İçinde EMS geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ems" olan, toplam 161 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ems bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ems ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ems olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ÖNEMSEYEBİLMEK

13 harfli kelimeler

PROBLEMSİZLİK, DEREŞEMSETTİN, EBEMSECCADESİ, İŞLEMSELCİLİK, KERTENKELEMSİ, ÖNEMSEYEBİLME

12 harfli kelimeler

SİSTEMSİZLİK, ŞEMSİYECİLİK, YÖNTEMSİZLİK, DEPREMSİZLİK, DÜŞLEMSELLİK, DÜŞLEMSİZLİK, DÜZLEMSELLİK, GİEMSABOYASI, GÖRKEMSİZLİK, ÖNEMSEMEZLİK, ŞEMSETTİNKÖY, YARIDENEMSEL

11 harfli kelimeler

EKLEMSİZLER, EMSALSİZLİK, ERDEMSİZLİK, EYLEMSİZLİK, GİZEMSELLİK, KADEMSİZLİK, KEKREMSİLİK, KIDEMSİZLİK, SÖYLEMSEMEK, TEMSİLCİLİK, DEDEMSAKALI, DİDEMSAKALI, EMREMSULTAN, İSTEMSİZLİK, KUBBEMSİDAĞ, ÖNEMSEMEZCE, ÖZDEMSELLİK, ŞEMSİYEÖRTÜ

10 harfli kelimeler

ÖNEMSENMEK, ÖNEMSİZLİK, PROBLEMSİZ, SÖYLEMSEME, ŞEMSİYELİK, ELEMSİZLİK, FASULYEMSİ, HOYNEMSEKİ, İĞNEMSİLİK, LEMSETAVUK, ÖNEMSETMEK, SİMAYİŞEMS, SÖZTEMSİLİ, YÖRÜNGEMSİ

9 harfli kelimeler

DÜZLEMSEL, İSTEMSEME, ÖNEMSEMEK, ÖNEMSENİŞ, ÖNEMSENME, ÖNEMSEYİŞ, ÖNEMSİZCE, SİSTEMSİZ, ŞEMSİYECİ, YÖNTEMSİZ, BEHDEMSİZ, DEPREMSİZ, DÜŞLEMSEL, DÜŞLEMSİZ, GÖMDEMSİZ, GÖRKEMSİZ, HİKAYEMSİ, HÖRDEMSİZ, İKİLEMSİZ, ÖNEMSETME, SELLEMSİZ, ŞEMSETTİN, ŞEMSİNİSA, YEMSİNMEK, YÖNDEMSİZ, YÖRDEMSİZ

8 harfli kelimeler

BADEMSİZ, BAHÇEMSİ, DİZEMSİZ, EKLEMSİZ, EMSALSİZ, ERDEMSİZ, EYLEMSİZ, GİZEMSEL, İSTEMSİZ, KADEMSİZ, KEKREMSİ, KIDEMSİZ, ÖNEMSEME, PEMBEMSİ, TEMSİLCİ, ABİDEMSİ, BİÇMEMSİ, BİZEMSEK, DÖNEMSEL, DÖNEMSİZ, DÖŞEMSİZ, ELEMSAME, GİZEMSİZ, İŞLEMSEL, İZLEMSEL, KALEMSİZ, MELEMSÜK, SEMSATUN, SÖLEMSEK, ŞEMSAMER, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

BADEMSİ, ELEMSİZ, EYLEMSİ, KÜREMSİ, MEMEMSİ, ÖNEMSİZ, ŞEMSİYE, ÜREMSEL, EKEMSİZ, GIREMSE, İĞNEMSİ, MEĞEMSE, MEMSOFA, SEMSİYE, SEMSÜRT, SÖBEMSİ, TEMSİLİ, TÜREMSİ, YELEMSE

6 harfli kelimeler

TEMSİL, DEMSEK, DEMSİZ, GREMSE, HEMSİZ, KEMSEK, KEMSİK, KEMSÜK, SEMSEH, SEMSEK, SEMSEM, SEMSİZ, SEMSÜZ, YEMSÜK

5 harfli kelimeler

EMSAL, NEMSE, ŞEMSE, ÇEMSE, EMSEL, EMSEM, EMSER, EMSİZ, EMSÜZ, LEMSE, SEMSE, ŞEMSİ, TEMSE

4 harfli kelimeler

ŞEMS

3 harfli kelimeler

EMS

Bazı kelimelerin anlamları

EMS

En muhtemel sayı.

İŞLEMSELCİLİK

Olguların görgül gözlem ve araştırma yollarıyla elde edilmiş olan anlamları dışında bir anlamı olamayacağını, insan eylemi dışında nesnel gerçeklik bulunmadığını ileri süren görüş.

SİSTEMSİZLİK

Sistemsiz olma durumu.

EBEMSECCADESİ

Gökkuşağı.

DEPREMSİZLİK

Depremsiz olma durumu.

ŞEMSİYECİLİK

Şemsiyecinin işi veya mesleği.

GİEMSABOYASI

Azur II, eozin, gliserin ve metanol içeren kan parazitleri ve doku kültürlerinde üretilen parazitlerin çeşitli gelişim evrelerinin belirlenmesinde kullanılan, Plasmodium, Trypanosoma, Chlamidia gibi etkenlerin pembe-mor renkte reaksiyon verdiği bir boya çözeltisi.

KERTENKELEMSİ

Ayaksızlar (Gymnophiona) takımının, kertenkelemsigiller (Caecilidae) familyasından, gözleri körelmiş, Güney Amerika'da yaşayan bir tür. (Caecilia gracilis), Ayaksızlar (Gymnophiona) takımının kertenkelemsigiller (Caeciliidae) familyasından bir amfibyum türü. Kurt biçimindedir. Gözleri körelmiştir. Güney Amerikada yaşar.

ÖNEMSEYEBİLMEK

Önemseme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DEREŞEMSETTİN

Bilecik şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

ÖNEMSEYEBİLME

Önemseyebilmek işi.

DÜŞLEMSİZLİK

Düşlemi olmama durumu.

DÜŞLEMSELLİK

Düşlemsel özellik taşıma, düşlemsel olma durumu.

PROBLEMSİZLİK

Problemsiz olma durumu.

DÜZLEMSELLİK

Geometrik nesnelerin aynı düzlemde yer alması özelliği.

YÖNTEMSİZLİK

Yöntemsiz olma durumu, düzensizlik, uygunsuzluk, metotsuzluk.

  -   -   -  

Anlamında EMS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EMS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CILIZLAŞMAK

Zayıf ve güçsüz düşmek, zayıflamak. Gücünü, değerini yitirmek. Basitleşmek, değersizleşmek, önemsizleşmek.

ANDIRIŞ

İki şey arasında bazı noktalardaki uygunluk, benzerlik durumu, temsil.

ÇURÇUR

Lapina familyasından, eti pek sevilmeyen, küçük bir deniz balığı (Crenilabrus). Önemsiz, değersiz.

CILIZ

Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif. Güçsüz bir biçimde. Güçsüz, sönük (ışık). Basit, değersiz, önemsiz. İnce.

ALATURKA

Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı. Düzensiz, yöntemsiz. Alaturka saat. Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse).

CERRAH

Ameliyat yapan uzman hekim, hariciyeci, operatör. Önemsiz yaraları iyileştiren kimse.

DELEGE

Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas. Devlet, parti, sendika vb. kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse. Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı.

DİNLENMEK

Güç kazanmak için çalışmaya ara vermek, yorgunluğunu gidermek, soluklanmak, istirahat etmek. Dinleme işine konu olmak. Bazı yiyecek ve içecekleri, tadını arttırma, kolay pişmesini sağlama vb. sebeplerle bir süre bekletmek. Önemsenmek, öğüdü yerine getirilmek.

CAVALACOZ

Değersiz, önemsiz, derme çatma.

BENZER

Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

ANITSI

Anıtı andıran, anıta benzeyen, anıt gibi, anıtımsı, abidemsi.

ALEGORİ

Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine koyma. Bir sanat eserindeki ögelerin gerçek hayattan bir şeyleri temsil etmesi durumu.

BİÇİMCİLİK

Biçimci olma durumu, formalizm. Özü, içeriği yeterince önemsemeden yalnız biçim üzerinde duran, biçime ağırlık veren görüş, formalizm.

AJAN

Casus. Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci.

AFAKİ

Gereksiz, önemsiz (söz). Bir kaynağa dayanmayan, hayalî.

BAŞESKİ

En kıdemli kimse. Yeniçeri bölüklerinde erlerin en kıdemlisi. Yeniçeri bölüklerinin en kıdemsiz subayı.

ÇADIR

Keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuş kalın bez veya plastik maddelerden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ. Gölgelik olarak kullanılan tente veya şemsiye.

DELEGASYON

Herhangi bir topluluğu temsil etmekle görevli yetkili kurul.

DEĞERSİZ

Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz.

AĞIRSAMAK

Birine karşı soğuk davranarak sıkıntı verdiğini anlatmak. Bir işi ağır bulmak, yük saymak, yüksünmek. Bir işi yavaş yapmak, önemsememek, ilgilenmemek.