İçinde G geçen 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "g" olan 15 harfli toplam 237 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde g harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu g harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında g harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SOSYOLENGÜİSTİK

Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı.

DİNGİNLEŞTİRMEK

Dingin duruma gelmesini sağlamak.

FARENGOSTENOSİS

Yutak daralması.

YADGEREKİRCİLİK

Neden ve sonucun birbirini izlemesinde kesin bir zorunluk olmadığını; yenilik, bağımsızlık ve şans gibi etmenlerin de neden - sonuç bağıntısı kadar olaylar arasındaki ilişkiyi belirlediğini ileri süren, bu bakımdan gerekirciliğin karşıtı olan öğreti, bk. gerekircilik.

KANGRENLEŞTİRME

Kangrenleştirmek durumu veya biçimi.

GÜZELLEŞTİRİLME

Güzelleştirilmek işi.

UYGULAYIMCIERKİ

Ekonomik yaşamın ve devlet yönetiminin siyasacıların değil, uygulayımcıların ve iş adamlarının elinde olması. Bu tür bir düzeni savunan görüş.

GÖÇMENLEŞTİRMEK

Göçmen durumuna getirmek.

GELİŞTİREBİLMEK

Geliştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÖRÜŞTÜREBİLMEK

Görüştürme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÖKKUZGUNGİLLER

En iyi bilinen türü gökkuzgun olan gökkuzgunumsular takımının, gökkuzgunlar alt takımına giren bir familya.

BELGELEYEBİLMEK

Belgeleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

VURGULAYABİLMEK

Vurgulama imkânı veya olasılığı bulunmak.

GENELLEYEBİLMEK

Genelleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DİSOSTEOGENEZİS

Kusurlu kemikleşme.

SERÇEDİLİGİLLER

Hermafrodit çiçekli ya da tek eşeyli, ovaryumları üst durumlu, ülkemizde 3 cins ve bu cinslere ait 16 türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık, otsu bazen de çalımsı bitkiler.

HİPOGLUKAGONEMİ

Kanda glukagon seviyesinin normalin altına düşmesi.

GLOSSOFARİNGEUS

Yutağa ve dile ait olan.

GIRTLAKSILLAŞMA

Bir sesin çeşitli etkenler altında gırtlak sesine dönüşmesi olayı. Yazı dilimizde görülmeyen bir olaydır. Bazı Anadolu ağızlarında özellikle Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında k>h, k>g>g şeklinde örnekler verir: yakışı>yakşı>yahşı, dakuz>dohuz, bakacak>bahacah; kardeş>gardaş>gardaş, koyun>goyun>goyun vb.

YARGILAYABİLMEK

Yargılama imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük