İçinde FİK geçen 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "fik" olan 13 harfli toplam 16 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde fik bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu fik ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında fik olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OTOBİYOGRAFİK

Öz yaşam öyküsüne dayalı.

VİTRİFİKASYON

Camlaştırma.

İNTRASPESİFİK

Tür içi.

SERTİFİKASYON

Onaylama.

PETRİFİKASYON

Taşlaşma, taş olma.

KARNİFİKASYON

Etleşme.

AMONİFİKASYON

Amonyak meydana getirmek üzere amino asitlerden amino grubunun çıkarılması. Amonyak oluşması. Amonyaklaştırma.

MORTİFİKASYON

Dokuların tamamının veya bir kısmının kangren, nekroz gibi ölmesi.

FİKİRLEŞTİRME

Fikirleştirmek işi.

AMPLİFİKASYON

Ontogeni ve filogenide yapısal ve görevsel kompleksliğin gittikçe artırılması yönündeki değişiklikler. Bir DNA parçasının kopya sayısının in vitro ya da konak hücresi içinde fazla üretilerek artırılması. Bir nükleik asit parçasının kopya sayısının in vitro veya konak hücre içinde fazla üretilerek artırılması. Mikroskopta görüş sahasının genişletilmesi. Özel bir nükleik asit baz dizisinin birçok kopyasını oluşturan in vitro çoğaltma işlemi.

BİBLİYOGRAFİK

Kaynakçayla ilgili.

KLASİFİKASYON

Sınıflandırma.

KALSİFİKASYON

Kireç taşı durumuna dönüşme. Kemiksi yapılar ve dişler dışındaki dokuda kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması, kireçlenme, kireçlendirme. Kireçlenme.

MAGNİFİKASYON

Obje görüntüsünün, film üzerinde gerçek büyüklüğünden daha büyük olarak oluşumu sonucu oluşan biçim bozukluğu.

NİTRİFİKASYON

Ölen canlıların proteinlerinin oksijenli ortamda mantar ve bakteri faaliyetleri ile amonyum iyonu, su ve karbondioksite kadar giden bir dizi ara basamakla yıkılması, aynca amonyumun Nitromonas bakterilerince nitrite ve nitritin de Nitrobacter bakterilerince nitrat iyonlarına kadar okside olması olayı. Amonyak içindeki azotun nitröz asit, nitrik asit veya tuzlarına yükseltgenmesi işlemi. Amonyağın biyokimyasal oksidasyonu sonucu nitrite veya nitrata dönüşmesi.

İNTERSPESİFİK

Türler arası.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük