İçinde EMO geçen 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "emo" olan 13 harfli toplam 23 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde emo bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu emo ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında emo olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HEMOSİDEROZİS

Dokularda yerel veya genel olarak hemosiderin pigmentinin birikimi.

DEMOKRATLAŞMA

Demokratlaşmak işi.

PSÖDOHEMOFİLİ

von Willebrand hastalığı.

LEGHEMOGLOBİN

Baklagillerin (Leguminosae) kök düğümcüklerinden elde edilen, yapı ve işlev bakımından hemoglobine benzeyen, oksijeni bakteroitlere taşıyan, kırmızı bir pigment.

KEMOSORPSİYON

Bir metal veya yüzey enerjisi büyük bir maddenin yüzeyinde, temasta olduğu (sıvı veya gaz) başka bir maddenin moleküllerinin kimyasal bağlara benzer kuvvetle tutunması. Kimyasal bağ oluşumunda etkin olan kuvvetlere benzer kuvvetlerle tutunma.

PNÖMOHEMORAJİ

Akciğer kanaması.

DEMOKRATİKLİK

Demokratik olma durumu.

SEROHEMORAJİK

Hem serum hem de kandan oluşmuş, bu niteliği gösteren.

ANTİHEMORAJİK

Kanama dindirici.

DEMONSTRASYON

Tanıtım gösterisi.

HEMOSİTOMETRE

Kan hücreleri ve spermatozoonların sayımında kullanılan, üzerinde özel bölmelerin bulunduğu sayım kamarası ve iki adet sulandırma pipeti içeren alet.

HEMOGLOBİNÜRİ

İdrarda serbest hemoglobin bulunuşu.

HEMOSİTOMETRİ

Kan hücresi sayımı.

HEMOPERFÜZYON

Hastanın heparinlendikten sonra, atardamardan bir infüzyon pompası yardımıyla boru sistemi içine sevk edilen kanın reçine veya etkin kömür tozu gibi adsorban bir maddeyle dolu bir kartuştan geçirilmesi ve bir toplardamardan tekrar dolaşıma döndürülmesi biçiminde yapılan, zehirli maddelerin kandan uzaklaştırması için uygulanan bir eliminasyon yöntemi.

HEMOGLOBİNEMİ

Kan plazmasında serbest hemoglobin bulunması. Kan plazmasında serbest hemoglobin bulunması. Damar içi hemolizin önemli bir göstergesidir.

ANTİHEMOLİTİK

Hemolizi önleyen, durduran.

HEMOSİTOBLAST

Miyeloyit ana hücresi. Kemik iliğinde bulunan ve her tip beyaz kan hücresi (monosit, granülosit, lenfosit) ile megakaryosit ve eritrositleri veren çok yönlü hücre. Hematositoblast. , : Kan yapan dokularda bulunan ve kan gözelerini verecek olan ilkel bir göze tipi.

METHEMOGLOBİN

Hemoglobin ve oksijenin kandaki oksitleme ajanları etkisiyle elde edilen bileşiği olup oksihemoglobinden daha dayanıklıdır. Hemoglobinle aynı bileşimde olan oksihemoglobinden türeyen bir ürün oksijen, oksihemoglobine göre daha sağlam bağlanmıştır. Fe3+ içerir. Sülfanamit, anilin, nitrit ve benzerleri çeşitli oksitleyici maddelerin hemoglobin molekülündeki ferro demirin, ferri demire oksidsyonu sonucu meydana gelen ve oksijenle kararlı bir bileşik yapan koyu renkli bileşik, ferrihemoglobin. Anemik hipoksi ve siyanoza neden olur.

HEMOFAGOSİTOZ

Eritrositlerin fagositik hücrelerce yutulması. Yaşam süreleri dolmuş alyuvarların dolaşımdan uzaklaştırılması için alyuvarların fagositik hücrelerce yutulması.