İçinde HİYET geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "hiyet" olan, toplam 9 tane kelime bulunuyor. İçerisinde hiyet bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu hiyet ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında hiyet olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

SALAHİYETSİZLİK

12 harfli kelimeler

SALAHİYETSİZ, SALAHİYETTAR

11 harfli kelimeler

SALAHİYETLİ

9 harfli kelimeler

SALAHİYET, SELEHİYET

8 harfli kelimeler

ULUHİYET

7 harfli kelimeler

MAHİYET

5 harfli kelimeler

HİYET

Bazı kelimelerin anlamları

HİYET

Çok zayıf kişi. Heyet.

SALAHİYETSİZLİK

Yetkisizlik.

SALAHİYET

Yetki.

SALAHİYETLİ

Yetkili.

ULUHİYET

Tanrılık sıfatı, Allahlık vasfı.

SELEHİYET

Salahiyet.

SALAHİYETSİZ

Yetkisiz.

SALAHİYETTAR

Yetkili.

MAHİYET

Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas. İçyüz.

  -   -   -  

Anlamında HİYET bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HİYET geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DOMİNANS

Baskınlık. Allel gen çiftlerinden birinin diğeri üzerine etkisini tam veya kısmen göstermesi. Hâkimiyet, salahiyet, tahakküm, üstünlük, başatlık.

SOĞUMLU

(Söz sanatı terimi) Hiç bir fazlalığı, hiç bir süsü olmıyan (söz). (SOĞUMLULUK, Münakkahiyet, Sobriété).

İÇYÜZ

Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan neden veya nitelik, mahiyet, zamir (II), künh.

NELİK

Niçin. Ne işe yarar. Kim : Gelenler nelikti?. Zorluk, güçlük, sıkıntı. Ne diye, niçin?. Yaramaz, kötü: Bu adam pek nelik. Ne gerek. mâhiyyet. Keyfiyet, mahiyet.

YETKİSİZ

Herhangi bir işte yetkisi olmayan, salahiyetsiz.

YETKİLİ

Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar. Mezun.

MAYET

Denize atılıp kıyıdan çekilen balık ağı. Maiyet. Maiyet (Domur köyü). Mahiyet.

ÖZLÜK

Bir şeyin durumu, mahiyet. Kişi, zat.

TANRILIK

Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, uluhiyet.

YETKİSİZLİK

Yetkisiz olma durumu, salahiyetsizlik.

TANRISALLIK

Tanrısal olma durumu, uluhiyet.

YETKİ

Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet.