İçinde EMO geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "emo" olan, toplam 174 tane kelime bulunuyor. İçerisinde emo bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu emo ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında emo olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

DEMOKRATİKLEŞMEK, HEMOGLOBİNOMETRE, HEMOGLOBİNOMETRİ, HEMOPERİKARDİYUM, İHTİYOHEMOTOKSİN, METHEMOGLOBİNEMİ, METHEMOGLOBİNÜRİ

15 harfli kelimeler

DEMOKRATİKLEŞME, FERRİHEMOGLOBİN, HAEMOBARTONELLA, HEMOGLOBİNOPATİ, HEMOPNÖMOTORAKS, PNÖMOHEMOTORAKS, PSÖDOHEMOPTİZİS

14 harfli kelimeler

ANTİDEMOKRATİK, DEMOKRATLAŞMAK, ANJİYOHEMOFİLİ, DEMORALİZASYON, GONGİLONEMOZİS, HAEMOGREGARİNA, HAEMOPHORUCTUS, HEMOFLAGELLATA, HEMOKROMATOZİS, HEMOPERİTONEUM, KEMOHETEROTROF, KEMOPROFİLAKSİ, OKSİHEMOGLOBİN, PİYOHEMOTORAKS, POLİKEMOTERAPİ

13 harfli kelimeler

DEMOKRATİKLİK, DEMONSTRASYON, EPİSTEMOLOJİK, ANTİHEMOLİTİK, ANTİHEMORAJİK, DEMOKRATLAŞMA, HEMOFAGOSİTOZ, HEMOGLOBİNEMİ, HEMOGLOBİNÜRİ, HEMOPERFÜZYON, HEMOSİDEROZİS, HEMOSİTOBLAST, HEMOSİTOMETRE, HEMOSİTOMETRİ, KEMOPROFLAKSİ, KEMOSORPSİYON, KEMOTERAPOTİK, LEGHEMOGLOBİN, METHEMOGLOBİN, OTOHEMOTERAPİ, PNÖMOHEMORAJİ, PSÖDOHEMOFİLİ, SEROHEMORAJİK

12 harfli kelimeler

EPİSTEMOLOJİ, ERİTEMOJENİK, HABRONEMOZİS, HAEMOPROTEUS, HAEMOSPORİDA, HAEMOSPORİNA, HEMOKROMATOZ, HEMOPERİKART, HEMOSİTOPOEZ, KEMORESEPTÖR, KEMOTROPİZMA, OKSOTREMORİN

11 harfli kelimeler

DEMOKRATLIK, HEMODİYALİZ, EKSTREMOFİL, HAEMODİPSUS, HAEMOPHİLUS, HEMODİNAMİK, HEMOERİTRİN, HEMOFİLİYAK, HEMOKUPREİN, HEMOMELASMA, HEMOPROTEİN, HEMOSİDERİN, HEMOSİYANİN, KEMOOTOTROF

10 harfli kelimeler

ANEMOMETRE, DEMOGRAFİK, DEMOKRATİK, EVDEMONİZM, HEMOGLOBİN, HEMOROİTLİ, KEMOTERAPİ, MEMORANDUM, MNEMOTEKNİ, ANTEMORTEM, DEMORALİZE, EVDEMONİST, HAEMONCHUS, HEMOFTALMİ, HEMONKOZİS, HEMOPEKSİN, HEMOROLOPİ, HEMOSPERMİ, HEMOSTATİK, HEMOTERAPİ, HEMOTORAKS, KEMODEKTOM, KEMOKİNLER, KEMOSENSÖR, KEMOSENTEZ, KEMOTAKSİS, KEMOTROFİK, OTHEMORAJİ

9 harfli kelimeler

DEMOGRAFİ, DEMOKRASİ, HEGEMONYA, NANEMOLLA, ANEMOFİLİ, DEDEMOĞLU, FEMORALİS, FİLONEMOZ, HEMOBİLYA, HEMOFİLUS, HEMOLAKTİ, HEMOLİTİK, HEMOLİZİN, HEMOMETRA, HEMOPLÖRA, HEMORAJİK, HEMOSİDAL, KALEMOĞLU, KEMOKİNEZ, KEMOTAKSİ, NOZEMOZİS, PREMORBİT, SENEMOĞLU

8 harfli kelimeler

ADEMOĞLU, DEMOGRAF, DEMOKRAT, HEMOFİLİ, HEMOROİT, SEREMONİ, TREMOLİT, HAEMOPİS, HEMOKİST, HEMOLENF, HEMOPATİ, HEMOPOEZ, HEMOPTİZ, HEMORAJİ, HEMOSTAZ, HEMOZOİN, KEMOSTAT, KEMOTROF, KUREMONA, PYEMOTES

7 harfli kelimeler

HEMOFİL, HEMODAK, HEMOFİZ, HEMOLİZ, HEMOPTÖ, HEMOSİT, HEMOSÖL, KEMOKİN, KÖSEMOR, PEMOLİN, ŞEMOZİS, TREMOLO

6 harfli kelimeler

ANEMON, DEMODE, EMODİN, EMOĞLU, HEMORE, TREMOR

5 harfli kelimeler

BEMOL, DEMON, TEMON

4 harfli kelimeler

GEMO, HEMO, MEMO

3 harfli kelimeler

EMO

Bazı kelimelerin anlamları

EMO

Amca.

HEMOGLOBİNOPATİ

Kalıtsal bozukluklardan dolayı anormal polipeptit zincirlerinden oluşan, orak hücre anemisi, hemolitik anemi ve talasemiye neden olan anormal tipteki hemoglobinlerin varlığı. Hemoglobin C, E, I, J, S, ve benzerleri yüzlerce tipi vardır.

PSÖDOHEMOPTİZİS

Ağızdan akciğer kaynaklı olmayan kan gelmesi.

METHEMOGLOBİNEMİ

Kanda methemoglobin bulunuşu.

DEMOKRATİKLEŞMEK

Demokrasiye uygun biçime girmek.

METHEMOGLOBİNÜRİ

İdrarda methemoglobin bulunuşu.

PNÖMOHEMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava ve kan bulunması.

HEMOPERİKARDİYUM

Kalp kesesi içerisinde, yangıya bağlı olmaksızın, pıhtılaşmış hâlde kan toplanması, hemoperikart, hematoperikart.

FERRİHEMOGLOBİN

Methemoglobin.

İHTİYOHEMOTOKSİN

Bazı balıkların kanında bulunan zehir.

DEMOKRATİKLEŞME

Demokratikleşmek işi.

HAEMOBARTONELLA

Rickettsiales takımında, Anaplasmataceae ailesinde bulunan bakteri cinsi.

ANTİDEMOKRATİK

Demokrasiye aykırı olan.

HEMOPNÖMOTORAKS

Göğüs boşluğunda kan ve hava toplanması.

HEMOGLOBİNOMETRE

Kandaki hemoglobin miktarını belirlemek için kullanılan bir alet.

HEMOGLOBİNOMETRİ

Kandaki hemoglobin miktarının belirlenmesi işlemi.

  -   -   -  

Anlamında EMO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EMO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DEMOKRATİK

Demokrasiye uygun.

DARBE

Vuruş, çarpış. Birini kötü duruma düşüren, sarsan olay. Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi.

DEMOKRATLIK

Demokrat olma durumu. Demokrasi.

BASURLU

Basuru olan, hemoroitli.

BASUR

Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit.

FAŞİZM

İtalya'da 1922-1943 yılları arasında etkinliğini sürdüren, meslek kuruluşlarına dayanan, devlet sınırlarını genişletmeyi amaçlayan, yetkinin, tek partinin elinde toplandığı düzen. Demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti.

BEKAR

Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti.

HEMOFİL

Kanaması dinmeyen, hemofili hastalığına tutulan (kimse).

İNSANOĞLU

İnsan, âdemoğlu, fâni.

DEMOKRATİKLİK

Demokratik olma durumu.

DEMOKRATLAŞMAK

Demokrasi ilkelerini uygulamak, demokrasiye uygun yapıyı kurmak. Demokrat bir biçimde davranmak.

DEMOKRAT

Demokrasi yanlısı.

DEMOKRASİ

Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.

İNSAN

Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı.

HEMATİ

Kanın hemoglobin ile renklenmiş alyuvarı.

KONGOLU

Kongo Cumhuriyeti halkından olan kimse. Demokratik Kongo Cumhuriyeti halkından olan kimse.

ASBEST

Tremolitin bozulmasından oluşan, lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi.

ARIZA

Aksama, aksaklık, bozulma. Bir notanın sesini yarım ton yükseltmek, alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanın soluna konulan diyez, bemol ve bekar işaretlerinin ortak adı. Engebe.

KANSIZLIK

Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu, anemi. Soysuzluk. Duygusuzluk, korkaklık.

GÖSTERİ

İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.