İçinde EMO geçen 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "emo" olan 10 harfli toplam 28 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde emo bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu emo ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında emo olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KEMOSENSÖR

Kemoresptör.

KEMOSENTEZ

Organik bileşiklerin biyosentezi; bazı bakterilerde, biyosentez için enerji kaynağı olarak inorganik bileşiklerin oksidasyonunun kullanılması. Bakterilerin yükseltgenmesi ile oluşan kimyasal tepkime. Bazı bakterilerin, güneş ışınları olmadan, inorganik maddeleri oksitlemek suretiyle, kendileri için gerekli organik maddeleri elde etmeleri.

EVDEMONİST

Mutçu.

HEMOROLOPİ

Tavukkarası.

ANEMOMETRE

Yelölçer.

KEMOTAKSİS

Hücrelerin veya serbest hareketli organizmaların kimyasal bir uyarıcıya karşı olumlu (pozitif) veya olumsuz (negatif) tepkimeleri. Bir kimyasal maddeye doğru veya bir kimyasal maddeden uzağa doğru organizmanın hareketi. Nötrofillerin kendilerini çeken maddelere doğru yönelmelerine verilen ad.

HEMOPEKSİN

Kandaki serbest hemi bağlayarak uzaklaştıran bir plazma proteini.

KEMOTROFİK

İnorganik maddelerle beslenen.

HEMOSTATİK

Kanamayı durduran, kanamayı durdurucu ilaç. Kan dindirici özelliğe sahip adrenalin, K vitamini, kalsiyum gibi ilaçlar.

DEMOKRATİK

Demokrasiye uygun.

OTHEMORAJİ

Kulak kanaması.

HEMOGLOBİN

Alyuvarların yapısında bulunan, dokulardan karbondioksidi akciğerlere, akciğerlerden oksijeni dokulara taşıyan, demir içeren ve kana kırmızı rengini veren protein.

KEMOKİNLER

Yangı (iltihap) bölgesinden salgılanan interlökin-8 gibi heparin bağlayan, kompleman 5a, lökotrien B4 (LTB4), makrofaj inflamatör proteini (MlPalfa), (MlP1beta) gibi lökosit populasyonunu, makrofajları, CD8+ T lenfositlerini çeken moleküller.

MEMORANDUM

Muhtıra.

HEMOSPERMİ

Hematospermi.

HEMONKOZİS

Dünyanın birçok bölgesinde geviş getiren hayvanlarda oldukça yaygın olarak görülen ciddi abomazum hastalığı. Haemonchus contortus koyun ve keçilerde, H. placei ise sığırlarda enfeksiyona neden olmaktadır. Hastalığın seyri, bu parazitlerin kan emmelerinden dolayı oluşan hipoproteinemi, sindirim sistemi bozuklukları ve anemiyle ilgilidir.

KEMOTERAPİ

Kimyasal tedavi.

MNEMOTEKNİ

Birtakım alıştırma ve çağrışımlardan yararlanarak belleği geliştirme yöntemi.