İçinde EMO geçen 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "emo" olan 12 harfli toplam 12 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde emo bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu emo ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında emo olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ERİTEMOJENİK

Kızartı meydana getiren.

HABRONEMOZİS

Habronema türleri ve Draschia türlerinin mide, deri ve akciğerde oluşturduğu hastalık.

HEMOSİTOPOEZ

Kan yapımı.

KEMOTROPİZMA

Organizmaların bir kimyasal maddeye doğru yönelmesi (pozitif kemotropizma) ya da ondan uzaklaşması (negatif tropizma).

HAEMOSPORİDA

Makrogamet ve mikrogametleri bağımsız olarak gelişen dolaylı gelişen protozoonların bir takımı. Konoid genellikle bulunmaz.

OKSOTREMORİN

Beyindeki muskarinik almaçları seçkin biçimde uyaran ve deneysel olarak parkinson hastalığı oluşturmak için kullanılan bir madde.

EPİSTEMOLOJİ

Bilgi kuramı.

KEMORESEPTÖR

Kimyasal maddelere karşı duyarlı olan almaçlar. Kimyasal enerji değişikliklerini alan almaçlar, kemosensör. Dildeki lezzet tomurcukları, burundaki koku almaçları, glomus carotikum ve arcus aorticus'ta bulunan glomus aorticum ve kandaki oksijen, karbondioksit ve pH değişikliklerini alan almaçlar.

HEMOPERİKART

Hemoperikardiyum.

HAEMOPROTEUS

Eucoccidiida takımında, Haemosporina alt takımında bulunan kan emen sineklerin ve sivrisineklerin vektörlük yaptığı, kuş, sürüngen ve memelilerde parazitlenen koksidiyan protozoon cinsi.

HEMOKROMATOZ

Vücutta aşırı demir birkimiyle oluşan metabolik bir hastalık.

HAEMOSPORİNA

Sporozoea sınıfında, Coccidia alt sınıfında bulunan omurgalıların kanında şizogoni, kan emen omurgasızların sindirim sisteminde sporogoni evrelerini geçiren, sijinin görülmediği, mikrogamont ve makrogametin bağımsız olarak geliştiği, konoidi bulunmayan, mikrogamonttan 8 kamçılı mikrogametlerin geliştiği, hareketli zigotların (ookinet) oluştuğu, Haemoproteus, Hepatocystis, Leucocytozoon ve Plasmodium cinslerini içeren dolaylı gelişen paraziter protozoon takımı.