İçinde FİK geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "fik" olan, toplam 156 tane kelime bulunuyor. İçerisinde fik bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu fik ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında fik olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

PSÖDOHİPERTROFİK

15 harfli kelimeler

ELEKTRİFİKASYON, DEKALSİFİKASYON, NİTRİTİFİKASYON, SAKKARİFİKASYON

14 harfli kelimeler

SİNEMATOGRAFİK, DİSNEYFİKASYON, FİKİRLEŞTİRMEK, FRÜKTİFİKASYON, İDENTİFİKASYON, KONDRİFİKASYON, LİKENİFİKASYON, SAPONİFİKASYON

13 harfli kelimeler

BİBLİYOGRAFİK, OTOBİYOGRAFİK, PETRİFİKASYON, SERTİFİKASYON, AMONİFİKASYON, AMPLİFİKASYON, FİKİRLEŞTİRME, İNTERSPESİFİK, İNTRASPESİFİK, KALSİFİKASYON, KARNİFİKASYON, KLASİFİKASYON, MAGNİFİKASYON, MORTİFİKASYON, NİTRİFİKASYON, VİTRİFİKASYON

12 harfli kelimeler

AMPLİFİKATÖR, KODİFİKASYON, MODİFİKASYON, STEREOGRAFİK, İHTİYOMORFİK, KALİFİKASYON, KORNİFİKASYO, MONOSPESİFİK, MUMİFİKASYON, NİDİFİKASYON, OSSİFİKASYON, ÖTROFİKASYON, PASİFİKASYON, PÜRİFİKASYON, SERTİFİKASIZ

11 harfli kelimeler

FİKİRSİZLİK, HEMFİKİRLİK, KARTOGRAFİK, MÜTTEFİKLİK, PORNOGRAFİK, SERTİFİKALI, FEKFİKLEMEK, FİKİRLEŞMEK, FİKOERİTRİN, FİKOKSANTİN, FİKOMİKOZİS, GRAFİKÇİLİK, GRAFİKERLİK, HİPERTROFİK, KALSİFİKANS, KSEROMORFİK, OSİFİKASYON, YERFİKSEMEK, ZÜLFİKARKÖY

10 harfli kelimeler

BİYOGRAFİK, DEMOGRAFİK, FİKİRLİLİK, FİKRİSABİT, FRİGORİFİK, METAMORFİK, TOPOĞRAFİK, ETNOGRAFİK, FİKİRDEMEK, FİKİRLEŞME, FİKOKRİZİN, KEMOTROFİK, MONOMORFİK, MONOTROFİK, MÜTTEFİKEN, PLEOMORFİK, POLİMORFİK, TİPOGRAFİK

9 harfli kelimeler

FİLOZOFİK, İZOMORFİK, SERTİFİKA, AMFİKARPİ, DİSTROFİK, FİKOPLAST, FİKRETTİN, FİKSASYON, GRAFİKLER, MÜŞFİKLİK, TEVFİKİYE

8 harfli kelimeler

FİKİRDEŞ, FİKİRSİZ, FİKRİYAT, HEMFİKİR, MÜTTEFİK, SPESİFİK, TEVFİKAN, TRAFİKÇİ, ZÜLFİKAR, AFFİKSUS, DİMORFİK, FİKSATİF, FİKOKROM, FİKOLOJİ, FİKSATOR, GRAFİKÇİ, GRAFİKER, ZULFİKAR

7 harfli kelimeler

BARFİKS, FİKİRLİ, FİKSTÜR, İDEFİKS, FİKİRCİ, FİKRİYE, MÜŞFİKA, TEFİKLİ, TEVFİKA, TİREFİK

6 harfli kelimeler

FİKREN, FİKTİF, GRAFİK, MÜŞFİK, REFİKA, TERFİK, TEVFİK, TRAFİK, CILFİK, CİLFİK, FİKARE, FİKERE, FİKRET, FİKSUS, ŞEFİKA, VEFİKA

5 harfli kelimeler

FİKİR, HAFİK, REFİK, ŞEFİK, FİFİK, FİKKE, FİKRİ, FUFİK, GOFİK, KOFİK, NEFİK, POFİK, PUFİK, SAFİK, SEFİK, VEFİK

4 harfli kelimeler

EFİK, FİKE, FİKO

3 harfli kelimeler

FİK

Bazı kelimelerin anlamları

FİK

Yabani mercimek. Hayvan yemi. Yaban böğrülcesi, ak burçak.

OTOBİYOGRAFİK

Öz yaşam öyküsüne dayalı.

İDENTİFİKASYON

Bilinen bir sınıflandırmaya dâhil olan bir izolat veya mikroorganizmanın cins ve tür adının belirlenmesi.

NİTRİTİFİKASYON

Azotlu materyalin bakterilerce nitrata dönüşümü.

BİBLİYOGRAFİK

Kaynakçayla ilgili.

SAPONİFİKASYON

Sabunlaşma.

DİSNEYFİKASYON

Hayvanların insanlara özgü bazı karakteristik ve kültürel özellikler göstermesi.

LİKENİFİKASYON

Likenleşme.

PSÖDOHİPERTROFİK

Psödohipertrofiyle ilgili olan.

SAKKARİFİKASYON

Şekere dönüştürme. Şeker çözeltileriyle doyurma, arpadan malt yapmada olduğu gibi.

DEKALSİFİKASYON

Hayvana yedirilen yemde yeteri kadar kalsiyum bulunmaması veya vücuttaki bazı hormonların etkinliklerinin dengesizliği durumlarında, vücuttaki kalsiyum gereksinimini karşılamak için kemiklerde depolanmış bulunan kalsiyumun çekilmesiyle oluşan hastalık hâli. Kemik ve dişlerden kalsiyumun uzaklaştırılması işlemi.

FRÜKTİFİKASYON

Meyve ya da spor meydana getirme.

KONDRİFİKASYON

Kıkırdaklaşma.

ELEKTRİFİKASYON

Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik hayata uygulama, elektriklendirme.

SİNEMATOGRAFİK

Sinemaya ilişkin, sinemayla ilgili.

FİKİRLEŞTİRMEK

Fikri yanını geliştirmek, olgunlaştırmak.

  -   -   -  

Anlamında FİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ENTELEKTÜEL

Aydın. Fikir sorunlarıyla ilgili.

DÜZENLEME

Düzenlemek işi, tertip, organizasyon. Düzene koyma, kodifikasyon, regülasyon. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılmış olan değişiklik, aranjman. Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman. Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılmış olan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.

DÜŞÜNCE

Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. İlke, yönetici sav. Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. Dış dünyanın insan zihnine yansıması.

DÜŞÜNSEL

Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî.

BAĞLAŞIK

Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik. Sonuç, sebep gibi birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve karşılıklı bağımlı olan (nesne, terim).

FİKİRLİLİK

Fikirli olma durumu.

FİKİRSİZLİK

Fikirsiz olma durumu, düşüncesizlik.

DEĞİŞKE

Varyant. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.

CANLICILIK

Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. Çocukta bir düşünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğuna inanma. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatın ilkesi olduğunu ileri süren öğreti.

İCMA

Toplama. İslam bilginlerinin bir konuda fikir birliği etmeleri.

DİYAGRAM

Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik. Bir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak.

ARKADAŞ

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

DÜŞÜNÜM

Düşün, fikir, ide.

ÇİZGE

Bir olayın çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş biçim, grafik.

GÜZELLİK

Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün. Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık. Güzel olan bir kimsenin niteliği. Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey.

ETKİSİZLEŞTİRME

Etkisizleştirmek işi, pasifikasyon.

GÖRÜŞ

Görme işi. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Gözle bir şeyi algılama yetisi. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.

HEMFİKİRLİK

Hemfikir olma durumu.

ARAYÜZ

Bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin, yazıların yer aldığı ön sayfa.

HİN

Kurnaz, cin fikirli kimse. Zaman, zamane.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük