İçinde HEB geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "heb" olan, toplam 34 tane kelime bulunuyor. İçerisinde heb bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu heb ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında heb olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

HEBERSİZDEN

9 harfli kelimeler

HEBENNEKA, HEBCİRMEK, İLMİHEBER

8 harfli kelimeler

HEBERDAR, HEBERMEK, HEBLEMEK, MEHEBBET, MEHEBERE

7 harfli kelimeler

ÇEHEBAZ, HEBELER, HEBEYLE, HEBİLLİ, HEBÜLLÜ

6 harfli kelimeler

HEBENE, HEBENİ, HEBİGA, HEBİRE, HEBİSİ, HEBİYE, HEBLEM, SEHEBE

5 harfli kelimeler

HEBBE, HEBEP, HEBER, HEBEŞ, HEBİK, HEBİL, HEBİS, HEBÜK, SEHEB

Bazı kelimelerin anlamları

HEB

Tane: Bir heb üzüm yedim ekşiydi.

HEBEYLE

İşte böyle: Gel hebeyle otur.

HEBLEMEK

Asmadaki üzümün olgunlaşmaya başlamış tanelerini yemek.

ÇEHEBAZ

Çok konuşan kişi.

HEBİLLİ

İçel şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

HEBENNEKA

Zeki ve becerikli olmadığı hâlde kendini öyle sanan kimse.

HEBERDAR

Haberi olan; haberci.

MEHEBERE

Arapça kökenli muhâbere: muhabere.

HEBERMEK

Getirmek.

MEHEBBET

Muhabbet.

HEBÜLLÜ

Tokat şehrinde, Bereketli bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

HEBELER

Düzce ilinde, Yığılca ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

HEBERSİZDEN

Ansızın, birden bire.

HEBENE

Testi.

İLMİHEBER

Arapça kökenli ita i haber: ilmühaber.

HEBCİRMEK

Aksırmak.

  -   -   -  

Anlamında HEB bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HEB geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ORTODOKS

Hristiyan mezheplerinden biri. Bu mezhebe bağlı olan kimse. Dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan.

GAGAUZ

Çoğunlukla Basarabya'da, Tuna ağızlarında, Dobruca ve bulgaristan'da yaşayan, Hıristiyan Ortodoks mezhebinde bir Türk budunu.

MAHVOLMAK

Yok olmak. Onulmaz duruma gelmek. Boşa gitmek, heba olmak. Bozulup yararsız duruma gelmek.

HEPİCİ

Hepsi. Hepsi, karşılığı hebisi, hepisi.

AVDILMUS

Şia mezhebinde uğursuzluk sembolü mevhum bir şahsiyet.

MAHVETMEK

Yok etmek. Onmaz duruma getirmek. Bozup işe yaramaz duruma getirmek. Boşa gitmesine sebep olmak, heba etmek.

CAFER

Küçük akarsu. Caferi mezhebinin kurucusu. Hz. Ali'nin Mute Savaşı'nda ölen kardeşinin adı.

HEBE

Heybe. Nişan töreninde oğlan tarafının kız tarafına verdiği para: Eminenin hebesini aldık. Çobanların omuzuna aldıkları giysi, kebe.

MALİKİLİK

Maliki mezhebi.

KIZILBAŞ

Şii mezhebinin bir kolundan olan.

ALCI

Alevi mezhebinden olan. Al basanların gittikleri hoca. Ankara şehri, Temelli bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Denizli ilinde, Kelekçi nahiyesine bağlı bir bölge. Yozgat ilinde, Sorgun belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

BAPTİST

Protestan mezhebine bağlı kimse.

SÖR

Katolik mezhebinde kendini dine adayan ve manastırda yaşayan kadın. Katolik mezhebinde dinle ilgili bir yükümlülük almayan ancak din uğruna hemşirelik, hasta bakıcılık vb. işlerde çalışan kadın. İngiliz soyluluk unvanı.

PRESBİTERYENLİK

Protestan mezhebinin demokratik kurallara göre kurulmuş bir kolu.

ÇÜTAH

Zayi; heba.

KATOLİK

Roma kilisesinin kendine verdiği ad. Katolik mezhebinden olan kimse. Hristiyanlığın mezheplerinden biri.

PROTESTAN

Hristiyanlıkta reform hareketi sonucu doğan mezhep. Bu mezhebe bağlı olan kimse.

RAFIZİLİK

Şii mezhebinin bir kolu ve bu koldan olanların inancı.

HAYİR

İncirlik. Hayır; hayir heber.

Şİİ

Şiilik mezhebinden olan kimse.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük