İçinde GANİ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "gani" olan, toplam 33 tane kelime bulunuyor. İçerisinde gani bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu gani ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında gani olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

MİKROORGANİZMA, REORGANİZASYON

12 harfli kelimeler

ORGANİZASYON, SPARGANİACEA

11 harfli kelimeler

ORGANİZATÖR

10 harfli kelimeler

GANİBEYLER

9 harfli kelimeler

ANORGANİK, İNORGANİK, ORGANİKÇİ, ORGANİZMA, ABDÜLGANİ, GANİRTMAÇ, GANİRTMEÇ

8 harfli kelimeler

MANGANİN, ORGANİZE, PAGANİZM, GANİDAĞI, GANİŞEYH

7 harfli kelimeler

GANİMET, ORGANİK, PEGANİT, ARGANİŞ, ELGANİM, FEVGANİ, GÜLGANİ

6 harfli kelimeler

ERGANİ, ELGANİ, FIGANİ, GANİME, GANİYE

Bazı kelimelerin anlamları

GANİ

Zengin, varlıklı. Bol, çok.

ABDÜLGANİ

Varlıklı, cömert olan Tanrı'nın kulu.

ORGANİZE

Kuruluşları ortak bir amaç için bir araya getirme, birleştirme. Düzenli, örgütlü. Düzenleme.

GANİRTMEÇ

Yeniden dikip filizlendirmek için ağaçtan koparılan dal.

MİKROORGANİZMA

Mikroskopla görülebilen organizma.

ORGANİZASYON

Düzenleme. Düzenli bir grubun üyelerinin tamamı. Kuruluş, kurum, teşkilat. Devlet, idare, toplum vb.nin düzenleniş biçimi.

ORGANİZATÖR

Düzenleyici.

SPARGANİACEA

Sığırsazıgiller.

REORGANİZASYON

Yeniden düzenlenme.

GANİBEYLER

Karabük ilinde, Ovacık belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ORGANİKÇİ

Organik kimya uzmanı.

ANORGANİK

İnorganik.

İNORGANİK

Cansız olan. Organik olmayan, anorganik. Organlardaki bozukluktan ileri gelmeyen hastalık. Hücrelerin cansız bölümleri.

ORGANİZMA

Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet. Herhangi bir canlı varlık.

GANİRTMAÇ

Yeniden dikip filizlendirmek için ağaçtan koparılan dal.

MANGANİN

Manganezin bakır ve nikelle yaptığı alaşım.

  -   -   -  

Anlamında GANİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GANİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AYRIMLAŞMA

Ayrımlaşmak işi, farklılaşma. Hücrelerin veya canlı organizmaların işlevlerine veya yaşayış türlerine ilişkin yapısal nitelik kazanması, farklılaşma. Bir iç kayanın katılaşması sürecinde yer ve zamana göre ayrımların ortaya çıkması, farklılaşma.

ALKALOİT

Özellikleri ile alkalileri andıran organik madde.

AFGAN

Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

ÇÜRÜKÇÜL

Doğal olarak hayvan ve bitki kalıntılarının üzerinde yaşayan ve onların çürümesine yol açan (bitki ve organizmalar), saprofit.

BENZİN

Petrolün damıtılması ile elde edilen, özgül ağırlığı yaklaşık 0,65 olan, renksiz, uçucu, kendine özgü kokusu bulunan bir sıvı. Benzen. Bir organik yağ çözücü türü.

ANTİSEPSİ

El, yüz veya vücuttaki hastalık yapan mikroorganizmaları kimyasal maddelerle etkisiz hâle getirme veya yok etme işlemi.

CANLICILIK

Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. Çocukta bir düşünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğuna inanma. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatın ilkesi olduğunu ileri süren öğreti.

ANTİOKSİDAN

Genellikle yağların, yağlı besinlerin uzun süre saklanabilmesi, beyaz renkli sebze ve meyvelerin kararmasının önlenmesi için kullanılan madde. Canlı organizmalardaki toksinleri atmaya yarayan madde.

BAĞINTI

Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. Görelik. İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik. Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon.

BASINÇLAMAK

Hava taşıtlarında, insan organizması için yeterli basınç düzeyini sağlamak veya ayarlamak.

AZOTÖLÇER

Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygıt, azotometre.

BÜYÜMEK

Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde, boyutlar artmak, irileşmek, eskisinden büyük duruma gelmek. Genişlemek. Yaşı artmak, yaşlanmak. Yetişmek. Sayıca artmak. Önem ve değer kazanmak. Artmak, güçlenmek, şiddeti artmak.

ALİFATİK

Açık zincirli olan (organik madde).

DARVİNCİLİK

Darvin tarafından geliştirilen, canlı türlerinin doğal ayıklanma sonucu, evrim yoluyla basit organizmalardan türediğini -ileri süren- görüş. Gerçek bilim otoriteleri tarafından itibar edilmeyen görüş.

ÇÜRÜMEK

Genellikle mikroorganizmaların etkisiyle, kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılmak. Vurulma veya sıkışma yüzünden vücutta lekeler oluşmak. Sağlamlığını, dayanıklılığını yitirmek. Yıpranmak, çökmek. Bir düşünce temelsiz ve kanıtsız kalmak.

BALÇIK

İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, genellikle killi, koyu, yapışkan çamur, mil. Güçlük çıkartan. İçindeki kil oranı yüksek, yağlı, su geçirmez, koyu toprak.

DENEYCİLİK

Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, akılcılık karşıtı. Organizma ile durum veya çevre arasında bir etkileşim olarak yaşantıya önem veren, bilgiyi, simgelerle iletişimi yapılmış olan denetimli ve yeniden düzenlenmiş yaşantı biçiminde düşünen çağdaş bir felsefe anlayışı, görgücülük, ampirizm.

ASETON

Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev alır, eter kokusunda bir sıvı.

DAVRANIŞ

Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

BİYOKÜTLE

Belirli zamanda sınırları belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmaların toplam kütlesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük