İçinde EKO geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "eko" olan, toplam 169 tane kelime bulunuyor. İçerisinde eko bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu eko ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında eko olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

TELEKOMÜNİKASYON, SÜPERFEKONDASYON

15 harfli kelimeler

GECEKONDULAŞMAK, REKONSTRÜKSİYON, DEKONTAMİNASYON, EKOKARDİYOGRAFİ, REKONTAMİNASYON

14 harfli kelimeler

GECEKONDUCULUK, APENNİNEKOYUNU, DEKOMPENZASYON, EKOKARDİYOGRAM, GECEKONDULAŞMA, KATEKOLAMİNLER, KÖPEKOĞLUKÖPEK

13 harfli kelimeler

BAŞDEKORCULUK, SOSYOEKONOMİK, TELEKONFERANS, BEKLEYEKOYMAK, DEKOMPOZERLER, DEKOMPOZİSYON, JİNEKOLOJİKAL, MAKROEKONOMİK, MİKROEKONOMİK, REKOMBİNASYON

12 harfli kelimeler

DEKORATÖRLÜK, MAKROEKONOMİ, REKORTMENLİK, EŞEKOĞLUEŞEK, BEKLEYEKOYMA, DEKOMPRESYON, KARAÇEREKOTU, KORSEKOPELEK, MİKROEKONOMİ, NEFSEKOYMAGI, PALEOEKOLOJİ, PROTOTEKOZİS, RADYOEKOLOJİ

11 harfli kelimeler

GECEKONDUCU, JİNEKOLOJİK, SİNEKOLOJİK, DEKONJESTAN, EKOFEMİNİZM, EKOVİRÜSLER, GECEKONDULU, HİPEREKOJEN, JİNEKOMASTİ, KATEKOLAMİN, REKOMBİNANT, TERBİYEKOLU

10 harfli kelimeler

BAŞDEKORCU, ÇEKOSLOVAK, DEKORASYON, DEKORCULUK, EKONOMETRİ, JİNEKOLOJİ, SİNEKOLOJİ, YÜKSEKOKUL, BÖLÜCEKOVA, DEKOKSİYON, DEMEKOLOJİ, DEVEKORUSU, DÜMREKORTA, EKOPARAZİT, GEKOGİLLER, GELEBEKOTU, GİDEKOYMAK, GÖKÇEKONAK, GREKOROMEN, HİPEREKOİK, HİPOEKOJEN, LEYLEKORAK, OTOEKOLOJİ, PREKOSİYAL, YÜKSEKOLUK

9 harfli kelimeler

DEKORATİF, DEKORATÖR, EKOLOJİST, EKOLOJİZM, EKONOMİST, EKONOMİZM, EKOPRAKSİ, GECEKONDU, JİNEKOLOG, REKORTMEN, YÜKSEKOVA, KÖPEKOĞLU, ÇEŞMEKOLU, ÇİÇEKOĞLU, ÇİÇEKOLUK, ÇÖMLEKOBA, DEKOKİNAT, DEVEKOVAN, DÜREKOMAK, EFELEKOTU, EKOSANDIR, EKOSİSTEM, EKOSONDER, ERGENEKON, ERMEKOĞLU, FEKONDİTE, GECEKONDİ, GÖKÇEKORU, HİPOEKOİK, İZOEKOJEN, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

EKOLOJİK, EKONOMİK, FİLDEKOZ, ANEKOJEN, ANTREKOT, AREKOLİN, BÖREKOTU, ÇİÇEKOTU, ÇİFTEKOZ, DEKOLMAN, DEKORNAJ, EKOGRAFİ, EKOVİRÜS, ENSEKOCA, MEKONYUM, ÖĞREKOTU, SEKONDER

7 harfli kelimeler

DEKODER, DEKOLTE, DEKORCU, DEKOVİL, EKOLALİ, EKOLOJİ, EKONOMİ, REKOLTE, ANEKOİK, CEKCEKO, ÇİNEKOP, DEKOKTE, DEKORİN, EFEKOTU, EKOSFER, EKOYLUM, GENEKOP, JEKOLİN, MİNEKOP, TEKOYON

6 harfli kelimeler

DEKONT, DEKORE, EKOLOG, SEKOYA, EKOTİP, EKOTON, EKOTOP, KEKOTİ, SEKOVU, TEKOBA

5 harfli kelimeler

DEKOR, EKOSE, REKOR, PEKON, TEKOK, TEKOL, TEKOM

4 harfli kelimeler

EKOL, GEKO, SEKO

3 harfli kelimeler

EKO

Bazı kelimelerin anlamları

EKO

Yankı.

DEKOMPENZASYON

Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe, kompenze edememe.

REKONSTRÜKSİYON

Yeniden kurma.

BAŞDEKORCULUK

Başdekorcu olma durumu. Başdekorcunun yaptığı iş.

REKONTAMİNASYON

Mikroorganizmalarından arındırılmış gıda veya çevresel bir örneğin yeniden kontamine olması.

GECEKONDULAŞMA

Gecekondulaşmak işi.

APENNİNEKOYUNU

1970'lerde İtalya'da bulunmuş, yerli diğer İtalyan ırkları veya Bergamasca ve Ile de France gibi egzotik ırklarla melezlenmiş, öncelikli olarak et verimi için yetiştirilen, boynuzsuz, vücut rengi beyaz, yüzde ve bacaklarda yapağı bulunmayan, küçük veya orta boyutta sürüler hâlinde yetiştirilen koyun ırkı, Appenninica koyunu.

TELEKOMÜNİKASYON

Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik vb. elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim.

EKOKARDİYOGRAFİ

Kalp ultrasonografisi.

GECEKONDUCULUK

Gecekonducu olma durumu, konduculuk. Gecekonducunun yaptığı iş, konduculuk.

KATEKOLAMİNLER

Adrenerjik agonistler.

EKOKARDİYOGRAM

Ekokardiyografi işleminden elde edilen grafik. Kalp ve damarlarının ultrasonografik görüntüsü.

KÖPEKOĞLUKÖPEK

Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse. Hakaret içeren bir seslenme sözü.

GECEKONDULAŞMAK

Gecekondu sayısı çoğalmak.

SÜPERFEKONDASYON

Aynı kızgınlık döneminde oositlerin farklı erkeklerin spermatozoitleriyle döllenmesi.

DEKONTAMİNASYON

Bulaşmayı giderme, temizleme. Zehirlenmeye neden olan maddelerin bulunduğu bölgeden uzaklaştırılması.

  -   -   -  

Anlamında EKO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EKO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKSESUAR

Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne. Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya. Giysiyi bütünleyen çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher vb. eşya.

ALTYAPI

Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü. Toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin hepsi, enfrastrüktür, üstyapı karşıtı. Bireyin edindiği bilgi ve deneyim.

AŞİRET

Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak.

BEGONYA

Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşidi bulunan sıcak ülke bitkisi (Begonia).

ATLAS

Yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü, saten. Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitap. Dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi.

AKADEMİ

Yüksekokul. Çıplak modelden yapılmış insan resmi. Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu.

ÇİNAKOP

çinekop.

ÇÖZÜCÜ

Başka bir maddeyi çözme özelliği olan şey. Elektronik alıcılar için şifre veya bilgi çözücü, dekoder.

COĞRAFYA

Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü.

BOY

Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık. "Özlü, güzel sözler söyledi" anlamında kullanılan boy boyladı, soy soyladı özlü sözünde geçen bir söz. Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan. Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en, genişlik karşıtı. Kumaş için ölçü. Uzunluk.

ÇÖKÜNTÜ

Çökme. Çoğunluğa ilişkin satın alma gücünün durması, satış değerlerinin düşmesi, çalışma gücünün azalması vb. sebeplerle ortaya çıkan ekonomik durum, bunalım, kriz, depresyon. Jeolojik bir olay sonunda oluşan toprak çöküklüğü. Çöken şeylerin kalıntısı, enkaz. Suyun dibine çöken şeyler.

ÇEKOSLOVAK

Çekoslovakya'da yaşayan kimse.

ASTSUBAY

Silahlı Kuvvetler Yasası'na göre astsubay meslek yüksekokullarında yetişerek Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker, gedikli.

ANLAŞMA

Anlaşmak durumu. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılmış olan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon. Sözleşme.

BÖLGE

Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

DATA

Veri. Aslında kendileri ekonomik olmayan ancak ekonomi dünyasını dışarıdan kuşatan veya çerçeveleyen, nüfus, teknik bilgi, hukuk düzeni ve yönetim biçimi ögelerinden her biri.

BEZEMELİ

Süslü, dekoratif.

BİLİŞİM

İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.

BANKA

Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluş. Bankacılık işleminin yapıldığı yapı.

BAŞDEKORCU

Dekorcuların başı, dekor hazırlamada en üst sorumlu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük