, toplam 64 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ikat bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ikat ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ikat olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

KARİKATÜRLEŞTİRME

15 harfli kelimeler

KARİKATÜRİSTLİK

14 harfli kelimeler

KARİKATÜRCÜLÜK

13 harfli kelimeler

FABRİKATÖRLÜK, HAKİKATSİZLİK, HİLAFIHAKİKAT, BİYOİNDİKATÖR, MASTİKATORYUS, SİKATRİZASYON

12 harfli kelimeler

AMPLİFİKATÖR, BARİKATLAMAK, İTİKATSIZLIK, KARİKATÜRİST, KARİKATÜRİZE, KARİKATÜRLÜK, SİLİKATLAMAK, SİLİKATLAŞMA, TARİKATÇILIK, GEBELİKATRAN

11 harfli kelimeler

BARİKATLAMA, KARİKATÜRCÜ, SİLİKATLAMA, ANTİKATARAL, İTİKATLILIK, METASİLİKAT, ŞİKATLANMAK

10 harfli kelimeler

FABRİKATÖR, HAKİKATSİZ, TATBİKATÇI, DUPLİKATUS, FORNİKATUS, İKİKATLAMA

9 harfli kelimeler

ANTİKATOT, DESİKATÖR, HAKİKATEN, HAKİKATLİ, İNDİKATÖR, İTİKATSIZ, KARİKATÜR, PANİKATAK, TARİKATÇI, EKSİKATÖR, HARİKATHA, PİTSİKATO, SİKATRİKS

8 harfli kelimeler

İTİKATLI, TAHKİKAT, TATBİKAT, TENSİKAT, TETKİKAT, İMBRİKAT, PLİKATUS, TAHRİKAT

7 harfli kelimeler

BARİKAT, HAKİKAT, SİKATİF, SİLİKAT, TARİKAT, İHTİKAT, TALİKAT

6 harfli kelimeler

İNİKAT, İTİKAT

5 harfli kelimeler

ŞİKAT

4 harfli kelimeler

İKAT

Bazı kelimelerin anlamları

İKAT

İpliklerin boyanmak istenmeyen bölümlerinin ağaç kabukları, yapraklar ya da balmumuyla sarılarak boyaya batırılması yoluyla uygulanan, en çok da Endonezya'da (özellikle Sumatra'da), Siyam'da, Malaya'da ve Kamboçya'da yaygın olan bir tür boyama tekniği, a. bk. batik, plangi.

SİKATRİZASYON

Nedbeleşme.

BİYOİNDİKATÖR

Belirteç organizma.

FABRİKATÖRLÜK

Fabrikacılık.

MASTİKATORYUS

Çiğnetici, çiğnemeye yarayan.

KARİKATÜRİZE

Karikatür durumuna getirilmiş olan.

KARİKATÜRCÜLÜK

Karikatürcünün yaptığı iş, çizerlik, karikatüristlik.

KARİKATÜRİSTLİK

Karikatürcülük.

İTİKATSIZLIK

İnançsızlık.

KARİKATÜRLÜK

Karikatür olma durumu. Karikatür olma özelliği taşıyan kimse, olay veya şey. Karikatür konusunu oluşturan olay.

KARİKATÜRİST

Karikatürcü.

HAKİKATSİZLİK

Vefasızlık.

HİLAFIHAKİKAT

Gerçek dışı.

AMPLİFİKATÖR

Yükselteç.

KARİKATÜRLEŞTİRME

Karikatürleştirmek işi.

BARİKATLAMAK

Barikat ile çevirmek, barikat yapmak.

  -   -   -  

Anlamında İKAT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İKAT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BABAİLİK

XIII. yüzyılda Baba İshak'ın kurduğu tarikat.

BAYRAMİ

Hacı Bayram Veli'nin tarikatına girmiş olan kimse.

BEKTAŞİ

Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına girmiş olan kimse.

BABAİ

Babailik tarikatından olan kimse.

BACI

Kız kardeş. Tarikat şeyhlerinin karısı. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen unvan. Büyük kız kardeş, abla. Kadınlara söylenen bir seslenme sözü.

DEME

Demek işi. Anlam. Atasözü. Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad. Halk edebiyatında şiir. Ağıt.

BALON

Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan, atmosferde uçabilen, küre biçiminde araç. Aslı olmayan, palavra şey. Karikatürde içi sözle doldurulan yuvarlak. Karnı yuvarlak ve şişkin, boynu dar cam kap. Hava veya gazla doldurulmuş, kauçuktan yapılmış olan çocuk oyuncağı. Geriden gelen rüzgârdan yararlanmak amacıyla yatın ana direği üzerine çekilen üç köşeli, hafif yelken.

BERİL

Doğada altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat.

BEDEVİLİK

Bedevi olma durumu. XIII. yüzyılda kurulan bir Sünni tarikatı.

CAN

İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. Güç, dirilik. Kişi, birey. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. Gönül. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin. İnsanın kendi varlığı, özü. Yaşama, hayat.

DEDE

Torunu olan erkek, büyükbaba, büyükpeder. Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan. Büyükbabadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri. Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

AMFİBOL

Piroksenlere yakın siyah, esmer, yeşil renkli bir silikat grubu.

BEDEVİ

Çölde, çadırda yaşayan göçebe. Böyle bir hayat sürdüren kimse. Bedevilik tarikatından olan derviş.

AKILSAL

Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan, hakikati içine alan.

BİRLEŞİM

Birleşme işi. Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi. Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat.

BAYRAMİLİK

Bayrami tarikatı. Bayrami tarikatından olma durumu.

BABA

Çocuğu olan erkek, peder. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme. Çok kaliteli, üstün nitelikli. Tarikatların bazısında tekke büyüğü. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. Çatı merteği. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. Anlayışlı, iyi huylu erkek. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. Ata. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge. Bu gibi kimselere verilen unvan.

BARİKATLAMA

Barikatlamak işi.

ÇİZER

Karikatürcü.

BEKTAŞİLİK

Bektaşi tarikatı. Bu tarikata mensup olma durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük