İçinde İĞİN geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "iğin" olan, toplam 42 tane kelime bulunuyor. İçerisinde iğin bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu iğin ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında iğin olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

KENDİLİĞİNDENLİK, TUTTURABİLDİĞİNE

15 harfli kelimeler

KARADİĞİNDERESİ

13 harfli kelimeler

GÜNÜBİRLİĞİNE, KENDİLİĞİNDEN, OLABİLDİĞİNCE

12 harfli kelimeler

ALABİLDİĞİNE, ELVERDİĞİNCE, GEREKTİĞİNDE

11 harfli kelimeler

DERİNLİĞİNE, DEDİĞİNELİK

10 harfli kelimeler

GEÇİŞLİĞİN, GÜMERDİĞİN, GÜMÜŞDİĞİN, HASANDİĞİN, NİRDELİĞİN, TOLUNTİĞİN, YİĞİNLEMEK, YİĞİNNEMEK

9 harfli kelimeler

BİRİĞİNTİ, İĞİNDİRİK, KARADİĞİN

8 harfli kelimeler

BAYDİĞİN, BEYDİĞİN, ÇERDİĞİN, ÇİĞİNNİK, DEDİĞİNE, GERÇİĞİN, SEVDİĞİN, YAYDİĞİN

7 harfli kelimeler

ELDİĞİN, İĞİNMEK, TİĞİNLİ, YİĞİNİK, YİĞİNNİ

6 harfli kelimeler

İĞİNİK

5 harfli kelimeler

ÇİĞİN, FİĞİN, SİĞİN, TİĞİN, YİĞİN

4 harfli kelimeler

İĞİN

Bazı kelimelerin anlamları

İĞİN

İç çamaşırı.

KARADİĞİNDERESİ

Konya kenti, Hatip nahiyesine bağlı bir yer.

GEÇİŞLİĞİN

Geçince.

GÜNÜBİRLİĞİNE

Günübirlik.

KENDİLİĞİNDEN

İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit. Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan. İradesiz olarak gerçekleşen (hareket), spontane. (ke'ndiliğinden) Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi.

GEREKTİĞİNDE

Ödek üzerinde bulunan ve gerektiği zaman kimin tarafından ödeme yapılacağını ya da borçlanımı bildiren deyim.

DEDİĞİNELİK

Dedi ki: Baban bana dediğinelik ben buradan çekip gideyim.

TUTTURABİLDİĞİNE

Kabul ettirebildiğince, belli bir fiyatı olmaksızın (satmak).

HASANDİĞİN

Adıyaman şehrinde, Narince nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

GÜMERDİĞİN

Çankırı şehrinde, Şabanözü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

GÜMÜŞDİĞİN

Sivas şehri, Altınyayla ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Yozgat şehri, Kadışehri ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

OLABİLDİĞİNCE

Olabildiği kadar. Olduğu kadar. Yeterince.

ALABİLDİĞİNE

Sınırsız, uçsuz bucaksız bir biçimde. Olanca hızı ile. Aşırı derecede, gereğinden çok, gırla, sıvırya.

DERİNLİĞİNE

Derinlemesine.

KENDİLİĞİNDENLİK

Dıştan bir belirleme ile değil, kendi kendine gerçekleşen etkinlik, spontaneizm.

ELVERDİĞİNCE

İmkân dâhilinde olduğu sürece.

  -   -   -  

Anlamında İĞİN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İĞİN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ACEMKÜRDİ

Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.

AĞIRLIK

Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Sorumluluk. Sıkıntı. Takı. Değerli olma durumu. Yük, külfet. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Etki, baskı, güçlük. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

ACEMBUSELİK

Klasik Türk müziğinde kullanılan birleşik bir makam.

ACEM

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde. İran ülkesi. İranlı.

AHLATIERBAA

İnsanın kişiliğini oluşturduğuna inanılan bedendeki balgam, kan, safra ve sevda ögeleri.

AKSİYON

Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması. Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. Oyunun temasını geliştiren başlıca olay, hikâye, gelişim. Sermayenin belirli bir bölümü. Hisse senedi. Hareket, iş. İnsan etkinliğinin veya iradesinin açığa çıkması.

AEROBİK

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için tempolu müzik eşliğinde yapılmış olan bir jimnastik türü.

AĞIRSAMAK

Birine karşı soğuk davranarak sıkıntı verdiğini anlatmak. Bir işi ağır bulmak, yük saymak, yüksünmek. Bir işi yavaş yapmak, önemsememek, ilgilenmemek.

ADCILIK

Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm.

AKSAK

Aksayan, hafifçe topallayan. İyi gitmeyen, iyi işlemeyen. Türk müziğinde kıvrak bir usul. Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.

AĞIZLIK

Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer. Kuyu bileziği. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılmış olan kapak. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm. Huni. Bir şeyin başladığı yer. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer.

ALA

Karışık renkli, çok renkli, alaca. Alabalık. Kekliğin boynundaki siyah halka. Açık kestane renginde olan, ela (göz).

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.

AKIŞKANLAŞTIRMA

Akışkanlaştırmak işi. Akışkanların niteliğini düzeltmek üzere yoğunlaşmış bir akım içinde parçacıkların yüzmesini sağlayan yöntem.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AĞIT

Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi. Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye.

AKÜMÜLATÖR

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü.

ADSIZ

Adı olmayan, isimsiz. Tanınmayan, bilinmeyen, isimsiz. Türklerde, ailesinden ayrıldığı için artık onun adını taşımak, onun adıyla anılmak hakkını yitirmiş olan, bir yararlık gösterdiğinde ancak ad kazanabilen delikanlı, isimsiz.

ACEMAŞİRAN

Klasik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri.