İçinde ENS geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ens" olan, toplam 346 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ens bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ens ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ens olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

EVRENSELLEŞTİRMEK, EVRENSELLEŞEBİLME, FOTOSENSİTİZASYON

16 harfli kelimeler

EVRENSELLEŞTİRME, ACİPENSERİFORMES, ANJİYOTENSİNOJEN, DENSİZLEŞEBİLMEK, HİPEREKSTENSİYON, HİPERSENSİBİLİTE, HOLOPROZENSEFALİ, MENİNGOENSEFALİT, MİYELENSEFALİTİS, RADYOSENSİBİLİTE

15 harfli kelimeler

ENSTRÜMANTALİZM, DENSİZLEŞEBİLME, DESENSİTİZASYON, DİFERENSİYASYON, FOTOSENSİTİVİTE, LÖKOENSEFALİTİS, PERİENSEFALİTİS, POLİENSEFALİTİS, POLİSENSİTİVİTE, SENSİBİLİZASYON, SİRKUMFERENSİYA

14 harfli kelimeler

EVRENSELLEŞMEK, AMİYELENSEFALİ, ENSEFALOMALASİ, ENSELEYEBİLMEK, HİDRANENSEFALİ, KILLENSİNMEMEK, MADENSELLEŞMEK, MEROANENSEFALİ, MİYELENSEFALON, OTOENSEFALİTİS, SENSOPARALİZİS, SİNENSEFALOSEL, TÜRKMENSARILAR, YUKARIÖRENSEKİ

13 harfli kelimeler

KONDENSELEŞME, ACİPENSERİDAE, AKÖRENSÖKÜLER, ÇAPRAZPENSESİ, DENSOVİRÜSLER, EKTOKOMMENSAL, ENSEFALOGRAFİ, ENSELEYEBİLME, EVRENSELLEŞME, HİPERSENSİTİF, İNTUMEZENSİYA, KOMMENSALİZİM, KONVERGENSİYA, LÖKOENSEFALİT, MADENSELLEŞME, MENGENSOFULAR, MİKROENSEFALİ, NEDENSELCİLİK, PROSENSEFALON, PROZENSEFALON, RADYOSENSİTİV, ROMBENSEFALON, SENSİTİZASYON

12 harfli kelimeler

DENSİZLENMEK, DENSİZLEŞMEK, ENSTRÜMANTAL, ARKENSEFALON, BİLROTHPENSİ, DEĞİRMENSEKİ, DEĞİRMENSUYU, DİFERENSİYEL, EKSTENSORYUS, ENSEFALOPATİ, FOTOSENSİTİF, HİPOSENSİTİF, KOMMENSALİZM, LİSSENSEFALİ, MENSTRUASYON, MENSTRÜASYON, METENSEFALON, MEZENSEFALON, ÖRGENSELKENT, PREPOTENSLİK, RİNENSEFALON, SENSİTİNOJEN, SOMNOLENSİYA, SUSPENSORYUS, TELENSEFALON

11 harfli kelimeler

DENSİZLENME, DENSİZLEŞME, DÜZENSİZLİK, EVRENSELLİK, GÜVENSİZLİK, İÇTENSİZLİK, NEDENSELLİK, NEDENSİZLİK, ASİPENSERİN, COMPENSATED, DİENSEFALON, DİKENSİZLER, EKSENSEFALİ, EKSTENSİYON, ENSEFALİKUS, ENSEFALİTİS, ENSEFALOSEL, FESLEĞENSİZ, İNDİFFERENS, İNKONTİNENS, İNSUFİSİENS, İNTERFERENS, KOMENSALİZM, MENSURASYON, MULTİPOTENS, NANENSEFALİ, PENSİKLOVİR, PLURİPOTENS, PORENSEFALİ, PREVENSİYON, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

DENSİMETRE, ENSELENMEK, ENSTANTANE, MENSUBİYET, MERDİVENSİ, ÖZENSİZLİK, PRENSESLİK, SERÜVENSİZ, ANENSEFALİ, DESSENDENS, DÖĞENSİLİK, DÖVENSİLİK, DÜGENSÜRÜK, DÜĞENSELİK, DÜĞENSIRTI, DÜĞENSİLİK, DÜĞENSÜRÜK, DÜVENSALIK, DÜVENSELİK, DÜVENSIRIT, DÜVENSIRTI, DÜVENSİLİK, EKSTENSİYO, ELDİVENSİZ, EMİNENSİYA, ENSELETMEK, ENSERLEMEK, ENSİFORMİS, ENSİZLİYİN, ERGENSELİK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

DENSİZLİK, ENSELEMEK, ENSELENME, ENSTRÜMAN, KALENSÖVE, KONSENSÜS, LÜMENSAAT, MÜSTENSİH, CENSİLMEK, DENSİNMEK, DESSENSUS, DİSPENSIR, DİVERGENS, DÜGENSÜRÜ, DÜĞENSÜRÜ, DÜVENSELE, EKSTENSİN, EKSTENSOR, EKSTENSÖR, ENSEFALİT, ENSEFALON, ENSELETME, ENSELİLER, EVRENSEKİ, İNTENSİTİ, KOMMENSAL, KONDENSUS, KONFLUENS, MARTENSİT, ÖZENSİZCE, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

BEDENSEL, ÇİMENSİZ, DESENSİZ, DİKENSİZ, DÜMENSİZ, DÜZENSİZ, ENSELEME, ENSİZLİK, EVRENSEL, GÜVENSİZ, İÇTENSİZ, KEFENSİZ, KÖKENSEL, KÖKENSİZ, MADENSEL, MENSUCAT, NEDENSEL, NEDENSİZ, ÖRGENSEL, PRENSLİK, TENSİKAT, TÖRENSEL, ABDUSENS, ÇEMENSİZ, DEFENSİN, DEFERENS, DENSEMEK, DENSİZCE, DEPONENS, DESENSUS, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

DİKENSİ, ENSTİTÜ, GENSORU, MADENSİ, NEDENSE, ÖZENSİZ, PRENSES, PRENSİP, VELENSE, DENSİTE, DÜVENSİ, ENSALKI, ENSEFAL, ENSEKÖY, ENSELET, ENSELİK, ENSEYÜZ, ENSIRAN, ENSİREN, ENSÜLİN, ERENSOY, ERGENSE, FELENSE, GERENSE, GERENSİ, GÜLENSU, KLİRENS, MENSURE, ÖTLENSİ, SENSİBL, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

DENSİZ, ENSEST, MENSUP, MENSUR, SENSEN, TENSİK, TENSİL, TENSİP, YENSİZ, ELENSE, AĞENSE, DENSEK, DENSÜK, DENSÜZ, ENSARİ, ENSECE, ENSERİ, ENSİRİ, ERENSÜ, GENSEK, GENSEL, GENSİZ, NENSEL, ÖRENSU, SENSÖR, SENSUS, ŞENSAL, ŞENSEN, ŞENSOY, TENSEL, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ENSAR, ENSİZ, PENSE, PRENS, EĞENS, ENSAN, ENSEL, ENSEN, ENSER, ENSİK, ENSİN, ŞENSU, TENSE

4 harfli kelimeler

ENSE, LENS, PENS, DENS, ENSİ, HENS, JENS

3 harfli kelimeler

ENS

Bazı kelimelerin anlamları

ENS

Üzüntü, elem.

MENİNGOENSEFALİT

Beynin ve beyin zarlarının iltihaplanması.

HİPERSENSİBİLİTE

Anafilaksi.

EVRENSELLEŞEBİLME

Evrenselleşebilmek işi.

RADYOSENSİBİLİTE

Işınıma duyarlılık.

ACİPENSERİFORMES

Mersin balıkları.

ENSTRÜMANTALİZM

Araççılık.

FOTOSENSİTİZASYON

Işığa duyarlılık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterme hâli. Canlı, kimyasal madde ve benzeri şeyleri ışığa karşı duyarlı kılma.

HİPEREKSTENSİYON

Aşırı derecede gerilme.

MİYELENSEFALİTİS

Beyin ve omuriliğin bir arada yangısı.

EVRENSELLEŞTİRME

Evrenselleştirmek işi.

DENSİZLEŞEBİLMEK

Densizleşme olasılığı bulunmak.

ANJİYOTENSİNOJEN

Karaciğerde oluşan, molekül ağırlığı 55000 dalton olan, plazmada alfa-2 globulin yapısında ve renin enzimi tarafından anjiyotensin I'e dönüştürülen, kan basıncını artıran renin-anjiyotensin mekanizmasının bir parçası olan bir protein.

DENSİZLEŞEBİLME

Densizleşebilmek işi.

EVRENSELLEŞTİRMEK

Evrensel duruma getirmek.

HOLOPROZENSEFALİ

Nöronal migrasyon anomalisi, beyin yarım kürelerinin deformiteleri ve özellikle koku soğanıyla traktuslarının yokluğuyla belirgin, merkezi sinir sisteminin bir gelişim bozukluğu.

  -   -   -  

Anlamında ENS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ENS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AHENKSİZ

Uyumsuz, düzensiz. Eğlencesiz.

AHENKSİZLİK

Uyumsuzluk, düzensizlik.

ARAÇÇILIK

Düşünme biçimlerinin, kuramların, mantık ve ahlak biçimlerinin yalnızca hayatın değişik şartlarına uyma araçları olduğunu savunan dünya görüşü, enstrümantalizm.

AKILCILIK

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

ARŞİDÜK

Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan.

ALATURKA

Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı. Düzensiz, yöntemsiz. Alaturka saat. Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse).

AYARSIZ

Ayarı yapılmamış, ayarı bozuk, düzensiz. Belli bir ayarda olmayan (altın veya gümüş). Davranışları ölçüsüz.

ALTES

Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı. Bu unvanı taşıyan kimse.

AKLIEVVEL

Akıllı geçinen. Densiz, münasebetsiz, sağduyu sahibi olmayan.

AKORTSUZLAŞTIRMAK

Ses düzensizliği veya ayarsızlığı meydana getirmek. Radyoda bir ayar frekansında sapma meydana getirmek.

AYARSIZLIK

Ayarsız olma durumu. Ölçüsüzlük, düzensizlik.

AYNISEFA

Birleşikgillerden, çiçekleri sarı renkli bir kır bitkisi (Calendula arvensis).

ARŞİDÜŞES

Arşidükün karısı veya kızı. Avusturya hanedanında prenses.

ARİTMİK

Ritimli olmayan, düzensiz.

ANAEROBİK

Oksijensiz yerde yaşayabilen, yetişebilen.

ARİTMİ

Kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşitsizlik.

ATKUYRUĞU

Atkuyruğugillerden, kök sapı ömürlü olan, genellikle nemli yerlerde yetişen ve ilaç olarak kullanılan bir bitki, zemberek otu (Equisetum arvense). Genç kızların saçlarını başlarının arkasına toplayarak uç bölümünü kaldırıp serbest bıraktıkları saç biçimi.

ANLIK

Kısa süren, bir an içinde olan, enstantane. Bir anda oluşan, gelişen, spontane. Anlama gücü, usa vurma, yargılama, müdrike, entelekt. Duyu ve iradeden ayrı olarak düşünülen bilme yetisi.

AKORTSUZLUK

Ses düzensizliği ya da ayarsızlığı. Radyoda gerçek ayar frekansı ile doğru değeri arasındaki sapma.

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü, Kemalistlik, Kemalizm. Bu ilkeye bağlılık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük