İçinde FİK geçen 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "fik" olan 12 harfli toplam 15 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde fik bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu fik ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında fik olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AMPLİFİKATÖR

Yükselteç.

ÖTROFİKASYON

Bir su kaynağında bitki besin tuzlarının artışına bağlı olarak sucul bitkilerin aşırı çoğalmasıyla şekillenen kirlilik. Deterjanlı sularla göllerde fosfatın artması ve buna bağlı olarak su bitkilerinin biyolojik kitlesinin artması, gübrelemeyle toprağın besin elementlerince zenginleşmesi ve dolayısıyla bitkisel ürünlerin artması biçiminde tanımlanan, bir ekosistemin tamamında veya belirli kısımlarında besin maddelerinin artması, zenginleşmesi olayını niteleyen bir terim.

SERTİFİKASIZ

Sertifikası olmayan.

MUMİFİKASYON

Dölüt mumyalaşması.

İHTİYOMORFİK

Balık biçiminde olan.

MONOSPESİFİK

Sadece bir antijenle reaksiyon yapan antikor. Sadece bir türe sahip olan cins, monotipik cins.

NİDİFİKASYON

Kuşlarda yuva yapma ve bununla ilgili davranış.

PÜRİFİKASYON

Saflaştırma.

PASİFİKASYON

Etkisizleştirme.

KALİFİKASYON

Niteliklilik.

MODİFİKASYON

Değişke.

STEREOGRAFİK

Stereografi ile ilgili.

OSSİFİKASYON

Kemikleşme.

KORNİFİKASYO

Keratinleşme.

KODİFİKASYON

Düzenleme.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük