İçinde ELELE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "elele" olan, toplam 18 tane kelime bulunuyor. İçerisinde elele bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu elele ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında elele olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

RASTGELELEŞTİRME

14 harfli kelimeler

ACELELEŞTİRMEK

13 harfli kelimeler

ACELELEŞTİRME, KERTENKELELER, ŞELELENDİRMEK

11 harfli kelimeler

ACELELEŞMEK

10 harfli kelimeler

YELELENMEK, ACELELEŞME, ŞELELENMEK

9 harfli kelimeler

YELELENME, FELELEMİN

8 harfli kelimeler

YELELEĞİ

7 harfli kelimeler

ELELELE, ELELEYH, YELELEK

6 harfli kelimeler

ELELEM, HELELE

5 harfli kelimeler

ELELE

Bazı kelimelerin anlamları

ELELE

Salyangoz.

FELELEMİN

Buğday.

YELELEK

Yelpaze. Hoppa, şımarık.

ACELELEŞTİRMEK

Çabuklaştırmak.

ŞELELENDİRMEK

Abartmak.

ACELELEŞTİRME

Çabuklaştırma.

ELELELE

Ah, of, ay anlamında ünlem.

YELELEĞİ

Hoppa.

ELELEYH

O tarafa.

ŞELELENMEK

Arkasına yük yüklenmek.

YELELENME

Yelelenmek işi.

ACELELEŞMEK

Çabuklaşmak.

KERTENKELELER

Kertenkele, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı. Gerçek kertenkele türlerini içine alan dört ayaklı sürüngenler topluluğu. Sürüngenler (Squamata) takımından, ayakları iyi gelişmiş ve beş parmakları olan, uzun ve sivri kuyruklu, göz kapakları hareketli, üzerleri pullu ya da pürçüklü olan türlere sahip bir alt takım. (Lacertilia),familyaları vardır.

YELELENMEK

Saç hafif hafif dalgalanmak.

ACELELEŞME

Aceleleşmek işi.

RASTGELELEŞTİRME

İstatistiksel teorinin tesadüfi örneklemeyi temel almış olması nedeniyle örneklemedeki taraflılığı önlemek ve hatayı azaltmak için yapılan bir işlem.

  -   -   -  

Anlamında ELELE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ELELE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇABUKLAŞTIRMAK

Bir işin yapılmasını hızlandırmak, aceleleştirmek, tesri etmek.

MEZZETİNO

Giysisi kırmızı olan, Commedia dell'arte türünün uşak tiplerinden biri. Commedia deli'arte türünde giysisi kırmızı beyaz kurdelelerle süslü uşak tipi.

AGAMAGİLLER

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kertenkeleler (Lacertilia) alt takımından, ot ve böceklerle beslenen, Eski Dünya'da yaşayan, sırtlan taraklı olan türlere sahip bir familya. (Agamidae, Karibçe agama=bir tip kertenkele), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımının bir familyası. Eski Dünyanın sırtları taraklı olan kertenkeleleridir. Otçul ve böcekçildirler. Yakalı agama (Chlamydosaurus kingi), diken-kuyruklu agama (Uromastix spinipes), çöl agaması (Agama mutabilis), hardun (Alm. Stellio) iyi bilinen türleridir.

GEKOGİLLER

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kertenkeleler (Lacertilia) alt takımından, küçük vücutlu ve iri gözlü parmaklarının ucunda yapışkan safihaları olan, ses çıkaran, zararsız, sıcak memleketlerde yaşayan bir familya. (Geckonidae, Malayaca: geko= bir tip kerkentele), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia)sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımına (bk) giren bir famlyası. Küçük vücutlu ve iri gözlüdürler. Parmaklarının uçlarında yapışma safihaları bulunur.İnsanlara zararı yoktur.Sıcak memleketlerde bol olarak bulunurlar.Ses çıkarırlar.Duvar gekosu (Tarentola mauritanica), yassı-parmaklı geko (Hemidactylus turcicus)türleri iyi bilinir (bk).

ÇIMACI

Vapur iskelelerinde çıma uzatan veya tutan işçi.

ÇABUKLAŞMA

Çabuklaşmak işi, aceleleşme.

TEYUGİLLER

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kertenkeleler (Lacertilia) alt takımından, iki sivri uzantı ile sonlanan uzun, yassı ve pullu bir dilleri olan, Amerika'da yaşayan türleri içine alan bir familya. (Teiidae, Portekizce: teju = bir tip sürüngen), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımına giren bir familyası. İki sivri uzantı ile sonlanan uzun, yassı ve pullu bir dilleri vardır. Tropik Amerika da yaşarlar. Teyu (Tupinambis teguixin) iyi bilinen türüdür.

YALLI

Sırtlan. Bar, halay, horan gibi, elele tutuşup oynanan oyunların genel adı. Hoppa, kötü kadın. Bakımlı, semiz. Kirli, bakımsız kişi. Üstü başı kirli, pis kimse. Obur, çok yiyen. Halay oyunu.

OTOTOMİ

Bazı solucanlarda, eklem bacaklılarda ve kertenkelelerde olduğu gibi organizmanın bacak, kuyruk gibi bir parçasının atılması. Bazı kurtlarda, eklembacaklı hayvanlarda ve kertenkelerde olduğu gibi, vücudun bir parçasının refleks sonucu kendi kendine kopup ayrılması.

ÇABUKLAŞMAK

Çabukluk kazanmak, hızlanmak, aceleleşmek.

CINGAR

Kavga, gürültü: Eve gelelerdi cıngar çıkarırdım.

GÜNLEM

Bir gazete veya derginin günlük meselelerden kısaca bahseden köşesi (GÜNLEMCİ, Chroniqueur).

YETİZLEME

İçinde fikir meselelerine değgin bir konunun uzun uzun incelenip açıklandığı yazılı bir sergileme. (Yetizlemek, tetkik ve ikmal etmek anlamınadır.). Düşünsel ya da bilimsel bir konuyu inceleyip geliştiren yazı türü.

KERTENKELE

Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus).

ÇABUKLAŞTIRMA

Çabuklaştırmak işi, tacil, aceleleştirme.

CİLLE

Madeni kalem ucu. Sedir. Üstü toprak ile örtülmüş küçük ve alçak ev. Hile. İşkence. Yalnız kişi. Gerdek gecesi gelin ile güveğiyi elele dolaştırma âdeti. Büyük testi.