İçinde GOC geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "goc" olan, toplam 53 tane kelime bulunuyor. İçerisinde goc bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu goc ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında goc olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

PİYANGOCULUK

11 harfli kelimeler

GOCUNDURMAK, GOCCİŞLEMEK, GOCURGANMAK, OLİGOCHAETA

10 harfli kelimeler

KARGOCULUK, GOCAMANNIK, GOCUNDURMA, GOSGOCAMAN, GÜLDÜRGOCA

9 harfli kelimeler

PİYANGOCU, GOCAOĞLAN

8 harfli kelimeler

GOCUNMAK, GOCAATKI, GOCABAŞİ, GOCABORU, GOCADARI, GOCALMAK, GOCANNIK, GOCOĞLAN, GOCUKMAK, GOCUKSUZ, GOCUNGAÇ, GOCUNMAH

7 harfli kelimeler

GOCUKLU, GOCUNMA, KARGOCU, GOCABAŞ, GOCACIK, GOCACUK, GOCADAM, GOCAMAH, GOCAMAN, GOCESAN, GOCUMAH, GOCUMAK, GOCUMAN, GOSGOCA

6 harfli kelimeler

GOCANA, GOCARI, GOCİYH

5 harfli kelimeler

GOCUK, GOCAŞ, GOCCA, GOCİH, GOCİK, GOCNA, GOCUH

4 harfli kelimeler

GOCA, GOCE, GOCI, GOCU

3 harfli kelimeler

GOC

Bazı kelimelerin anlamları

GOC

Yün ve kıldan yapılmış, topa benzer çocuk oyuncağı. Üzerinde satırla et dövmeye yarayan kütük.

GOCAOĞLAN

Ayı.

GOCAMANNIK

Büyük, iri.

GOCAATKI

Yün kadın başörtüsü.

GOCCİŞLEMEK

Hayvanlar tos vurmak.

PİYANGOCU

Piyango satılan yer veya piyango satan kimse.

GOCUNDURMA

Gocundurmak işi.

GÜLDÜRGOCA

Gök gürültüsü (çocuk dilinde).

GOCABAŞİ

Pazı pancarının vişnekırı rengindeki kökü; turşusu ve pancar denilen yemeği yapılır.

GOSGOCAMAN

Çok büyük, iri.

PİYANGOCULUK

Piyango satma veya düzenleme işi.

KARGOCULUK

Kargocunun yaptığı iş.

GOCURGANMAK

Gocunmak, alınmak.

GOCUNDURMAK

Gocunmasına sebep olmak.

OLİGOCHAETA

Oligoketler.

GOCUNMAK

Bir şeyden alınmak. Çekinmek, kaçınmak.

  -   -   -  

Anlamında GOC bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GOC geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GADO

Manda yavrusu; 'gedeyh' in bir yaş büyüğü, bk. gociyh.

INGILDAMAK

Kımıldamak, hareket etmek, sallanmak. Üstüne alınıp telaşa düşmek, gocunmak. Huysuzlanmak.

ZANGOÇLUK

Zangocun yaptığı iş.

KOÇUK

Gocuk, içi kürklü kaput.

MOCUK

Deve yavrusu. Domuz yavrusu. Kısa hırka. Çukura taş atarak oynanan bir çocuk oyunu. Gocuk. Uç kısmında yumru biçiminde şişkinlik bulunan çoban sopası. (Kurtköy Bilecik).

GOCUNMA

Gocunmak işi.

GOCUKLU

Üzerinde gocuğu bulunan.

GEDEH

Gocih'den bir yaş küçük, süt emen manda yavrusu. Arapça kökenli kadeh: kadeh.

GOCUNGAÇ

Alıngan kimse: Çoh gocungaç adamsın.

KUŞKUNMAK

Sakınmak, korkmak. Gocunmak, sakınmak.

ERLİŞİYOZİS

Ehrlichia cinsi bakterilerin neden olduğu insan, köpek, sığır, koyun, keçi ve atlarda kenelerle bulaşan ateşli bir hastalık. Enfekte bireylerde ateş, baş ağrısı, anoreksi, kırgınlık, lökopeni, trombositopeni, miyozitis ve ara sıra ölüm görülebilmektedir. İnsan enfeksiyonlarına neden olan önemli türler Ehrlichia chaffeensis, Anaplasma phagocytophilum ve Ehrlichia ewingii'dir. Koyun, sığır, kedi ve köpeklerde ise Ehrlichia canis, Haemobartonella felis ve Anaplasma türleri enfeksiyona neden olmaktadır.

GOCU

Küçük kardeş. Büyükanne. Arpa yarmasından yapılan bir çeşit çorba. Kocaman. Kocaman, bk. gocuman.

KARAKSGİLLER

Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kemik destekli keseliler (Ostariophysi) alt takımından, dişleri keskin, yırtıcı, Afrika ve Amerika tatlı sularında yaşayan türleri olan bir familya. Kemikli balıklardan, dişleri keskin, yırtıcı, Afrika ve Amerika tatlı sularında yaşayan türleri olan bir familya. (Characinidae), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının kemikdesteklikeseliler (Ostariophysi) alt-takımına giren bir familyası. Keskin dişleri vardır. Yırtıcıdırlar. Afrika ve tropik Amerikada tatlı sularda yaşarlar. Basızı süs balığıdır. Piraya (Pygocentrus piraya), haymora (Macrodon trahira), neon balığı (Hyphessobrycon innesi) türleri iyi bilinirler.

LABİRENTODONLAR

(Labyrinthodonta), takımına giren ve karboniferde yaşayıp bugün soyu tükenmiş olan türleri kapsayan bir bölüm İri, yassı başlı, ağır vücutlu, semendere benzeyen hayvanlardı. İki yaşamlılardan (Amphibia) sınıfının, zırhlı başlılar (Stegocephali) takımından, eski devirlerde yaşamış ve bugün soyu tükenmiş, iri, yassı başlı, semendere benzeyen hayvanlar.

GARLANGOP

Paldır küldür: Gosgoca dengi garlangop arabaya yüklettik.

PARAMANA

Gocuk.

ABDASLIK

Palto, gocuk. Aptes alınan, el yüz yıkanan yer.

GOCUH

Elbise. Gocuk.

GOCUKSUZ

Üzerinde gocuk olmayan. Gocuğu olmadan.

KOCUK

Gocuk, içi kürklü kaput. Midye. Bakla, nohut ve benzerleri bitkilerin çift çenetli kabukları. Lahana sapı.