İçinde FİK geçen 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "fik" olan 8 harfli toplam 18 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde fik bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu fik ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında fik olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEVFİKAN

Uyarak, uygun olarak, -e göre.

FİKOKROM

Alglerde bulunan pigment için kullanılan genel terim.

FİKSATOR

Tespit eden, bağlayan.

HEMFİKİR

Aynı düşüncede, aynı görüşte olan, oydaş.

SPESİFİK

Özellikli.

AFFİKSUS

Bağlanmış, tespit edilmiş.

ZÜLFİKAR

Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye armağan ettiği, ucu ikiye ayrılmış kılıç.

ZULFİKAR

Zülfikar, zülfikar kılıcı.

DİMORFİK

Dimorfizm gösteren.

FİKOLOJİ

Algleri inceleyen bilim dalı. Alg bilimi.

FİKRİYAT

Düşünceler.

FİKİRDEŞ

Oydaş.

TRAFİKÇİ

Trafik polisi.

FİKSATİF

Tespit sıvısı. Tespit çözeltisi. Tespit edici.

FİKİRSİZ

Herhangi bir konu üzerinde düşünemeyen, görüşü olmayan, düşüncesiz.

GRAFİKÇİ

Grafik tasarımcısı.

GRAFİKER

Grafik tasarımcısı.

MÜTTEFİK

Bağlaşık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük