İçinde ERG geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "erg" olan, toplam 431 tane kelime bulunuyor. İçerisinde erg bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu erg ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında erg olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

VERGİLENDİRİLMEK, GİDERGENLİKÖLÇER, HİPERGLİSERİDEMİ, HİPERGLOBULİNEMİ, HİPERGLOBÜLİNEMİ, HİPERGUANİDİNEMİ

15 harfli kelimeler

GERGİNLEŞTİRMEK, KARABİBERGİLLER, VERGİLENDİRİLME, İHTİYOPTERGİYUM, SERGİLEYEBİLMEK, YERGÜNNÜKHAMİLE

14 harfli kelimeler

GERGEDANGİLLER, SEMENDERGİLLER, VERGİLENDİRMEK, DENİZGERGEDANI, ERGASİTOPLAZMA, ERGOTOKSİKOZİS, GERGEDANBÖCEĞİ, GERGİNLEŞTİRME, HİPERGLİSİNEMİ, MİKSOPTERGİYUM, SERGİLEYEBİLME, YANYÜZERGİLLER

13 harfli kelimeler

NİLÜFERGİLLER, VERGİLENDİRME, ERGUVANGİLLER, HARMANPERGELİ, KONVERGENSİYA, NEUBERGESTERİ

12 harfli kelimeler

GERGİNLEŞMEK, HERGELECİLİK, NERGİSGİLLER, HİPERGLİSEMİ, SİNERGASİLOZ, SİNERGASİLUS, ŞEKERGÜBRESİ, ŞERGİLLENMEK, YOZHERGELESİ

11 harfli kelimeler

ERGENLEŞMEK, ERGİNLENMEK, ERGİNLEŞMEK, GERGİNLEŞME, KELERGİLLER, LÜFERGİLLER, SERGERDELİK, SERGİLENMEK, SERGÜZEŞTÇİ, SERGİKARASI, CERGELENMEK, ERGERLENMEK, ERGEZLENMEK, GİDERGELMEZ, GİDERGENLİK, GÖSTERGELİK, HERGİLLEMEK, KEÇELKERGES, KÜÇÜKSERGEN, SERGİHALISI, SERGİLETMEK, STERNBERGİA

10 harfli kelimeler

DERGİCİLİK, ERGİNLEMEK, HERGELELİK, SERGİCİLİK, SERGİLEMEK, SERGİLENİŞ, SERGİLENME, SERGİLEYİŞ, VERGİCİLİK, VERGİLEMEK, YERGİCİLİK, YÜZERGEZER, ÇERGECİLER, ÇERGECİLİK, ÇERGİCİLİK, DEDERGÜLLÜ, EKZERGONİK, ENDERGONİK, ERGENCELİK, ERGENÇELİK, ERGENKİREZ, ERGENLEŞME, ERGENSELİK, ERGENUŞAĞI, ERGESTEROL, ERGİNLENME, ERGİNLEŞME, ERGİZLEMEK, ERGOSTERİN, GERGİLEMEK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

BEHERGLAS, BERGAMODİ, ERGİNLEME, ERGONOMİK, FİBERGLAS, GERGİNLİK, HERGELECİ, SERGİLEME, SERGÜZEŞT, VERGİLEME, GERGEVŞET, AKIRHERGİ, BERGÜTMEK, DERGENMEK, DERGEŞMEK, DERGİDİŞİ, DİVERGENS, DÖNDERGEÇ, DÜŞERGEME, EMERGİNAT, ERGASİLOZ, ERGASİLUS, ERGENEKON, ERGENTÜRK, FERGETMEK, GERGELMEK, GIRGERGIR, GÖSTERGEÇ, HERGETMEK, HERGİMANT, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

BERGAMOT, BERGÜZAR, ERGENLİK, ERGİNLİK, ERGİTMEK, ERGONOMİ, ERGUVANİ, ERGÜRMEK, GERGEDAN, GERGİNCE, GÖNDERGE, GÖSTERGE, SERGERDE, SERGİLİK, VERGİSİZ, SERGİEVİ, ALTGERGİ, ATAERGİN, BELERGEN, BELERGÖZ, BERGANDİ, CERGEBAZ, ÇERGEBAZ, DERGEMEK, DERGİLER, DERGİLİK, EMERGENS, ERGEÇİDİ, ERGİMADI, ERGİNALP, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AYSBERG, BERGAMA, ÇERGECİ, ÇERGİCİ, ERGANUN, ERGİLİK, ERGİMEK, ERGİTME, ERGUVAN, GERGİLİ, HERGELE, PERGOLA, SERGİCİ, VERGİCİ, VERGİLİ, YERGİCİ, YÖNERGE, ACERGAN, AKERGİN, ÇEKERGE, DEĞERGE, DERGİCİ, DERGİLİ, DERGÜLA, DERGÜLE, DÖNERGE, DÜŞERGE, DÜZERGE, ENERGİD, ENERGİN, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ERGANİ, ERGENE, ERGİME, GERGEF, GERGER, GERGİN, MERGUP, NERGİS, ÖNERGE, PERGEL, SERGEN, SERGİN, ŞERGİL, TERGAL, BERGEZ, BERGON, BERGÖN, CERGEN, ÇERGEL, ÇERGEN, ÇERGÖZ, DERGAH, DERGÜÇ, EKERGE, ERGAZİ, ERGENÇ, ERGENM, ERGİLİ, ERGİSİ, ERGÖZÜ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ÇERGE, DERGİ, ERGEN, ERGİN, GERGİ, SERGİ, VERGİ, YERGİ, BERGE, CERGE, CERGİ, CERGO, CERGÜ, ÇERGİ, ÇERGO, DERGE, ERGAP, ERGEÇ, ERGEK, ERGEM, ERGİL, ERGİŞ, ERGOT, ERGÖK, ERGÖR, ERGUN, ERGÜÇ, ERGÜL, ERGÜN, FERGE, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ERGİ, ERGE, ERGÜ, FERG, HERG, KERG

3 harfli kelimeler

ERG

Bazı kelimelerin anlamları

ERG

CGS sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 santimetre hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogrammetre 981 x 105 erge eşittir. Büyük Sahra'da kumullarla örtülü bölge.

KARABİBERGİLLER

Taçsız iki çeneklilerden, karabiberle türlerini içine alan bir bitki familyası.

GERGİNLEŞTİRMEK

Gergin duruma getirmek.

SEMENDERGİLLER

Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar sınıfının, kuyruklu hayvanları içine alan bir familyası.

HİPERGLOBÜLİNEMİ

Kanda herhangi bir globülinin anormal olarak artması.

VERGİLENDİRİLMEK

Vergilendirme işi yapılmak.

İHTİYOPTERGİYUM

Balıkların çift yüzgeçlerinin iskeletleri.

HİPERGLİSERİDEMİ

Kanda aşırı gliseridler, genellikle trigliseridlerin olması. Hipertrigliseridemi.

HİPERGUANİDİNEMİ

Kanda guanidinin aşırı miktarda bulunması.

VERGİLENDİRİLME

Vergilendirilmek işi.

YERGÜNNÜKHAMİLE

Kadınlarda aş yerme.

GERGEDANGİLLER

Tek parmaklılar takımına giren gergedanları içine alan bir familya.

VERGİLENDİRMEK

Bir kimseyi veya bir şeyi vergiye bağlamak.

HİPERGLOBULİNEMİ

Kanda globulin proteininin normal sınırlarının üzerine çıkması.

SERGİLEYEBİLMEK

Sergileme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GİDERGENLİKÖLÇER

Mıknatıssal bir özdeğin gidergenlik yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt.

  -   -   -  

Anlamında ERG bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ERG geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANMALIK

Anılmak üzere verilen nesne, hatıra, yadigâr, bergüzar.

BAGET

Bateri çalmaya yarayan ince, kısa çubuk. Tavuk, piliç vb. kanatlılarda but ile paça arasında kalan etli bölüm. Çorabı gergin tutmak ve düşmesini engellemek için kullanılan sert lastik. Tıraşlanmış, dikdörtgen biçiminde değerli taş. Düşük gramajlı ince, uzun ekmek.

AĞNAM

Sayım vergisi.

BALIKLAMA

Suya dalmada, atlamada balık gibi gergin, düz ve baş aşağı bir biçimde. Bir işe, bir duruma, bir harekete sonucunun ne olacağını düşünmeden (girişmek).

AĞIRŞAKLANMAK

Ergenlik döneminde çıbanda veya memede ağırşak biçiminde bir tümsek oluşmak.

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.

BASMA

Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Bu kumaştan yapılan.

AYAKBASTI

Bir yere dışarıdan gelen insan ve eşyadan alınan vergi, toprakbastı.

ALAŞIM

Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita.

BAMBUL

Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü, ergin evrede başakları kemiren, kahverengi, kın kanatlı böcek (Anisoplia austriaca).

BAŞKALAŞMA

Başkalaşmak işi. Oğulcuk evresinden ergin olana değin bir hayvanın geçirdiği biçim ve yapı değişimleri, istihale, metamorfoz.

BASIN

Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat. Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

BALİĞ

Ergen.

BAÇ

Osmanlı Devleti'nde gümrük vergisi. Zorla alınan para, haraç.

BAKAYA

Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları hâlde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar. Ait olduğu yıl içinde toplanamayıp ertesi yıla kalan vergiler. Kalıntılar.

AMFİBİ

İki yaşamlılar. Yüzergezer.

AVARIZ

Kazalar, belalar. Engebe. Osmanlılarda önceleri yalnız olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli olarak halktan toplanan vergi.

AĞNAMCI

Sayım vergisi toplayan kimse.

ADIM

Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. Girişim, hamle. Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol. İki diş arasındaki aralık.

ALGI

Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak. Kazanç, alacak. Rüşvet. Vergi. Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık.