İçinde İÇİK geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "içik" olan, toplam 15 tane kelime bulunuyor. İçerisinde içik bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu içik ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında içik olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

İÇİKSİNMEK

9 harfli kelimeler

ÇİFTBİÇİK

8 harfli kelimeler

BİÇİKSEL, TİLKİÇİK

7 harfli kelimeler

ÇİÇİKAR, İÇİKMEK, PİÇİKCİ

6 harfli kelimeler

APİÇİK, FİÇİKO

5 harfli kelimeler

BİÇİK, ÇİÇİK, GİÇİK, HİÇİK, PİÇİK

4 harfli kelimeler

İÇİK

Bazı kelimelerin anlamları

İÇİK

Aceleci.

HİÇİK

Göz ağrısı.

GİÇİK

Küçük, ufak.

BİÇİKSEL

En az altı düzlemsel yüzeyi olan üçgen kesitli saydam biçikle ilgili.

FİÇİKO

Su kabağı, susak.

İÇİKMEK

Ağlarken hıçkırmak. Çok sevinmek: Babamın geldiğini duyunca içiktim. Korku ile iç çekmek. Dehalet etmek, aman dilemek.

APİÇİK

Köpekleri çağırma ünlemi.

PİÇİK

İnek yavrusu, buzağı.

ÇİFTBİÇİK

Bir ışık kaynağının iki görüntüsünü oluşturan taban tabana vermiş üçgensel, ince, saydam biçik çifti.

PİÇİKCİ

Kışkırtıcı : O piçikcinin biridir.

İÇİKSİNMEK

İçe sinmek: Ben bu işi içiksinmiyorum.

ÇİÇİKAR

Çit kapısı.

BİÇİK

Sel yatağı, dere, dere yatağı. Kadınların meme uçlarında, çocukların ayaklarında, hayvanların ayak parmaklarıyla bileklerinde ter, pislik, çamur v.s. sebeplerden ileri gelen sulu yara. Bir tane, bir tanecik. Dağda, iki kaya arasındaki boşluk. İki derenin birleştiği yer. Kesik, biçilmiş. Denize doğru uzanmış kara parçası, burun. Dağlarda, tepelerde sellerin açtığı yarıntı. Su yolu. Dana. Kuyruğu düğümlü koç. Köşe, bucak, uç, açı. Buzağı. Sığır yavrusu, buzağı. Nergiz çiçeğinin yetiştiği kaya oyuğu. Dana, sığır yavrusu. Buzağıdan büyük yavru. Işığı renklerine ayırmak için kullanılan üçgen kesitli altı yüzlü saydam nesne. Kesik, kesilmiş.

TİLKİÇİK

Kağnıda koşu ile tekerleği birbirine bağlayan eğri ağaç.

ÇİÇİK

Meme.

  -   -   -  

Anlamında İÇİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İÇİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KOŞUTYÜZLÜ

Tüm yüzleri koşutkıyılı olan biçik. Tabanları birer koşutkıyılı olan biçme.

İZGEGÖZLER

İzgelerin çözümlenmesinde kullanılan, bir koşutaç, bir biçik ya da bir ışık ağı ve bir uzgözlerden oluşan düzenek.

AYRILIM

Yol kavşağı, iki yolun ayrıldığı yer. Ak ışığın bir mercekten ya da bir üçgen biçikten geçerken, kırılım imleçleri değişik olan renklerin değişik açılarda kırılarak birbirlerinden ayrılmaları.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük