İçinde HEY geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "hey" olan, toplam 146 tane kelime bulunuyor. İçerisinde hey bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu hey ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında hey olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

HEYECANLANABİLMEK, HEYECANLANIVERMEK

16 harfli kelimeler

HEYECANLANDIRMAK, HEYECANLANABİLME, HEYECANLANIVERME

15 harfli kelimeler

HEYECANLANDIRMA, HEYKELLEŞTİRMEK, CHEYLETİELLİDAE

14 harfli kelimeler

HEYKELTIRAŞLIK, HEYKELLEŞTİRME

13 harfli kelimeler

HEYECANSIZLIK, HEYECANLANMAK, YAPRAKHEYBESİ

12 harfli kelimeler

HEYECANLANIŞ, HEYECANLANMA, HEYECANLILIK, CHEYLETİELLA, HEYBELİKONUK, HEYECANSIZCA, HEYHMETİHUDA

11 harfli kelimeler

HEYKELCİLİK, HEYKELTIRAŞ, HEYBELİYURT, HEYİRLEŞMEK, HEYKELSÜTUN, HEYRİLENMEK, SALHEYLAMAH

10 harfli kelimeler

HEYBECİLİK, HEYBETLİCE, HEYECANSIZ, MÜTEHEYYİÇ, BAŞHEYKELİ, BOYHEYKELİ, DÖLHEYBESİ, HEHEYYENAM, HEYALLAMAK, HEYEKLEMEK, HEYELANMAK, HEYİKLEMEK, HEYRESENET

9 harfli kelimeler

HEYECANLI, HEYETİYLE, DEVHEYKEL, HEYBETEPE, HEYDERMEK, HEYDİRMEK, HEYECANLA, HEYECANNI, HEYİRTMEK, HEYKİRMEK, HEYRENDER, HEYVALLAH, HEYVALLAR, PUTHEYKEL

8 harfli kelimeler

HEYAMOLA, HEYBETLİ, HEYKELCİ, HEYKELLİ, KÜHEYLAN, MÜHEYYİÇ, TEHEYYÜÇ, HEYDENLİ, HEYLEMEK, HEYLENCE, HEYSİYET, PİHEYRİK

7 harfli kelimeler

HEYBECİ, HEYECAN, HEYELAN, MÜHEYYA, ARHEYİN, HEYBELİ, HEYDERE, HEYELİK, HEYHMET, HEYİRAH, HEYKERİ, HEYMAFI, HEYTİPİ, HEYVARA, HEYVERE, MEHEYLİ, NİHEYET, PIHEYRİ, PİHEYRİ, SÜHEYLA

6 harfli kelimeler

HEYBET, HEYHAT, HEYHEY, HEYKEL, HEYULA, SÜHEYL, ALAHEY, ALEHEY, HEYDEN, HEYDER, HEYKET, HEYKİR, HEYLEÇ, HEYLİK, HEYLİM, HEYLÜL, HEYRAN, HEYRAT, HEYREK, HEYRET, HEYTİK, HEYYAH, HEYYHA, MUHEYN, OHEYCİ, SUHEYP, ZÜHEYR

5 harfli kelimeler

BEHEY, HEYBE, HEYET, YAHEY, DAHEY, HEHEY, HEYAL, HEYAM, HEYAT, HEYAY, HEYDİ, HEYEK, HEYHA, HEYİK, HEYİR, HEYKE, HEYLE, HEYME, HEYRA, HEYRE, HEYRİ, HEYVA, HEYYA, HEYYE, VEHEY

4 harfli kelimeler

EHEY, HEYA, HEYE, HEYF, HEYG, HEYR, HEYT

3 harfli kelimeler

HEY

Bazı kelimelerin anlamları

HEY

Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenen bir söz. Sitem, yakınma, azar, beğenme vb. çeşitli duyguları anlatan cümlelerde kullanılan bir söz.

HEYKELLEŞTİRMEK

Heykel durumuna getirmek.

HEYECANLANMA

Heyecanlanmak işi.

HEYECANSIZLIK

Heyecansız olma durumu.

HEYECANLANABİLME

Heyecanlanabilmek işi.

CHEYLETİELLİDAE

Genellikle evcil hayvanlarda ara sıra insanlarda enfestasyona neden olan Cheyletiella cinsini içeren akar ailesi.

HEYKELLEŞTİRME

Heykelleştirmek işi veya biçimi.

HEYECANLANMAK

Herhangi bir nedenle güçlü, geçici bir duygulanımdan etkilenmek, heyecana gelmek, coşmak.

HEYECANLANDIRMAK

Heyecan duymasına sebep olmak.

YAPRAKHEYBESİ

Bir çeşit heybe.

HEYECANLANIVERMEK

Çabucak heyecanlanmak.

HEYECANLANABİLMEK

Heyecanlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

HEYECANLANIVERME

Heyecanlanıvermek durumu.

HEYECANLANIŞ

Heyecanlanma işi.

HEYECANLANDIRMA

Heyecanlandırmak işi.

HEYKELTIRAŞLIK

Heykelcilik.

  -   -   -  

Anlamında HEY bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HEY geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BE

Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu. Berilyum elementinin simgesi. "Ey, hey" anlamlarında bir seslenme sözü.

BETİSİZ

İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif (sanat).

ALEVLENMEK

Yanmaya başlamak. Sıcaklığı artmak. Öfkelenmek. Şiddeti artmak. Heyecanlanmak.

ARTMAK

Büyük heybe. Değeri yükselmek, fazlalaşmak. Çoğalmak. Harcandıktan sonra bir miktar geri kalmak.

BÜYÜKLENMEK

Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek.

ALACALANMAK

Alaca bir duruma gelmek. Herhangi bir heyecan dolayısıyla benzi kızarıp bozarmak, renkten renge girmek. Eriyen karlar arasından yer yer toprak görünmek.

AKADEMİCİ

Kurallara bağlı resim ve heykel çalışması yapan kişi veya sanatçı.

ATEŞLİ

Ateşi olan. Heyecanlı, coşkulu. Cinsel istekleri güçlü olan.

BETİ

Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi.

BÜST

Vücudun, omuzlarla birlikte göğüsten yukarı bölümü. Heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü.

ATÖLYE

Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik.

ATARAKSİYA

Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca karşı da ilgisizlik.

BETİLİ

İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunan (resim veya heykel), figüratif.

BİBLO

Çeşitli maddelerden yapılmış olan heykel, vazo vb. zarif, küçük süs eşyası.

BÜYÜKLENME

Büyüklenme işi, kibir, heyheylenme.

AKSAKAL

Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. Ermiş, evliya. Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen.

AZAMETLİ

Ulu, çok büyük. Debdebeli. Çalımlı, kurumlu. Gururlu. Görkemli, heybetli.

BRE

"Ey, hey" anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Tekrarlanan iki emir kipi arasına getirilerek işin sürekliliğini anlatan bir söz. Şaşkınlık, coşku anlatan bir seslenme sözü. "Vay" anlamında şaşma bildiren bir seslenme sözü. "Be" yerine kullanılan bir seslenme sözü.

AYAKTA

Ayağa kalkmış durumda. Telaşlı, heyecanlı bir biçimde.

AZAMET

Ululuk, büyüklük. Görkem, gösteriş, heybet. Gurur. Çalım, kurum, tekebbür. Debdebe.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük