İçinde FORMÜL geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "formül" olan, toplam 10 tane kelime bulunuyor. İçerisinde formül bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu formül ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında formül olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

FORMÜLLEŞTİRMEK

14 harfli kelimeler

FORMÜLLEŞTİRME

12 harfli kelimeler

FORMÜLLEŞMEK

11 harfli kelimeler

FORMÜLLEŞME, FORMÜLASYON

9 harfli kelimeler

FORMÜLSÜZ

8 harfli kelimeler

FORMÜLER, FORMÜLLÜ

7 harfli kelimeler

FORMÜLE

6 harfli kelimeler

FORMÜL

Bazı kelimelerin anlamları

FORMÜL

Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.

FORMÜLLEŞTİRMEK

Formül durumuna getirmek.

FORMÜLLEŞMEK

Formül durumuna gelmek. Kısa ve özlü duruma gelmek.

FORMÜLASYON

Herhangi bir ürünün oluşturulması sırasında karıştırılacak ham maddelerin oranlarının hesaplanması. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Kurallara uydurma. Hayvanların besin maddeleri gereksinimlerini en düşük fiyatla karşılamak için kullanılan, karma yem için gerekli ham maddelerin ve bunların katılma oranlarının hesaplanması.

FORMÜLER

Formüllerin bir araya toplandığı kitap veya dergi.

FORMÜLE

"Bir düşünceye bir anlatım biçimi vermek" anlamında kullanılan formüle etmek birleşik fiilinde geçen bir söz.

FORMÜLLEŞTİRME

Formülleştirmek işi.

FORMÜLLÜ

Formülü olan.

FORMÜLSÜZ

Formülü olmayan.

FORMÜLLEŞME

Formülleşmek işi.

  -   -   -  

Anlamında FORMÜL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FORMÜL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BÜTEN

Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı.

BESSEL

Reçel. Meyvelerle ve bazı sebzelerle pekmezden yapılan bir çeşit tatlı. 1784-1846. Fridrich Wilgelm Bessel, Alman matematikçisi ve astronomu. Matematikte onun adıyla anılan silindirik fonksiyonlar, diferansiyel denklem ve interpolasyon formülü vardır.

ANLAMA

Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefehhüm, vukuf. Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme.

SABİTE

Bir formülde geçen ve önceden belirlenmiş bulunan değişmez nicelik. Görünürde hareket etmeyen yıldız.

KARBOKSİL

Organik asit grubunda bulunan -COOH formülündeki tek değerli kökler.

ALTAYİT

Formülü PbTe olan, doğal kalay filizlerinde bulunan ve beyaz kristallere sahip mineral bir madde.

PALMİTİL

Palmitik asitten türeyen C15H31-CO formülündeki tek değerli kök.

BÜTAN

Metal bidonlar içinde az bir basınç altında sıvılaşan, yakıt olarak yararlanılan HC formülündeki hidrokarbür gazı.

PENTAN

Formülü C5H12 olan doymuş hidrokarbon.

AÇİL

Bir hidroksilin organik bir asitten uzaklaşması ile oluşan kök, genel formülü RCO olup burada R, alifatik, aromatik veya alisiklik olabilir.

BENZEN

Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı. Benzin.

ALKENLER

Yapısındaki iki karbon atomu, çift bağla bağlanmış olan ve Cn H2n genel formülü ile gösterilen hidrokarbonlar sınıfı. Örn. eten (H2C=CH2).

KODEKS

Tedavi edici etkisi kesin olarak kabul edilen ilaçların formüllerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, tanınma reaksiyonlarını, saflık kontrollerini, miktar tayinlerini ve saklama koşullarını içeren resmî kuruluş tarafından onaylı başvuru kaynağı.

AÇILIM

Açılma işi. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Sağ açıklık. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

ÜÇÜNCÜL

Organik bir birleşiğin formülünde öbür üç karbon atomuna bağlı olan (karbon atomu), tersiyer. Bir hastalığın belirli iki devresinden sonra oluşan (belirtiler).

DENKLEM

İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele. Bir yanında olaya giren çeşitli maddelerin formülleri, öteki yanında da tepkime sonucu oluşan yeni maddelerin formülleri bulunan eşitlik.

ALKİNLER

Yapısındaki iki karbon atomu üçlü bağla bağlanmış ve CnHn genel formülü ile gösterilen hidrokarbonlar sınıfı. Örn. etin (HC=CH).

ALKANLAR

Karbonları tek bağ ile bağlanmış olan ve Cn H2n + 2 genel formülü ile gösterilen hidrokarbonlar sınıfı. Örn. metan (CH4).

OKTAN

Formülü C8H18 olan doymuş hidrokarbonlara verilen ad.

KATSAYI

Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı, emsal. Bir yasayı anlatan formülün yazılışında yer alan, değişmeyen sayı. Cisimlerin fiziksel özelliklerini belirten değişmeyen büyüklükler.