İçinde HAD geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "had" olan, toplam 107 tane kelime bulunuyor. İçerisinde had bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu had ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında had olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

HADİMÜLHAREMEYN

14 harfli kelimeler

HADIMLAŞTIRMAK, KELİMEİŞEHADET

13 harfli kelimeler

HADIMLAŞTIRMA, HADEMEİHAYRAT, ESKİFERHADİYE, KELMEYŞAHADET

12 harfli kelimeler

HADDİZATINDA, HADAHYILDIZI, KARAHADIMLAR

11 harfli kelimeler

HADDİKİFAYE, ŞEHADETNAME, HADDELENMİŞ, HADOPELAJİK, KARABAHADIR

10 harfli kelimeler

BAHADIRLIK, HADDECİLİK, HADDELEMEK, ALİBAHADIR, ARHADAŞLOH, BAHADIRHAN, BAHADIRLAR, BAŞÇUHADAR, ÇUHADARLIK, FERHADANLI, ŞEHADETTİN

9 harfli kelimeler

HADDEHANE, HADDELEME, HADEMELİK, HADİSESİZ, ABDÜLHADİ, BAHADINLI, BAHADIRLI, BEDUHADAN, ÇUHADARLI, FERHADİYE, HADEYİNCE, HADRONLAR, MUHADDERE

8 harfli kelimeler

HADIMLIK, HADİSELİ, HADİSENE, MUHADDEP, MUHADDİS, CARHADAH, CİHADİYE, CUHHADAN, ÇIHADMAK, HADAMARD, HADIMKÖY, HADİMALA, HADLAMAK

7 harfli kelimeler

BAHADIR, HADDECİ, ŞEHADET, ARHADAŞ, BAHADIN, BAHADUN, ÇIHADIF, ÇUHADAR, HADIMLI, HADİREZ, HADİSAT, İCTİHAD, SAHADET, ŞAHADET, TAHADAK, ZIHADAK

6 harfli kelimeler

HADEME, HADİSE, HADAĞA, HADALA, HADARA, HADDİK, HADIZE, HADİRA, HADİYE, MUHADE, NİHADE

5 harfli kelimeler

HADDE, HADIM, HADİS, FAHAD, HADAH, HADAK, HADAL, HADAN, HADAR, HADDA, HADEK, HADEN, HADIR, HADİÇ, HADİK, HADİM, HADİN, HADLİ, HADRA, HADUK, HADUL, HADUN, SAHAD, TOHAD

4 harfli kelimeler

HADİ, HADA, HADE

3 harfli kelimeler

HAD

Bazı kelimelerin anlamları

HAD

Sınır, uç. İnsanın yetki ve değeri. Derece. Terim.

HADAHYILDIZI

Çobanyıldızı.

HADDİKİFAYE

Yeterlik derecesi.

HADIMLAŞTIRMAK

Eneyerek kısırlaştırmak.

HADDİZATINDA

Aslında.

ESKİFERHADİYE

Kocaeli kenti, Gölcük ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

KELİMEİŞEHADET

İslam'ın beş şartından biri olan ve "Tanıklık ederim ki Tanrı'dan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve peygamberidir." anlamındaki söz.

KELMEYŞAHADET

Arapça kökenli kelime-i şahâdet: kelimeişahadet.

HADIMLAŞTIRMA

Hadımlaştırmak işi.

HADDELENMİŞ

Haddeleme işleminden geçmiş olan.

HADOPELAJİK

Denizlerin 6000 metreden daha derin kısmında yaşayan.

HADEMEİHAYRAT

Camilerde gönüllü çalışan, getir götür işlerini yapan kimse.

KARABAHADIR

Bursa şehri, Yenişehir belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ŞEHADETNAME

Diploma, sertifika. Bir işin yapıldığını gösteren, yetkilisi tarafından verilmiş olan onaylanmış belge.

KARAHADIMLAR

Zenci soyundan haremağaları.

HADİMÜLHAREMEYN

Halifeliği aldıktan sonra Osmanlı padişahlarının kullandıkları bir san.

  -   -   -  

Anlamında HAD bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HAD geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HAYDİSENE

Haydi sözünün buyurma, dilek bildiren pekiştirmeli biçimi, hadisene.

HADDELEMEK

Madenleri haddeden geçirerek birtakım işlemler sonucu istenilen biçime getirmek.

KAYYUM

Cami hademesi. Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.

AVADANCI

Osmanlı sarayında bir sınıf hademe.

BEVVAP

Kapıcı. Mahalle okullarında hademe.

DIŞBÜKEY

Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks.

DİPLOMA

Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şehadetname.

HADDECİ

Hadde işiyle uğraşan kimse.

BURMA

Burmak işi. Burularak yapılmış altın bilezik. Burulmuş, burularak yapılmış, kıvrılmış. Eğrilmek için bükülmüş yün. Musluk. Yaşken burularak kurutulan ot. Kuru incir. Hadım etme, iğdiş etme. Sarığıburma.

BARATA

Bilim doktorları ile kardinallerin giydikleri dört köşe külah veya başlık. Osmanlı sarayında genellikle bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık.

BATUR

Bahadır.

GİRANBAHA

Pahada ağır, değerli.

BAĞCI

Bağ yetiştirip ürününü satan kimse. Bağlayan veya soğuk haddehaneden çıkan metal şerit bobinlere bant yapıştıran kimse.

HAYDİ

İsteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanılan bir söz, hadi. Kabul ve onama bildiren bir söz. "Hoş görme" anlamında kullanılan bir söz. Hafifseme, alay etme belirten bir söz. Haydi haydi.

BAHADIRLIK

Bahadır olma özelliği, durumu, baturluk.

HADIMLIK

Hadım olma durumu.

ANTİMON

Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 630 °C'de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Sb).

HADDELEME

Haddelemek işi.

FES

Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık.

HADDECİLİK

Haddecinin yaptığı iş.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük