İçinde G geçen 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "g" olan 9 harfli toplam 2701 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde g harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu g harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında g harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ENGİLEMEK

Alçalmak.

ERGONOMİK

Kullanışlı. Elverişli.

GÜNEKÜSEN

Gündüz açıp akşam büzülen bir sarmaşık.

YORGUNLUK

Çalışma vb. sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması, bitaplık.

ESİRGENCİ

Esirgenmeye, korunmaya muhtaç, lâyık, merhamete şayan, esirgenen. Esirgeyici, koruyucu, acıyan.

MANGIRCIK

Saka (kuş).

GARADÜZEN

Metodsuz olarak.

ÇIĞIRTGAN

Pamuğu çekirdeğinden ayıran el çıkrığı. Çok bağıran (kimse, çocuk).

GONDERMEK

Göndermek.

DUŞGELMEK

Tahmin etmek.

KORRUGARE

Buruşturma.

DÜZGÜNLÜK

Düzgün olma durumu.

İLGİLEMEK

Teyellemek.

GÖRECİLİK

Göreci olma durumu. Bir yaşantının büyük ölçüde önceki yaşantılara bağlı olması yüzünden, anlaşılması ve değerlendirilmesinin de önceki yaşantıların bilinmesine bağlı olduğunu ileri süren görüş. İnsan bilgisinin nesnel çevreyi yansıtmadığını, nesnel gerçekliği tanımanın olanaksız olduğunu, bu bakımdan insan bilgisinin ancak göreli olduğunu savunan öğreti. (Fizikteki görecilik kuramı ile karıştırılmamalıdır.). Evrensel olarak geçerli evrensel ilkeler bulunmadığını, tüm ahlaki ilkelerin kültürlere ve bireysel tercihlere göreli olduğunu, tüm ahlak ilkelerinin bir kültür veya toplumun uzlaşımları bağlamında geçerlilik kazandığını veya ahlaki bir ilkenin geçerliliğini belirleyen şeyin bireysel tercihler olduğunu savunan anlayış.

KAVURGALI

Kırıkkale ilinde, Keskin ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Van ilinde, Başkale ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Yozgat ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

GÜNEYÖREN

Bartın kenti, Ulus ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

DİGLENMEK

Dinlenmek.

GUNÜLEMEK

Çekememek, kıskanmak.

GAYHILMAK

Bir tarafa yatmak, eğrilmek: Bizim duvar gayhılmış.

GULLANMAK

Kullanmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük