İçinde GÜRLE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "gürle" olan, toplam 33 tane kelime bulunuyor. İçerisinde gürle bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu gürle ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında gürle olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

ÖZGÜRLEŞTİREBİLME

15 harfli kelimeler

ÖZGÜRLEŞEBİLMEK

14 harfli kelimeler

ÖZGÜRLEŞTİRMEK, ÖZGÜRLEŞEBİLME

13 harfli kelimeler

ÖZGÜRLEŞTİRME, BÜYÜKGÜRLEYEN

12 harfli kelimeler

GÜRLEŞTİRMEK

11 harfli kelimeler

ÖZGÜRLEŞMEK, GÜRLEŞTİRME, KÖNGÜRLEMEK, KÜNGÜRLEMEK, TÖNGÜRLEMEK

10 harfli kelimeler

ÖZGÜRLEŞME, ÖGÜRLEŞMEK

9 harfli kelimeler

GÜRLEŞMEK, GÜRLETMEK, YENİGÜRLE

8 harfli kelimeler

GÜRLEMEK, GÜRLEŞME, GÜRLEYİŞ, GÜRLEDEK, GÜRLEGEN, GÜRLEŞEN, GÜRLETME, GÜRLEVİK, GÜRLEYEN, GÜRLEYİK, ÖZGÜRLER

7 harfli kelimeler

GÜRLEME, GÜRLEVİ

6 harfli kelimeler

GÜRLEK, GÜRLEN

5 harfli kelimeler

GÜRLE

Bazı kelimelerin anlamları

GÜRLE

Aydın ili, Karacasu ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Bursa ilinde, Orhangazi ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Manisa şehrinde, Muradiye bucağına bağlı bir yer.

ÖZGÜRLEŞTİREBİLME

Özgürleştirebilmek durumu.

ÖZGÜRLEŞTİRMEK

Özgür olmasını sağlamak.

ÖGÜRLEŞMEK

Çoğalmak.

KÜNGÜRLEMEK

Para sıkıntısına düşmek, işi bozulmak, işi ters gitmek. Uyuklamak, uyuklarken düşecek gibi olmak. Eskimek.

ÖZGÜRLEŞEBİLMEK

Özgürleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÜRLEŞMEK

Gür bir duruma gelmek.

BÜYÜKGÜRLEYEN

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ÖZGÜRLEŞEBİLME

Özgürleşebilmek durumu.

TÖNGÜRLEMEK

Kocamak, yaşlılıktan güçsüzleşmek.

KÖNGÜRLEMEK

Uyuklamak, gevşemek (sıcak ve uyku nedeniyle).

ÖZGÜRLEŞTİRME

Özgürleştirmek durumu.

GÜRLEŞTİRMEK

Gürleşme işi yaptırılmak.

ÖZGÜRLEŞME

Özgürleşmek durumu.

GÜRLEŞTİRME

Gürleştirmek işi.

ÖZGÜRLEŞMEK

Özgür duruma gelmek.

  -   -   -  

Anlamında GÜRLE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GÜRLE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GRADE

Türüne göre kimi zaman damarlarının sıklık ve paralellik düzeyinden doğan güzelliği ile, kimi zaman üzerindeki figürlerin düzgünlüğü ve çekiciliği ile ölçülen; bir taneden dört taneye kadar yan yana konulabilen A harfleri ile derecelendirilen; kerestenin fiyatı için belirleyici olan ağaç ve kereste özelliği.

GÜVLEMEK

Gürlemek.

GÜRLETMEK

Gürlemesine sebep olmak.

BALE

Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü.

PALDIRAMAK

Bağırıp çağırmak. Gürültülü ses çıkarmak. Gök gürlemek. Kavga etmek.

GÜRÜLEMEK

Gürlemek. İçinden geçmek, istemek, neşelenmek.

GÜRLEŞME

Gürleşmek işi.

GÜRLEME

Gürlemek işi.

GÜRLETME

Gürletmek işi.

GURLEMEK

Gürlemek.

GIJGIRMAK

Ateş alevlenmek, harlanmak. Deve bağırmak. Haykırmak, gürlemek, fışıltılı ses çıkarmak, haykırarak saldırmak.

CURLAMAK

Gaz çıkarmak. Gök gürleyerek yağmur yağmak. Oyunda sayıyı çürütmek.

ORİGAMİ

Genellikle kare kâğıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan sadece katlayıp çeşitli canlı ve cansız figürler oluşturularak yapılan kâğıt katlama sanatı.

GÜRLEYİŞ

Gürleme işi.

GULLAMAK

Gürlemek.

ANRAMAK

Hayvanlar toprakta yatıp yuvarlanmak. Boşalmak, sessizleşmek: Komşular gidince evimiz anradı kaldı. Sağırlaşmak, dilsiz kalmak (ilenç olarak), inşallah anrarsın. Çoğalmak, gürleşmek. Homurtulu ses çıkarmak, haykırmak, kükremek.

GROTESK

Eski Çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme üslubu. Kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan, karşıt görüntüleri, bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi.

KOREOGRAF

Baleyi oluşturan adım ve figürleri düzenleyen sanatçı. Defile, müzikli gösteri vb. gösterilerdeki programın genel hatlarını düzenleyen kimse. Koreografi eserleri yazarı.

KUKLA

Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir kesiti kullanarak bir perdenin üzerinden oynatılan, bez, karton vb. hafif nesnelerden yapılmış insan ve hayvan figürleri. Bu bebeklerle oynatılan oyun. Ayakları olmayan, alttan içine el sokularak oynatılan çeşitli nesnelerden yapılmış bebek. Başkasının etkisinde olan, onun isteklerine göre davranan (kimse).

BROTEYON

Eski Yunan tiyatrosunda gök gürlemesini sağlayan ilkel aygıt.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük