İçinde GEREN geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "geren" olan, toplam 24 tane kelime bulunuyor. İçerisinde geren bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu geren ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında geren olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

GERENLENMEG

10 harfli kelimeler

GERENGİLİK, GERENLEMEK, GERENNEMEK, GERENSEMEK, GÜGERENLİĞ, KANATGEREN, KIZILGEREN

9 harfli kelimeler

GERENİMEK, GERENKOVA, SARIGEREN

8 harfli kelimeler

GERENCİK, GERENKÖY, GERENLİK, GERENMEK, GERENÖZÜ

7 harfli kelimeler

GERENEK, GERENGİ, GERENLİ, GERENSE, GERENSİ, GERENTİ

6 harfli kelimeler

GERENG

5 harfli kelimeler

GEREN

Bazı kelimelerin anlamları

GEREN

Kuruyunca çatlayan toprak, verimsiz, tuzlu, killi toprak.

GERENGİLİK

Hafif bulutlu, sisli hava.

GERENCİK

Manisa kenti, Borlu nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

GERENKÖY

İzmir şehrinde, Foça ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

KANATGEREN

Ağrı kenti, Eleşkirt belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SARIGEREN

Sarı, yağlı toprak.

GERENNEMEK

Hava bulutlanmak, serinlemek.

GERENLEMEK

Sürü, birbirinden düzenli aralıklarla ayrılarak yayılmak. Hava bulutlanmak, serinlemek: Hava gerenledi. Damın üzerine killi toprak atmak: Damı daha gerenlemedim.

GERENKOVA

Aydın şehri, İncirliova ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

GERENLİK

Damların üzerine konulan su geçirmez killi toprak. Hafif bulutlu, sisli hava. Az sulak yer. Evlerde öteberi koymak için duvarlarda açılan geniş girintili yerler.

GÜGERENLİĞ

Otlak.

KIZILGEREN

Toprağı kırmızı ve sert olan yer.

GERENSEMEK

Soğuk hava yumuşamak.

GERENMEK

Kapamak, örtmek.

GERENİMEK

Hafif bulutlu, sisli hava.

GERENLENMEG

Hava bulutlanmak, serinlemek.

  -   -   -  

Anlamında GEREN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GEREN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KÜCÜ

Dokuma tezgâhlarında arış ipliklerini açıp kapayan tarak. Heybe dokumakta kullanılan, üzerine teller çakılmış tahta, basit dokuma aygıtı. İnce sicim kalınlığında, sağlam, bükülmüş pamuk ipliği. Şubat ayı. Halı dokuma aygıtında ipleri geren ve gevşeten, silindir biçiminde, uzun ağaç. Bez dokuma aygıtında tarağın arkasında bulunarak iplik katlarının açılıp kapanmasını düzenleyen, özel biçimde bükülmüş ipler. Dokuma aygıtında uzunluğuna giden iplerin iki ucunu birleştiren yuvarlak, tahta çubuklar. Dokuma tezgahlarında dik inen ipliklerin arasını açıp kapamaya yarayan demirden yapılma uzun dişli tarak. Dokuma tezgahlarında örgü iplerini birbirinden ayıran yuvarlak ağaç. Dokuma tezgahlarında çözgü ipliklerinin bir kısmını aşağıda tutmaya yarayan tellerden her biri. Kimi dokuma tezgahlarında diren adı verilen ipliklerin arasından geçirildiği iki yan deynek ile bunları birbirlerine bağlayan ara ipliklerden oluşan düzen. Bazı dokuma tezgahlarında ağaç kücü yerine kullanılan keten lifinden yapılma sicim.

MANDAL

Kapı vb. şeyleri kapalı tutmaya yarayan, döner tahta veya metal parça. Ut, kanun, keman vb. çalgıların tellerini geren düğme. Evlek. İpe serilen çamaşırı tutturmak için kullanılan yaylı kıskaç.

GERENG

İyi, kuvvetli: Bu sene benim arpa gereng yerdedir.

TÜMKOR

Sıkıntılara göğüs geren kimse.

TENZOR

Geren, gerici.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük