İçinde FAT geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "fat" olan, toplam 180 tane kelime bulunuyor. İçerisinde fat bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu fat ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında fat olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

HİPERFOSFATASEMİ, MÜKAFATLANDIRMAK

15 harfli kelimeler

MANİFATURACILIK, FATURALANDIRMAK, FOSFATİDİLKOLİN, FOSFATİDİLSERİN, MÜKAFATLANDIRMA

14 harfli kelimeler

SIFATLANDIRMAK, SIFATLAŞTIRMAK, FATURALANDIRMA, HİPERFOSFATEMİ, HİPERFOSFATÜRİ

13 harfli kelimeler

SIFATLANDIRMA, SIFATLAŞTIRMA, TEŞRİFATÇILIK, AŞAĞIFATMACIK, GALAFATDEMİRİ, HİPOFOSFATEMİ, HİPOFOSFATÜRİ, KAFATASSIZLAR, KALAFATLANMAK, ŞATAFATSIZLIK

12 harfli kelimeler

KAFATASÇILIK, KALAFATÇILAR, KALAFATÇILIK, KALAFATLAMAK, KALAFATLANMA, MANİFATURACI, FATURALATMAK, FATURASIZLIK, FOSFATLATMAK, KARAFATMALAR, KERATOSÜLFAT, MALFATILAMAK, ORTAFATMACIK, PİROFOSFATAZ

11 harfli kelimeler

FATURALAMAK, FOSFATLAMAK, KALAFATLAMA, SÜLFATLAŞMA, FATURALATMA, FOSFATAZEMİ, FOSFATLATMA, SÜLFATLANMA, SÜPERFOSFAT

10 harfli kelimeler

ALFATERAPİ, MANİFATURA, MÜKEYYİFAT, MÜSAKKAFAT, MÜZAHREFAT, SÜLFATLAMA, ŞATAFATSIZ, TEŞRİFATÇI, AFATLANMAK, FATMAUŞAĞI, FATURALAMA, FOSFATLAMA, İLTİFATKAR, KALAFATSIZ, LİMFATİKUS, MEVKUFATÇI, ORTOFOSFAT, PİROFOSFAT, TİYOSÜLFAT

9 harfli kelimeler

FATURASIZ, FOSFATSIZ, İLTİFATLI, KAFATASÇI, KALAFATÇI, KARAFATMA, LENFATİZM, MÜELLEFAT, ŞATAFATLI, AFATLAMAK, ALAFATIMA, ÇALFATURA, FARFATARA, FATMAKUYU, FOSFATEMİ, FOSFATLAR, FOSFATÜRİ, HILFATSIZ, KAFATAHTA, KALAFATLI, KILAFATLI, MÜKAFATEN, SARIFATMA, ŞATAFATÇI

8 harfli kelimeler

ALİFATİK, BİSÜLFAT, FATALİST, FATALİTE, FATALİZM, FATİHANE, FATURALI, FOSFATLI, KAFATASI, LENFATİK, TAHRİFAT, TANZİFAT, TEŞRİFAT, TEVKİFAT, AFFATMAK, ALIFATMA, FAFATARA, FATİHLER, FATMACIK, FATMACUH, FATMAGÜL, FATMANUR, FATMAŞAL, FOSFATAZ, FOSFATİT, GAFATAŞI, GÜLFATMA, KAFATMAK, KELFATMA, LİMFATİK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

DEFATEN, HURUFAT, İLTİFAT, KALAFAT, SULFATA, ŞATAFAT, TELEFAT, FATMALI, FATTIKE, GALAFAT, MALAFAT, MARAFAT, MUSAFAT, MÜKAFAT, SIFATLI, ŞENAFAT, TAFATIR, UFATMAK

6 harfli kelimeler

ARAFAT, FATİHA, FATURA, FOSFAT, SÜLFAT, ALAFAT, FATEHE, FATİNE, FATMAK, FATTAK, HALFAT, KALFAT, RAFATA, ŞIFATA

5 harfli kelimeler

AHFAT, FATİH, FATSA, SIFAT, VEFAT, ALFAT, BEFAT, FATAL, FATEY, FATIK, FATİK, FATİN, FATMA, İRFAT, MEFAT, NAFAT, RİFAT, SUFAT, ŞIFAT, TUFAT, UYFAT, VAFAT

4 harfli kelimeler

AFAT, FATI, FATO, OFAT

3 harfli kelimeler

FAT

Bazı kelimelerin anlamları

FAT

Fuat. Kekeme. Hırka.

FOSFATİDİLSERİN

Hücre zarlarında bulunan ve ek grup olarak serin amino asidini taşıyan bir fosfolipit. Hücre zarlarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak serin aminoasidini taşıyan bir fosfolipit.

MÜKAFATLANDIRMAK

Ödüllendirmek.

TEŞRİFATÇILIK

Teşrifatçı olma durumu. Teşrifata önem verme durumu.

HİPERFOSFATÜRİ

İdrarda aşırı miktarda fosfatın yükselmesi.

FOSFATİDİLKOLİN

Hücre zarlarında bol bulunan ve ek grup olarak kolin taşıyan bir fosfolipit Lesitin. Fosfatidik aside bağlı ek grup olarak kolin taşıyan, hücre zarlarında en çok bulunan, kolinin vücut deposu olan ayrıca yağ oranı yüksek gıdalarda emülgatör olarak kullanılan bir fosfolipit, lesitin.

SIFATLAŞTIRMAK

Bir sözü sıfat durumuna getirmek, sıfat olarak kullanmak.

FATURALANDIRMA

Faturalandırmak işi.

SIFATLAŞTIRMA

Sıfatlaştırmak işi.

HİPERFOSFATEMİ

Kanda fosfatın aşırı miktarda bulunması. Kanda fosfatın aşırı miktarda yükselmesi.

SIFATLANDIRMA

Sıfatlandırmak işi.

MANİFATURACILIK

Manifaturacı olma durumu, bezzazlık.

FATURALANDIRMAK

Faturalama işini yaptırmak.

MÜKAFATLANDIRMA

Ödüllendirme.

HİPERFOSFATASEMİ

Kanda alkalen fosfatazın düzeyinin yükselmesi.

SIFATLANDIRMAK

Herhangi bir kimseye bir sıfat veya unvan vermek.

  -   -   -  

Anlamında FAT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FAT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANA

Anne. Temel, asıl, esas. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü. Yavrusu olan dişi hayvan. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz. Velinimet. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı.

BEYİNCİK

Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ.

ALTINCI

Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen. Altın alıp satan kimse.

BINGILDAK

Kafatasının kemikleşmeden önce kemiklerin birleşme yerlerinde bulunan kıkırdak bölümü.

BEY

Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü. Satma, satış. As. Zengin, ileri gelen kimse, bay (I). Aşığın çukur yüzünün arkasındaki yumru bölge. Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı. Erkek sıfatlarının hemen arkasına eklenir. Eş, koca. Komutan. Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ANHİDRİT

Genellikle kaya tuzu ve alçı taşıyla birlikte bulunan doğal, susuz kalsiyum sülfat.

BİLAR

Katranlı kıldan yapılmış olan ve kalafat işlerinde kullanılan bir macun türü.

APATİT

Doğada bulunan, içinde flor veya klor olan doğal kalsiyum fosfat.

BEŞİNCİ

Beş sayısının sıra sıfatı, sırada dördüncüden sonra gelen.

BEYİN

Kafatasının içinde beyin zarları ile örtülü, iki yarım küre biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, ensefal, dimağ. Muhakeme, usa vurma. Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse. Akıl, anlayış. Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse.

ALKAN

Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin.

BEZZAZ

Kumaş alıp satan kimse, manifaturacı.

BARYUM

Atom sayısı 56, yoğunluğu 3,78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element (simgesi Ba).

BEŞER

İnsanoğlu, insan. Beş sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her birine beş, her defasında beşi bir arada.

BEZZAZLIK

Kumaş satma işi, manifaturacılık.

ALTIŞAR

Altı sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her defasında altısı bir arada olan, her birine altı.

ALTMIŞAR

Altmış sıfatının üleştirme sayı sıfatı. Her birine altmış, her defasında altmışı bir arada olan.

BARİT

Renksiz veya beyaz, sarı, gri renklerde olabilen, sondaz, dolgu vb. alanlarda kullanılan bir mineral, baritin, baryum sülfat Ba(OH)2.

ALTMIŞINCI

Altmış sıfatının sıra bildiren biçimi, sırada elli dokuzuncudan sonra gelen.