İçinde FAB geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "fab" olan, toplam 21 tane kelime bulunuyor. İçerisinde fab bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu fab ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında fab olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

FOTOFABRİKASYON

14 harfli kelimeler

PREFABRİKASYON

13 harfli kelimeler

FABRİKATÖRLÜK

12 harfli kelimeler

FABRİKACILIK, MUSTAFABEYLİ

11 harfli kelimeler

FABRİKASYON, GAFABIÇKISI

10 harfli kelimeler

FABRİKATÖR, MUSTAFABEY

9 harfli kelimeler

ALFABETİK, FABRİKACI, CULFABAŞI, PREFABRİK

8 harfli kelimeler

FABİRİHA

7 harfli kelimeler

FABRİKA, FABALAK, FABELLA

6 harfli kelimeler

ALFABE, FABULA

4 harfli kelimeler

FABL

3 harfli kelimeler

FAB

Bazı kelimelerin anlamları

FAB

Antijen bağlayan parça.

FABRİKATÖRLÜK

Fabrikacılık.

MUSTAFABEY

Erzincan şehrinde, Tercan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

CULFABAŞI

Suyun dönek yeri.

FABRİKASYON

Fabrikada yapılarak tüketime hazır duruma getirilen (madde).

PREFABRİKASYON

Ev, gemi vb. şeylerin önceden hazırlanmış bir plana göre, bir bütün olarak birleştirilmesi yöntemi.

GAFABIÇKISI

Ağaç kesmeye yarayan iki ağızlı testere. (Aşağıdinek Şarkikaraağaç Isparta).

MUSTAFABEYLİ

Adana şehri, Ceyhan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Kayseri ili, Yahyalı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

FABİRİHA

Fabrika, karşılığı fabriha.

FABRİKATÖR

Fabrikacı.

FOTOFABRİKASYON

Bir yüzeye fotoğrafik olarak gelmiş istenmeyen metalin kimyasal aşındırma ile uzaklaştırılması ve yüzeyin istenen şekle getirilmesi.

FABRİKACILIK

Fabrikacının yaptığı iş, fabrikatörlük.

FABRİKACI

Fabrika sahibi veya fabrika işleten kimse, fabrikatör.

ALFABETİK

Alfabe sırasına göre dizilmiş, abecesel.

FABRİKA

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç vb. ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretimevi.

PREFABRİK

Parçaları önceden hazırlanıp birleştirilerek oluşturulan, kurma.

  -   -   -  

Anlamında FAB bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FAB geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAKLA

Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba). Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri. Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.

BE

Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu. Berilyum elementinin simgesi. "Ey, hey" anlamlarında bir seslenme sözü.

ATEŞÇİ

Fabrika, vapur, lokomotif vb. ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse.

CİM

Arap alfabesinin beşinci harfinin adı.

AYIN

Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı.

EPSİLON

Yunan alfabesinin beşinci harfi (e).

ELİFBA

Arap alfabesi.

BETA

Yunan alfabesinin ikinci harfi.

ÇELİKHANE

Çelik elde edilen fabrika.

ABECESEL

Alfabetik.

ELİF

Arap alfabesinin ilk harfinin adı.

DELTA

Yunan alfabesinin dördüncü harfi (D). Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız.

DİZİN

Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, endeks, indeks, fihrist. Belli bir konuda çıkan kitap ve dergideki yazılarla ilişkiyi sağlayan ve ayrı bir kitap veya süreli yayın biçiminde çıkan eser. Kitaplık, belge vb. için düzenlenen belli bir bilginin veya belgenin bulunduğu yeri gösteren düzenli liste.

ALFA

Yunan alfabesinin birinci harfi. Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki (Stipa tenacissima).

ABECE

Alfabe. Başlangıç.

DONATIM

Donatma, teçhiz. Bir sanat eserinde ikinci derecede olan ayrıntılar, yardımcı ögeler. Bir fabrikayı, bir havaalanını, bir spor kuruluşunu veya bir askerî birliği etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma.

DE

Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.

EBCET

Arap alfabesinin her harfi bir rakamı karşılayan ve anlamsız sekiz kelimeden oluşan değişik bir düzeni.

ATIK

Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. Atılmış, atılan. Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan maddelerin tamamı.

ÇEKİÇHANE

Demir fabrikalarında makine ile çalışan çok ağır çekiçlerin bulunduğu yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük