İçinde GOD geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "god" olan, toplam 49 tane kelime bulunuyor. İçerisinde god bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu god ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında god olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

OESOPHAGODONTUS, PSÖDOOLİGODONTİ

14 harfli kelimeler

OLİGODENDROSİT, OLİGODENTROSİT

12 harfli kelimeler

GODENÇEKİRGE, OLİGODİNAMİK

11 harfli kelimeler

GODAZLANMAK, GODOŞLANMAK

10 harfli kelimeler

OLİGODONTİ

8 harfli kelimeler

GODOŞLUK, GODANLIK, GOSGODUR, PANGODOS

7 harfli kelimeler

GODALAK, GODAMAN, GODDİRİ, GODELEK, GODEMEN

6 harfli kelimeler

PAGODA, GODAFA, GODDİK, GODDUŞ, GODORA, ZAGODA

5 harfli kelimeler

GODOŞ, GODAH, GODAK, GODAL, GODAN, GODAŞ, GODAZ, GODEK, GODEL, GODEN, GODEŞ, GODİK, GODOR, GODRİ, GODUĞ, GODUH, GODUK, GODUN, GODUŞ, GODÜK, PAGOD

Bazı kelimelerin anlamları

GOD

Tahtadan yapılmış bir çeşit tahıl ölçeği. Madenden yapılmış tahıl ölçeği. Tahıl ölçmek için kullanılan bir çeşit kab. Saçtan yapılmış, tahıl ölçme kabı (Erzincan Merkez). Hububat ölçüsü, kile. Kile. Gazyağı tenekesi büyüklüğünde ağaç hububat ölçeği. (Küllük Iğdır Kars). Genetik olarak değiştirilmiş gıdalar.

PANGODOS

Giydiğini çabuk eskiten, yıpratan.

GODENÇEKİRGE

Ağustosböceği.

GODALAK

Taneleri alınmış mısır koçanı.

GOSGODUR

Çok büyük, iri.

GODAZLANMAK

Gururlanmak, böbürlenmek.

GODOŞLANMAK

Gururlanmak, böbürlenmek.

OLİGODENDROSİT

Aksonların çevresinde, çift tabakalı spiral biçimli, miyelin üreten, yuvarlak ve küçük çekirdekli, nöroektodermal kaynaklı, beyin destek hücresi.

OLİGODENTROSİT

Merkezi sinir sisteminin ak madde bölgesinde bol bulunan ve merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfları oluşturan nörogliya hücreleri.

PSÖDOOLİGODONTİ

Yalancı az dişlilik.

OLİGODONTİ

Az dişlilik.

GODOŞLUK

Pezevenklik.

GODANLIK

Kibirlilik, gururluluk.

OLİGODİNAMİK

Metalik gümüş ve benzerleri maddelerin göstermiş oldukları jermisit etkiye verilen özel ad.

GODAMAN

Ufak boylu çocuk.

OESOPHAGODONTUS

Strongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

  -   -   -  

Anlamında GOD bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GOD geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GODUK

Arkadaş. Eşek yavrusu, sıpa. Lazımhk, oturak: çocuğun goduğunu getir. Kile demlen tahıl ölçeğinin dörtte biri, şinik. Çocuk.

NÖROSTEROİT

Beyinde oligodendrosit türü gliya hücreleri tarafından ve ufak ölçüde olmak üzere de nöronlar tarafından kolesterolden üretilerek salıverilen belirli steroit ön maddesi ve metabolitleri.

SATELLİTOZİS

Zedelenmiş sinir hücresinin çevresinde çok sayıda oligodendrogliya veya mikrogliyanın toplanması. Beynin amigdal, talamus ve derin kortikal katlarında sinir hücresinin çevresinde oligodendrogliyanın bulunması fizyolojik olup satellitozis olarak değerlendirilmez.

TESELLİ

Avunma, avuntu, avunç. Piyangoda büyük ikramiyeyi kaybeden en yakın numaralara yapılmış olan ödeme.

AMORTİ

Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil. Piyangoda bilet değeri kadar kazanılan ikramiye.

ASTROSİT

Merkezi sinir sisteminde bulunan bir nöroglia hücresi tipi. Merkezi sinir sisteminde bulunan, sinir hücrelerinin, oligodendrositlerin ve damarların çevresinde yerleşen, kan ve sinir hücreleri arasında su ve mineral madde alışverişini sağlayan, ektodermal kökenli bir çeşit nörogliya hücresi, astrogliya.

VİHARA

(Mimarlık) Hindistan'da Budacı manastırı. a. bk. pagod, ştupa.

GODU

Kapı, ev: Godu godu gezer.

İKRAMİYE

Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para. Piyangoda bir kimseye çıkan para veya nesne.

ÖLÇEYH

Ölçek; 1/4 god'luk tahıl ölçüsü.

MAKROGLİYA

Astrosit, oligodendrosit, ependim hücreleri gibi bazı nörogliya hücreleri için kullanılan genel bir terim.

LARGHETTO

Bir parça largodan çabuk ve hafif çalınarak. Bu biçimde çalınan müzik parçası.

PEZEVENK

Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden kimse, dümbük, godoş, muhabbet tellalı, kavat, astik, dasnik. Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden anlamında kullanılan sövgü sözü.

SAMAMİKO

(Argo) Karagöz'ün argodaki adı.

STRONGYLİDAE

Strongyloidea üst ailesinde bulunan, birçoğu insan dâhil birçok memelide parazitlenen, Chabertia, Oesophagodontus, Oesophagostomum, Strongylus, Ternidens ve Triodontophorus gibi önemli cinsleri bulunan nematodlar.