İçinde G geçen 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "g" olan 14 harfli toplam 366 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde g harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu g harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında g harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İMMÜNOGLOBULİN

Antikor.

DENİZGERGEDANI

Balinagillerden, 8-10 metre boyunda, erkeğinin üst çenesinde iki uzun diş bulunan bir deniz memelisi (Monodon monoceros).

GÜMÜŞLÜVIZVIZI

Ateş böceği.

ÇİNÇİLYAGİLLER

Örnek hayvanı çinçilya olan kemiriciler familyası. (Viscaciidae),türleri iyi bilinir.

SİRKUMÖZOFAGAL

Yemek borusunu çeviren yapı ve organlar.

KARGALIHANBABA

Sakarya ili, Hendek ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

GENİŞLEYEBİLME

Genişleyebilmek işi.

BULGULANABİLME

Bulgulanabilmek işi.

PROSTHOGONİMUS

Digenetik trematodların bir cinsi.

ÖRGÜTLENEBİLME

Örgütlenebilmek işi, teşkilatlanabilme.

KRİSTALBİLGİSİ

Kristallerin dış görünümlerinden elde edilen bakışım özellikleri ve kristallerin ağcık yapılarıyle ilgili her türlü sorunu inceleyen bilim.

ÜZGÜLENMECİLİK

Genel olarak kötülemek, üzgülemek ve hor görülmekten haz duymak. Kendisi ya da başkası acı veren işlemlere konu olmadıkça, cinsel istek ve gerilim duyamamak. (Freud) Kişinin yıkıcı ya da yok edici eğilimlerini kendi benliğine yöneltmesi.

RİNOFARİNGİYAL

Burun ve yutakla ilgili olan.

ERGASİTOPLAZMA

Bağımsız ribozomlar ve endoplazma retikulumlarından oluşan sitoplazmanın çalışan, sentez yapan yoğun kısımları.

ÇEZGİNDİRİLMEK

Döndürülmek.

HAMBURGERCİLİK

Hamburgercinin yaptığı iş.

SLOGANLAŞTIRMA

Sloganlaştırmak işi.

KOLANJİYOGRAFİ

Kontrast maddenin vena içi verilmesinden sonra safra yollarının grafisinin alınması.

MAKROGAMETOSİT

Makrogamont.

GÜVENİLEBİLMEK

Güvenilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük