İçinde GAŞ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "gaş" olan, toplam 107 tane kelime bulunuyor. İçerisinde gaş bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu gaş ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında gaş olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

KARGAŞASIZLIK

12 harfli kelimeler

GIYGAŞTIRMAK, KARGAŞACILIK, KARGAŞALILIK, KARGAŞŞAĞISI, KIYGAŞTIRMAK

11 harfli kelimeler

GAŞŞAKLAMAK, GIYGAŞLAMAK, IRGAŞTIRMAK, PAGAŞLANMAK

10 harfli kelimeler

KARGAŞALIK, BEZENEGAŞİ, GAŞAĞLAMAK, GAŞAKLAMAK, GAŞANGALAK, GAŞGORUDAN, GAŞIKLAMAK, KARGAŞASIZ

9 harfli kelimeler

GAŞYOLMAK, KARGAŞACI, ABURGAŞIK, CİVANGAŞI, GAŞDARMAK, GAŞIĞINAN, GAŞILIKLI, GAŞTARMAK, GAŞUGLAGA, GAYRANGAŞ, KARGAŞALI, KARGAŞANA, KARGAŞMIŞ, KIVGAŞMAK, TEKNEGAŞİ, YABAGAŞUH

8 harfli kelimeler

GAŞYOLMA, ALAGAŞAK, ARGAŞMAK, AVGAŞMAK, AZGAŞMAK, ÇEYANGAŞ, GABAGAŞI, GARANGAŞ, GAŞANMAH, GAŞANMAK, GAŞGABAĞ, GAŞIKLIK, GAŞINMAK, GAŞŞIHLA, GAŞŞIKLA, GAŞŞİNAN, GAŞŞIYNA, GAŞUHLUH, GAŞUKLUK, GIYGAŞIK, GIYGAŞUK, KIYGAŞIK, KIYGAŞUK

7 harfli kelimeler

KARGAŞA, GARGAŞA, GAŞAMAH, GAŞAMAK, GAŞANTU, GAŞINTI, GAŞITMA, GAŞLAMA, GAŞŞAĞI, GAŞUCUH, IRGAŞMA, İGAŞMAK, KANGAŞI, MANGAŞA, TOYGAŞI

6 harfli kelimeler

GAŞAVU, GAŞEĞİ, GAŞGOZ, GAŞIMO, GAŞINI, GAŞKOL, GAŞMAH, GAŞMAK, GAŞMER, GAŞMİN, GAŞŞAK, GISGAŞ, KANGAŞ, MANGAŞ

5 harfli kelimeler

GAŞİY, ARGAŞ, AZGAŞ, GAŞAK, GAŞAL, GAŞAM, GAŞIH, GAŞIK, GAŞİL, GAŞKA, GAŞOY, GAŞŞA, GAŞUG, GAŞUH, GAŞUK, ÖNGAŞ

4 harfli kelimeler

AGAŞ, GAŞA, GAŞI, GAŞO

3 harfli kelimeler

GAŞ

Bazı kelimelerin anlamları

GAŞ

Dik yamaç, uçurum. Kıyı. Duvar. Çatı. Semerin ön ve arkasında ip geçirmeye yarayan çatal ağaçlar: Semerin gaşı kırılmış. Yayla evi. Erkek ya da kız kardeş. Kaş: gaş gabahlarını töhmek: surat asmak. Kemerli ve çıkıntılı şey. Kaş, kemer; tandır gaşi, ocah gaşi. Kaç. Kaş. Semer tahtası. Kaş, bayır. Kemer. Kaç?. Düvenin önündeki kalkık kısım. (Çaltı Söğüt Bilecik; Oklubalı Eskişehir, Yukarıkaşıkara Isparta).

BEZENEGAŞİ

Ekmeğin yağda kızartılması ile yapılan bir çeşit yemek.

GAŞŞAKLAMAK

Ağacın kökünü topraktan çıkarmak.

PAGAŞLANMAK

Katılaşmak; kuruyup kalmak.

GAŞAĞLAMAK

Sürtünmek.

KIYGAŞTIRMAK

Kapı ve pencere gibi şeyleri aralık bırakmak.

GAŞAKLAMAK

Buzağıyı inekten ayırmak.

GIYGAŞLAMAK

Kapıyı az açık, aralık bırakmak.

KARGAŞALILIK

Kargaşalı olma durumu.

KARGAŞŞAĞISI

Pekmez ile kar karışımı.

GIYGAŞTIRMAK

Kapıyı az açık, aralık bırakmak.

IRGAŞTIRMAK

Sarsmak, sallamak.

KARGAŞASIZLIK

Kargaşasız olma durumu.

KARGAŞACILIK

Kargaşacı olma durumu, anarşistlik. Tarihsel şartlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılmasına çalışan öğreti, anarşizm.

KARGAŞALIK

Kargaşa durumu, alavere.

GAŞANGALAK

Gevşek toprak, heyelana müsait bölge.

  -   -   -  

Anlamında GAŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GAŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANARŞİST

Kargaşacı.

FİTİLCİ

Fitil yapan veya satan kimse. Kargaşalık çıkaran kimse.

KARIŞIK

Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş. Düzensiz, dağınık, intizamsız. Dolu. Karışmış. Saf olmayan. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık.

ANARŞİZM

Kargaşacılık.

MAHŞER

Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer. Büyük kalabalık. Kargaşa.

FESAT

Bozukluk. Karışıklık, kargaşalık, ara bozuculuk. Karıştırıcı, ara bozucu (kimse). Hile. Herhangi bir konuda iyimser olmayan, kötü yorumlayan (kimse).

ANARŞİK

Kargaşalı.

ESRİMEK

Herhangi bir sebeple kendinden geçmek, gaşyolmak. Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek. Mest olmak, sarhoş olmak.

CANGIL

Cengel. Karışıklık, kargaşa.

İFSAT

Düzeni bozma, karışıklık çıkarma. Kargaşalık.

ANARŞİSTLİK

Kargaşacılık.

OLDUBİTTİ

Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olupbitti, emrivaki.

ÇALKANTI

Deniz ve gölde dalgalanma. Coşku. Kalbur yardımıyla ayrılan çer çöp. Çalkanmış şey. Kargaşa ve bunalımın yol açtığı düzensiz, karışık, sıkıntılı durum.

GAŞYOLMA

Gaşyolmak durumu.

İHTİLAL

Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılmış olan geniş halk hareketi, devrim. Kargaşalık, düzensizlik, karışıklık. Köklü değişim.

KAOS

Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu. Kargaşa.

FİTNE

Karışıklık, kargaşa. Fitneci, ara bozucu.

ANARŞİ

Kargaşa.

KARGAŞACI

Kargaşa çıkaran kimse, anarşist.

ALAVERE

Bir şeyin elden ele geçmesi. Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele. Kargaşalık. Bir şeyi elden ele vererek aktarma.