İçinde GÜVE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "güve" olan, toplam 130 tane kelime bulunuyor. İçerisinde güve bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu güve ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında güve olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

GÜVEMKÜÇÜKTARLA

14 harfli kelimeler

GÜVERCİNGİLLER, GÜVENİLEBİLMEK

13 harfli kelimeler

GÜVENCESİZLİK, GÜVERCİNBOYNU, GÜVERCİNGÖĞSÜ, GÜVEÇETNEVİRİ, GÜVENİLEBİLME, ÖLÇMENGÜVELER

12 harfli kelimeler

GÜVENİLİRLİK, BİYOGÜVENLİK, GÜVENCECİLİK, GÜVENEBİLMEK, GÜVERCİNDERE, GÜVESEKLEMEK, KASNAKGÜVECİ, KOZDEREGÜVEM

11 harfli kelimeler

GÜVENSİZLİK, GÜVERCİNLER, GÜVERCİNLİK, GÜVEYFENERİ, GÖKGÜVERCİN, GÜVENDİRMEK, GÜVENEBİLME

10 harfli kelimeler

GÜVELENMEK, GÜVEĞİBAŞI, GÜVEĞİKÖMÜ, GÜVEMALANI, GÜVEMÇETMİ, GÜVENCESİZ, GÜVENDİRME, GÜVENIŞIĞI, GÜVENİLMEK, GÜVENİRLİK, GÜVENMELİK, GÜVENSİZCE, GÜVERCİNLİ, İŞGÜVELİNE

9 harfli kelimeler

GÜVELENME, GÜVENCELİ, GÜVENİLİR, GÜVENİLME, GÜVEYİLİK, BÜYÜKGÜVE, GÜVEÇDERE, GÜVEĞİLİK, GÜVEĞİÖNÜ, GÜVELOĞLU, GÜVENCECİ, GÜVENÇLER, GÜVENÇSİZ, GÜVENKAYA, GÜVENOCAK, GÜVENTAŞI, GÜVENTEPE, GÜVENYURT, GÜVERENTİ, GÜVEYTEPE, KARAGÜVEÇ, KÜÇÜKGÜVE, ŞEYHGÜVEN, YENİGÜVEN, YURTGÜVEN

8 harfli kelimeler

GÜVENLİK, GÜVENMEK, GÜVENOYU, GÜVENSİZ, GÜVERCİN, ERGÜVENÇ, GÜKGÜVEN, GÜVELDEK, GÜVELDEN, GÜVELEME, GÜVEMCİK, GÜVEMÖZÜ, GÜVENÇLİ, GÜVENDİK, GÜVENGİL, GÜVENKÖY, GÜVERÇİN, GÜVERİYE, GÜVERMEK, GÜVERTME, SOYGÜVEN

7 harfli kelimeler

GÜVENCE, GÜVENİŞ, GÜVENLİ, GÜVENME, GÜVERTE, ERGÜVEÇ, ERGÜVEN, GÜVEÇÇİ, GÜVEÇLİ, GÜVEGEN, GÜVEĞEN, GÜVELEK, GÜVELER, GÜVEMLİ, GÜVENAY, GÜVENÇE, GÜVENDE, GÜVENEK, GÜVENİR, GÜVERTİ, GÜVEYEN, GÜVEYGİ, GÜVEYİN, ÖZGÜVEN

6 harfli kelimeler

GÜVENÇ, GÜVEYİ, GÜVEBE, GÜVEGİ, GÜVELA, GÜVELİ, GÜVENK, GÜVERE, GÜVERİ, GÜVEZİ

5 harfli kelimeler

GÜVEÇ, GÜVEN, GÜVEZ, GÜVEİ, GÜVEK, GÜVEL, GÜVEM, GÜVER, GÜVEŞ, GÜVET, GÜVEY

4 harfli kelimeler

GÜVE

Bazı kelimelerin anlamları

GÜVE

Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek (Tine pellionella).

GÜVERCİNDERE

Bayburt şehrinde, Demirözü belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

GÜVESEKLEMEK

İnek ve manda çiftleşmek istemek.

GÜVERCİNGÖĞSÜ

Yeşil ile mavi arasında böcekkabuğuna benzer dalgalı ve değişken renk. Bu renkte olan.

GÜVERCİNBOYNU

Yeşil, mavi ve pembe arasında dalgalanır gibi görünen renk. Bu renkte olan.

GÜVERCİNGİLLER

Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan geniş bir familya.

GÜVENİLİRLİK

Güvenilir olma durumu. Alınan borcun geri ödenebileceğine dair güvence, kredibilite.

GÜVEMKÜÇÜKTARLA

Balıkesir şehri, Savaştepe ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ÖLÇMENGÜVELER

Yeri karışlayarak yürüyen tırtılları, türlü tarım ve orman bitkisinde gelişen, türlü renkte, ince vücutlu, geniş kanatlı, ufakça kelebekler familyası.

GÜVENCESİZLİK

Güvencesiz olma durumu, garantisizlik.

GÜVENEBİLMEK

Güvenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÜVENİLEBİLMEK

Güvenilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BİYOGÜVENLİK

Sürülerin hastalık oluşumunu en aza indiren bir bakım yönetim sistemi.

GÜVEÇETNEVİRİ

Elörgüsü çoraplarda görülen bir motif. (Yenikent Aksaray Niğde).

GÜVENCECİLİK

Garantörlük.

GÜVENİLEBİLME

Güvenilebilmek durumu.

  -   -   -  

Anlamında GÜVE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GÜVE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞIRLAMA

Ağırlamak işi, ikram, izaz. Gelin veya güveyi karşılanırken çalınan kıvrak bir hava.

BATARYA

En küçük topçu birliği. Savaş gemilerinde borda topları ve bunların bulunduğu güverte parçası. Birkaç aygıtın bir araya getirilerek belirli bir biçimde eklenmesinden oluşan takım. Pil.

ARKALAMAK

Arkasına almak, yüklenmek. Bir kimseye güven vererek yardım etmek, destek olmak, korumak, müzaheret etmek.

AVAL

Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence. Saflığı sersemlik derecesine varan (kimse).

APOKRİF

Doğruluğuna güvenilmez söz ya da yazı.

AKREDİTİF

Güven yazısı. Kredi mektubu.

BOSTANCI

Bostan işleriyle uğraşan kimse. Osmanlılarda sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri.

ARMUZ

Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalarının yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşturdukları çizgi.

AMANNAME

İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge.

BUNALIM

Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz. Tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik, buhran, kriz. Uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak karamsarlığın, umutsuzluğun güçlenmesiyle ortaya çıkan ruhsal bozukluk, ruhsal çöküntü, depresyon. Bir hastalıkta iyileşme veya ölümle sonuçlanan, birdenbire ortaya çıkan fizyolojik değişiklik, kriz. Çöküntü.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

BABACAN

Olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek).

ADAMSIZ

Adam olmadan. Güvenecek kimsesi olmayan, dayanağı bulunmayan, arkasız. Erkeksiz, kocasız.

BABAYİĞİT

Yürekli kimse. Güçlü kuvvetli (kimse). Bir girişimde kendine güvenebilecek durumda olan kimse.

ASES

Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi. Gece bekçisi.

ADAM

İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Eş, koca. Görevli kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse.

ALAMANA

Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık, alamanata.

BOZGUN

Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık. Yenilgi. Morali bozulmuş, çökmüş, yılgın. Bozulmuş, dağılmış.

ASAYİŞ

Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik.

ARTÇI

Geçmiş bir sanat veya edebiyat çığırını sürdüren sanatçı veya hareket. Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar, öncü karşıtı. Arkadan gelen, sonra olan, öncü karşıtı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük