İçinde FLOR geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "flor" olan, toplam 32 tane kelime bulunuyor. İçerisinde flor bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu flor ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında flor olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

SPEKTROFLOROMETRE

15 harfli kelimeler

FLOROKİNOLONLAR, FLORSUZLAŞTIRMA

14 harfli kelimeler

İMMÜNOFLORESAN

13 harfli kelimeler

FOTOFLOROSKOP, OSTEOFLOROZİS

12 harfli kelimeler

FLORASETAMİT, OTOFLORESANS

11 harfli kelimeler

FLORESANLIK, FLOROASETAT

10 harfli kelimeler

FLORESSEİN, FLORİMETRE, FLORİMETRİ, FLOROMETRE, FLOROMETRİ, FLOROSKOPİ, KAVLİFLORİ, MİKROFLORA

9 harfli kelimeler

FLORESANS, FLORIŞIMA, MİKOFLORA

8 harfli kelimeler

FLORESAN, FLORIŞIL, FLOROZİS

7 harfli kelimeler

FLORIŞI

6 harfli kelimeler

FLORİN, FLORİT, FLORÜR, FLORYA

Bazı kelimelerin anlamları

FLOR

Atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,265 olan, kokusu ozonu andıran, yeşilimtırak sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementi olan basit element (simgesi F).

İMMÜNOFLORESAN

Bir doku veya hücredeki belirli antijenleri, floresan boyalarıyla bağlanmış antikorlarla işaretleyerek floresan ışık veren ışık kaynağına sahip mikroskoplarıyla inceleme tekniği.

FLORSUZLAŞTIRMA

Genellikle florlu fosfat kayasının florunun ısı işlemiyle uçurularak veya kimyasal işlemlerle uzaklaştırılması.

FLOROMETRE

Nicel floresans ölçümler için bir cihaz.

FLORİMETRİ

Floresans olayı ile yayılan ışınların dalga boyunu ve şiddetini ölçme tekniği.

SPEKTROFLOROMETRE

Floresans ışınını ayırmak ve izole etmek için bir monokromatörü bulunan bir cihaz. Bazı cihazlarda uyarma ışınının dalga boyunu kontrol etmek için ikinci bir monokromatör de bulunur.

FLORİMETRE

Floresans şiddetini ölçmede kullanılan cihaz.

FLOROASETAT

Rodentisit olarak ve zirai amaçla kullanılan ve kimi bitkilerde doğal olarak bulunabilen, adenozin trifosfatın yeterli miktarda üretimi engellemek suretiyle köpeklerde sinirsel, geviş getirenlerde kalp yetersizliği bulgularına sebep olan biyosidal ürün veya zehirli madde. Birçok tür için öldürücü doz uyaklaşık 0.25-1.00 mg/kg vücut ağırlığıdır. Atlar zehirlenmeye karşı dirençlidir.

FLORESSEİN

Kırmızı renkli, floresan özellikte, suda eriyebilir özellikte, birçok türevi bulunan toz boya maddesi. Sodyum tuzu korneadaki doku kaybının ve retina dolaşım bozukluklarının saptanmasında kullanılır.

OTOFLORESANS

Dokularda normal olarak bulunan maddelerin oluşturduğu floresan.

FLOROKİNOLONLAR

Bakteriler üzerindeki etkilerini, DNAjiraz enzimini baskılayıp bölünmelerini engelleyerek ölümlerine neden olmak suretiyle gösteren, genel olarak vücut pH'sında ve yağda iyi çözünemeyen, zayıf bazik nitelikte, gram pozitif ve negatif bakteriler üzerine etkili, brusella ve mikobakteriler gibi hücre içerisine giren bakteriler üzerine de etkili, makrofajlarda interlökin I üretimini artırarak bağışıklık sistemi üzerine olumlu yönde etki gösteren, dağılım hacimleri oldukça yüksek ve özellikle insanlarda dirençli suş oluşumuna neden olduğundan dolayı hâlen ülkemizde sütü tüketilen hayvanlarda kullanımı yasaklanmış, ABD'de ise gıda değeri olan tüm hayvanlarda kullanımı yasak olan ve içerisinde enrofloksasin, danofloksasin, siprofloksasin, ofloksasin ve benzerleri birçok etken maddeyi bulunduran antibiyotik grubu, kinolonlar.

FOTOFLOROSKOP

ZnS gibi floresans yapan bir madde ile kaplı bir ekran vasıtasıyla X-ışınlarının görülebilir hale getirilmesi.

FLOROMETRİ

Mor ötesi ışık yayarak maddelerin uyarılması, belirlenmesi ve dışarı verilen floresan ışığın karakteristik dalga boyunun ölçümüyle bir maddenin çok küçük miktarlarının tanımlanması ve karakterizasyonunu sağlayan analitik bir yöntem.

FLORASETAMİT

Rodentisit olarak kullanılan, kokusuz, tatsız, suda çözünebilen ve tüm yönleriyle florasetata benzer zehirlenmelere sebep olabilen biyosidal ürün.

OSTEOFLOROZİS

Kemiklerde aşırı flor birikimi sonucu, özellikle ayak tarak ve alt çene kemiklerinde yoğunluk artışı ve ekzostoz oluşumuyla belirgin genel iskelet bozukluğu.

FLORESANLIK

Kimi cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına maruz bırakıldıklarında kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği.

  -   -   -  

Anlamında FLOR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FLOR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FLORIŞIL

Florışı özelliği gösteren, floresan.

ALCALİGENES

Çoğunlukla toprak, su, gübre ve omurgalıların bağırsak florasında bulunan, Gram negatif, mutlak aerob oksidaz ve katalaz pozitif, hareketli kokobasil veya çubuk biçimindeki bakteri cinsi.

APATİT

Doğada bulunan, içinde flor veya klor olan doğal kalsiyum fosfat.

MÜHRÜSÜLEYMAN

Kuzey Anadolu'da orman ve çalılıklar altında bulunan, 30-80 santimetre yüksekliğinde, tüysüz, çok yıllık ve otsu bir bitki (Polygonatum multiflorum).

FLORESANS

Florışı.

FLORİT

Çeşitli renkleri olan, kalsiyum florür birleşiminde bir mineral.

FLORESAN

Florışıl.

FLORIŞI

Bazı cisimlerin aldıkları ışığı, boyu daha uzun ışık ışınımlarına dönüştürmesi özelliği, floresans.

HALOJEN

Madenlerle birleştiğinde tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementleri.

KLORÜR

Klorun, oksijen ve flor dışındaki elementlerle yaptığı birleşik.

ELEKTRONEGATİFLİK

Elementlerin, katıldıkları kimyasal bağdaki elektronlara sahip olma eğilimlerinin bağıl ölçüsü. Genel olarak, periyodik sistemin sağ üst kısmında yer alan elementlerin elektronegatiflikleri yüksektir En elektronegatif element olan Florun elektronegatifliği itibari olarak 4,00 kabul edilmiş ve diğer elementlerin elektronegatiflikleri buna göre sıraya dizilmişlerdir.

DESFLURAN

Yapısında flor bulunan, dietil eter yapılı bir uçucu anestezik.

ÇARKIFELEK

Yakıldığında dönerek kıvılcım saçan donanma fişeği. Çarkıfelekgillerden, güzel, büyük, parlak kırmızı çiçekleri olan, duvar kenarlarına ve kameriyeler çevresine ekilen tırmanıcı bir süs bitkisi, fırıldak çiçeği, saat çiçeği (Passiflora caerulea). Talih, kader. Bir tür talih oyunu.

GULDEN

Florin.

TOPAZ

Alüminyum silikatı ve florinden oluşan, kahverengi veya soluk sarı renkte değerli taş.

YELVE

Florya.

AMİGDALİN

Elma, ayva, armut gibi meyve çekirdekleriyle acı bademde bol miktarda bulunan ve yenilmesine bağlı olarak sindirim kanalındaki bakteriyel floranın etkisiyle, hidrojen siyanür gazı açığa çıkaran ve zehirlenmeye neden olan bir siyanojenik glikozit.

MANOLYA

Manolyagillerden, yaprakları almaşık, iri ve parlak yeşil renkte bir süs ağacı (Magnolia grandiflora). Bu ağacın çok iri, beyaz ve limon kokusunda güzel çiçeği.

FLORÜR

Florun başka bir elementle verdiği ikili birleşik.

ENFLURAN

Veteriner hekimlikte, evcil hayvanların genel anestezisi amacıyla kullanılan ve 2-kloro-1, 2, 3-trifloro-diflorometileter yapısında olan uçucu genel anestezik bir madde.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük