İçinde GARD geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "gard" olan, toplam 45 tane kelime bulunuyor. İçerisinde gard bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu gard ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında gard olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

BAŞGARDİYANLIK, GARDALANDIRMAK, YEDDİGARDAŞLAR

13 harfli kelimeler

DERNEKGARDAŞI, GARDIROPÇULUK

11 harfli kelimeler

BAŞGARDİYAN, GARDENPARTİ, GARDİYANLIK, GARDAKLAMAK, GARDALANMAK, YEDDİGARDAŞ

10 harfli kelimeler

GARDIROPÇU, YEDİGARDAŞ

9 harfli kelimeler

GARDIFREN, BEŞGARDAŞ, GARDAKLIK, GARDANLIK, GARDAŞLIK, GARDEŞLİK, GARDIRMAK, ILGARDERE

8 harfli kelimeler

GARDENYA, GARDIROP, GARDİYAN, BAGARDAK, BİYOGARD, GARDAŞIN, GARDELEN, GARDİLOB, GARDOLAP, KAGARDAK, ÜÇGARDAŞ

7 harfli kelimeler

BEGARDI, GARDALI, GARDAZİ, GARDİYE

6 harfli kelimeler

GARDAH, GARDAK, GARDAŞ, GARDEL, GARDEŞ, GARDIŞ

5 harfli kelimeler

GARDA, GARDI

4 harfli kelimeler

GARD

Bazı kelimelerin anlamları

GARD

Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum.

YEDİGARDAŞ

Büyükayı da denilen yıldız takımı.

GARDIROPÇU

Giydirici.

GARDALANMAK

Büzülmek.

YEDDİGARDAŞLAR

Büyükayı da denilen yıldız takımı.

GARDALANDIRMAK

Büzmek: Makine dikiş dikerken gardalandırıyor.

YEDDİGARDAŞ

Büyükayı da denilen yıldız takımı.

DERNEKGARDAŞI

Pazartesi.

BAŞGARDİYAN

Gardiyanların başı.

GARDIFREN

Trenlerde vagon frenlerini işleten kimse.

BAŞGARDİYANLIK

Başgardiyan olma durumu. Başgardiyanın yaptığı iş.

GARDAKLAMAK

Tutturmak: Yakamı gardaklasana.

GARDIROPÇULUK

Giydiricilik.

GARDİYANLIK

Gardiyan olma durumu. Gardiyanın görevi.

BEŞGARDAŞ

Tokat, şamar.

GARDENPARTİ

Bir bahçede veya parkta yapılmış olan yemekli şölen.

  -   -   -  

Anlamında GARD bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GARD geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GIRTLAKSILLAŞMA

Bir sesin çeşitli etkenler altında gırtlak sesine dönüşmesi olayı. Yazı dilimizde görülmeyen bir olaydır. Bazı Anadolu ağızlarında özellikle Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında k>h, k>g>g şeklinde örnekler verir: yakışı>yakşı>yahşı, dakuz>dohuz, bakacak>bahacah; kardeş>gardaş>gardaş, koyun>goyun>goyun vb.

GARDA

Kırışık: Çamaşırda garda var. Kardeş: Buraya gel gardam.

GİYSİLİK

Giysi konulan yer, elbiselik. Giysi yapılmaya elverişli (kumaş), elbiselik. Sürekli olarak kullanılan tiyatro giysilerinin saklandığı yer. Sinemalarda salona girmeden önce palto, manto gibi üstlüklerin bırakıldığı yer. Gardrop. Tiyatroda seyircilerin palto, şapka, baston gibi eşyalarını bıraktıkları özel yer. Tiyatro giysilerinin saklandığı ve oyuncuların giyindikleri yer.

GARDIRMAK

Bir şey gereksiz olarak çoğalmak: Tarlanın karkını su gardırdı.

MASURYUM

Simgesi Ma, atom kütlesi 43 g olan, kolumbit, gardolinit ve zirkonda çok az bulunan periyodik çizelgede yedinci grupta olan, nadir bulunan bir element.

AGAR

Kırmızı alglerden özütlenen jelâtinimsi bir madde olan agar-agar'dan hazırlanarak bakteri kültürleri için ve elektroforez jelleri için kullanılan jelâtinimsi bir madde. Agar-agar. Kırmızı alglerden elde edilen agar-agardan hazırlanarak bakteri kültürleri ve elektroforez jelleri için kullanılan jelatinimsi bir madde, agar-agar. Su yosunlarından elde edilen, bileşiminde çok sayıda değişik asidik polisakkarit bulunan hidrofilik, sarı renkli, bakteriyolojik kültür vasatlarının hazırlanmasında kullanılan bir madde, agar agar. Kimi su yosunu türlerinden elde edilen, kuru ve iyonize olmayan, agariboz birimlerinden yapılmış ishal yapıcı bir madde.

KAMBİ

Gardeneai Lucida 'dan elde edilen vernik yapımında kullanılan parlak reçineye benzeyen aromatik zamk.

ARBALI

Ayarsız, dengesiz (terazi). Yiğit, gösterişli: Bu olan gardaşlarından da arbalı.

GARDENYA

Kök boyasıgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Gardenia). Bu ağaççığın güzel kokulu çiçeği.

TOMRUKÇU

Tutukevi bekçisi, gardiyan.

GİYDİRİCİ

Stüdyolarda oyuncuların giyimine yardım eden kimse, gardıropçu. Oyuncuların giysilerini giydiren kimse, gardıropçu.

AGAROZ

Agardaki jelleşmeden sorumlu bir bileşik. Elektroforez yönteminde destekleyici tabaka olarak kullanılan deniz yosunundan elde edilmiş polisakkarit yapısındaki polimer.

GARDİLOB

Fransızca kökenli garde-robe: gardrob; elbise dolabı.

GARDALI

Potlu, kıvrıntılı: Ceketin arkası gardalı duruyor.

HESBİ

En candan, en yakın anlamında kullanılır: Hesbi gardaşum olsa gene yardım etmem. Kızamık, çiçek gibi hastalıklarda görülen kabarcıklar: Hesbiler yapışa da götüre.

BAYAH

Evet: -Bu işi gerçekten sen mi yaptın? -Bayah!. Demin, az önce, şimdi. Az önce: Bayah geldim ya gardaşım. Biraz önce. Biraz önce; demin. Demin, az önce. Az evvel.

ZENCİRCİ

Gardiyan.

GARMAK

Su birikmek. Karıştırmak: Hamuru gardım. Bir hastalığa yakalanmak: Rıza sıtmaya garmış. Olta, zincir çengeli. Kümes hayvanları çiftleşmek. Kara dut. Karmak. Karmak, karıştırmak.

GAFES

Kafes. Kavas, gardiyan.

GİYDİRİCİLİK

Giydiricinin yaptığı iş, gardıropçuluk.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük