İçinde ELSİN geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "elsin" olan, toplam 3 tane kelime bulunuyor. İçerisinde elsin bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu elsin ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında elsin olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ELSİN

Ateş küreği.

ELSİNMEK

Yadırgamamak, yakınlık göstermek.

TELSİNMEK

Tel tel olmak.

  -   -   -  

Anlamında ELSİN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ELSİN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AHDARMAH

Devşirmek, toplamak. Karıştırmak, altüst etmek, çevirmek. Dolu olan bir şeyi boşaltmak. Baştan sonuna kadar okuyup bitirmek, hatmetmek. Aramak, araştırmak, soruşturmak. Arayıp bulmak. Çağırmak: Ahmedi ahdar, buraya gelsin. Tarlayı ilk defa sürmek. Tarlayı ikinci veya üçüncü defa sürmek. Baştan sona okumak, hatim etmek.

SEĞELMEK

1.Düşmek. 2.Bayılmak. 3.Aptalca, alık durmak. Ses kısılmak : Sesin seğelsin.

ENDİRTLEMEK

İneği sağmadan önce, sütü gelsin diye danasına bir iki yudum emdirtmek.

ÖTÜRMEYH

Bırakmak, salmak: Atı ötür gelsin. Yellenmek, gaz çıkarmak.

SAĞSÖZ

İfade sanatlarına bürünmüş uzsöz. "Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz" gibi (SAĞSÖZLÜ, Sentencieux). Bir yaşama ya da davranış kuralı gösteren, kısa ve özlü söz: İyilik et komşuna, iyilik gelsin başına.

AYSEN

"Sen aysın, ay gibi güzelsin" anlamında kullanılan bir isim".

ÖNÜÇ

Önce, ilkönce, başta : Önüç Ali gelsin, sonra sen gel. Önceden, eskiden : Önüç bizim bahçede çok erik ağacı vardı. Önce.

AYSIN

"Sen aysın, ay kadar güzelsin" anlamında kullanılan bir isim".

SENGÜL

"Sen gül gibi güzelsin" anlamında kullanılan bir isim ".

NURSEN

"Sen nur gibi aydınlık, ışıklı, güzelsin anlamında kullanılan bir isim".

KAĞNITOZU

Balın bol olduğu mevsim : Kağnıtozu gelsin de sana bol bol bal yedireyim.

GÜLSEN

"Gül gibi güzelsin" anlamında kullanılan bir isim".

SENAY

"Sen aysın, ay gibi güzelsin" anlamında kullanılan bir isim".

HOŞSEN

"Güzelsin, hoşsun" anlamında kullanılan bir isim".

HOŞSUN

"Güzelsin, beğenilensin, sevilensin" anlamında kullanılan bir isim".

SAYILAR

Varlıkların miktarını, tane olarak hesabını bildiren kelimeler. Sayılar soyut sayıları bildirdiklerinde ve ad görevi yüklendiklerinde bağımsız olarak kullanılırlar: Kırk beş dokuza bölünür. İki kere iki dörttür. Üçe dördü eklersen yedi olur. Kalemlerden ikişer tane sana, ikişer tane kardeşine aldım. Birinci grup gitsin, ikinci grup gelsin. Üçler, yediler, kırklar ve benzerleri Sayı türleri, nesnelerin sayılış sırasını, parçalarını bildirme, bölük bölük gösterme gibi anlam inceliklerine sahiptirler: beşinci sınıf, ikişer kalem, iki-üç saat vb. Sayı ile gösterilen değerler. Üremin sayışımında gün toplamı üremi sayışılacak para (belgit tutarı) ile yargılanarak bulunan sayı. Oyuncular arasındaki sayı durumu.

AYE

Eşraf, ileri gelen. Aya, el ayası, avuç içi. Pencerenin iç tarafı. Şaşma bildirir ünlem. Kadılar için o (zamir): Aye diyor ki çabuk gelsinler.

KÜNTLÜK

Aptallık, bilgisizlik, uyuşukluk: Benim küntlüğüm ona gitsin, onun okumuşluğu bana gelsin.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük