İçinde GIŞ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "gış" olan, toplam 49 tane kelime bulunuyor. İçerisinde gış bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu gış ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında gış olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

KARGIŞLAMAK, ÇINGIŞTAKLI, ÇINGIŞTAMAK, GARGIŞLAMAK, GIGIŞTIRMAK, GILLIGIŞSIZ

10 harfli kelimeler

GILLIGIŞLI, BAGIŞLAMAK, GILIGIŞLIK, KARGIŞLAMA

9 harfli kelimeler

CIMGIŞMAK, CINGIŞMAK, CIVGIŞMAK, ÇANGIŞMAK, ÇIMGIŞMAK, ÇINGIŞMAK, GILLINGIŞ, KARGIŞMAK

8 harfli kelimeler

KARGIŞLI, AZGIŞMAK, GILLIGIŞ, GIŞBURNU, GIŞGIRTI, GIŞLAMAK, GIYGIŞIK, HARGIŞDA, KIYGIŞIK

7 harfli kelimeler

GARAGIŞ

6 harfli kelimeler

KARGIŞ, BAÇGIŞ, BANGIŞ, CINGIŞ, GARGIŞ, GIŞLAH, GIŞLIH, GIŞLIK, GIŞMUK, MANGIŞ, MINGIŞ, YANGIŞ

5 harfli kelimeler

ALGIŞ, ARGIŞ, ATGIŞ, AVGIŞ, GIGIŞ, GIŞIK, GIŞIN, GIŞLA

3 harfli kelimeler

GIŞ

Bazı kelimelerin anlamları

GIŞ

Bacak. Ayak. Kış. Eski türkçe kış: kış.

ÇINGIŞTAKLI

Neşeli kimse: Onlar ailecek öyle çıngıştaklıdırlar.

GARGIŞLAMAK

İlenmek.

KARGIŞLAMAK

Kargımak.

ÇIMGIŞMAK

Sıvı maddeler sıçramak: Üzerime kan çımgıştı. Uyuşmak ürpermek. Vücudun bir yeri ağrımak, sızlamak.

KARGIŞLAMA

Kargışlamak işi.

CIMGIŞMAK

Uyuşmak ürpermek.

ÇANGIŞMAK

Döğüşmek.

CINGIŞMAK

Münakaşa etmek.

ÇINGIŞTAMAK

Maden şeyler ses çıkarmak, şıngırdamak.

GILIGIŞLIK

Şüphe, kuruntu: İçime bir gılıgışlık girdi.

GIGIŞTIRMAK

Topallamak: Topal bitarafa gığıştırıp gidiyor.

GILLIGIŞSIZ

Gizli amacı olmayan, inandırıcılık ve kandırıcılıktan uzak.

BAGIŞLAMAK

Bağışlamak.

GILLIGIŞLI

Gizli amaçlı.

CIVGIŞMAK

Kaşınmak.

  -   -   -  

Anlamında GIŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GIŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BEDDUA

Birinin kötü duruma düşmesini gönülden isteme, ilenme, ilenç, kargış.

BEDOVA

Beddua, kargış.

İLENÇ

Beddua, kargış.

LANETLİ

Lanetlenmiş, kargınmış, kargışlı, melun.

GARGIŞ

İlenç. Beddua: gargış gargamak. Beddua. Kargış, beddua.

GIĞIŞDAK

Başağın dolgun olduğunu anlatır: Bu sene buğday kelleleri gıgışdak dane.

SİNNİK

Ölü gömülen yer, kabir. Sinlik, ölesice, kargış sözü.

ALKIŞ

Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama, kargış karşıtı.

TELİN

Lanet okuma, lanetleme, kargıma, kargış.

KARGIMA

Kargımak işi, kargışlama, lanet.

KARGIMAK

Birine, Tanrı'nın, insanların sevgi ve ilgisinden yoksun kalıp nefretlerine uğraması dileğinde bulunmak, ilenmek, kargışlamak, lanet etmek, lanetlemek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük