İçinde GOV geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "gov" olan, toplam 48 tane kelime bulunuyor. İçerisinde gov bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu gov ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında gov olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

KOLDURGOVEÇ, KROSİNGOVER

10 harfli kelimeler

GOVGOLAMAK

9 harfli kelimeler

GOVALAMAK, GOVANNAĞA, GOVERTMEÇ, GOVSAKMAK, GOVULAMAK, GOVVERMEK

8 harfli kelimeler

GOVALAMA, GOVALDAK, GOVANLIK, GOVCULUK, GOVERMEK, GOVLAMAK, GOVLAŞMA, GOVSAMAK, GOVSEMEK, GOVURMAK

7 harfli kelimeler

GOGOVAN, GOVALAK, GOVALIK, GOVIMAK, GOVURGA

6 harfli kelimeler

GOVARA, GOVERİ, GOVMEK, GOVRAM, GOVROŞ, GOVRUK, GOVSAK, GOVŞAK

5 harfli kelimeler

GOVAK, GOVAL, GOVAN, GOVAR, GOVAT, GOVCU, GOVEL, GOVER, GOVİK, GOVİT, GOVUK, GOVUR, GOVUŞ

4 harfli kelimeler

GOVA, GOVU

3 harfli kelimeler

GOV

Bazı kelimelerin anlamları

GOV

Dedikodu, birini arkasından çekiştirme.

GOVALAMAK

Kovalamak. Defetmek.

GOVANLIK

Saban demirinin eğeye geçtiği yer. Arı kovanlarının konulduğu yer.

GOVCULUK

Dedikoduculuk.

GOVGOLAMAK

Birisine şikâyette bulunmak.

GOVALDAK

Çorapsız ayakkabı giyme (için).

KOLDURGOVEÇ

Üstünkörü.

GOVVERMEK

Bırakmak.

GOVERMEK

Salıvermek, bırakmak, koyvermek. Vurma ya da çarpma sonunda vücudun herhangi bir yeri morarmak, çürümek.

KROSİNGOVER

Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında genlerin karşılıklı olarak değiştirilmesi. Kiyazmalar krosingoverin göstergesidir. Krosover. Mayoz bölünmenin profaz I evresinde çiftler halinde yan yana gelen homolog kromozomların sarılması ve birbirine karşı gelen parçalar arasında yer değiştirmesi olayı, parça değişimi.

GOVALAMA

Tarafların kızışmasıyla küfürleşme hâlini alan atma türkü.

GOVSAKMAK

Birisine şikâyette bulunmak.

GOVLAMAK

Birisine şikâyette bulunmak.

GOVULAMAK

Kovalamak.

GOVERTMEÇ

Suyu bol ayran.

GOVANNAĞA

Tarla ya da bağ evleri. (Kadıobası Güdül Ankara).

  -   -   -  

Anlamında GOV bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GOV geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KİYAZMA

Mayozun I. profazında, iki kromatit arasında gözlenebilen, bağlantı ya da krosingover yeri. Balıklarda optik sinir fibrinlerinin kesişmesi. Çapraz. Mayotik yeniden düzenlenmenin sağlanması için homolog kromozomların kromatidlerinin çaprazlaması.

İNTERFERANS

Krosingoverler arasındaki etkileşim. Homolog kromozomlar arasında bir krosingover olması, bir diğerinin oluşumunu engeller (pozitif interferans) veya artırır (negatif interferans). Çoğu organizmalarda krosingoverler arasındaki ara azaldıkça interférons artar. Hücrede bir tip virüsün varlığının diğer virüsün çoğalmasını önlemesi.

REKOMBİNASYON

İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülleri oluşturması. Homolog kromozomlardaki genlerin, krosingoverde (mayozda) yer değiştirmesi sonucu meydana gelen yeni düzenleme. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin bölünme ve tekrar birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin kırılma ve yeniden birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay.

AKİYAZMATİK

Mayozda kiyazmanın olmaması. Krossingoverin sadece bir eşeyde meydana geldiği türlerde kiyazmasız mayoz genellikle heterogametik eşeyde oluşmaktadır.

KERMELEMEK

Yara kabuk bağlamak. Ahırın tabanına yapışan tezekleri kazımak. Gübreyi bir yere doldurmak ya da sıvamak : Govanların ağzını kermele.