İçinde EHDİ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ehdi" olan, toplam 32 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ehdi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ehdi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ehdi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

CİZVEEHDİDAR

11 harfli kelimeler

EHDİYARIRAK

10 harfli kelimeler

DEHDİLEMEK

9 harfli kelimeler

TEHDİTSİZ, ÇEHDİRMEK, EHDİBAREN, EHDİYAŞLİ, TEHDİTKAR

8 harfli kelimeler

TEHDİTLİ

7 harfli kelimeler

EHDİBAR, EHDİDAR, EHDİKAR, EHDİLAF, EHDİLAL, EHDİMAL, EHDİMAM, EHDİRAZ, EHDİŞAM, EHDİYAC, EHDİYAR, EHDİYAŞ, EHDİYAT, MEHDİYE

6 harfli kelimeler

TEHDİT, EHDİDA, EHDİZA, MEHDİP, TEHDİD, TEHDİM

Bazı kelimelerin anlamları

EHDİ

Anası ölüp de başka bir koyuna alıştırılan ya da elde beslenen kuzu. Cimri, pinti, görmemiş. Çok bilmiş, kurnaz (Kaman).

TEHDİTSİZ

Tehdidi bulunmayan, tehditten uzak.

EHDİMAL

Arapça kökenli ihtimâl: ihtimal; olabilir ki; mümkündür ki.

EHDİBAR

Arapça kökenli i'itibâr: itibar.

DEHDİLEMEK

Haddini bildirmek, ağzının payını vermek.

TEHDİTKAR

Tehdit dolu, tehdit edici.

EHDİDAR

Arapça kökenli iktidâr: iktidar.

EHDİYARIRAK

İhtiyarca, az ihtiyar.

TEHDİTLİ

Tehdidi bulunan.

CİZVEEHDİDAR

Arapça kökenli ciz'i-iktidâr: cüziiktidar.

EHDİKAR

Arapça kökenli ihtikâr: ihtikar.

EHDİBAREN

Arapça kökenli i'tibâren: itibaren.

EHDİYAŞLİ

İhtiyaçlı; yoksul.

EHDİLAL

Arapça kökenli ihtilâl: ihtilal.

ÇEHDİRMEK

Çekdirmek.

EHDİLAF

Arapça kökenli ihtilâf: ihtilaf.

  -   -   -  

Anlamında EHDİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EHDİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AVKALAMAK

Isırmak: Köpek çocuğun arkalamadık yerini bırakmamış. Örselemek, hırpalamak, ansızın altına almak. Karıştırmak, iyice karıştırmak, kabartmak. Sıkıştırmak. Oynamak. Çocuğu hırpalıyarak sevmek. Azarlamak, tehdit etmek. Ovmak, ovalamak masaj yapmak 1. Çalkalamak, elemek. 1. Yakalamak, tutmak, avuçlamak. Engel olmak, geciktirmek. Çitilemek, avuç içinde sıkıştırmak, ovmak, ovalamak. Haksız yere hırpalamak. Ovmak, yıkamak (kirli giysi için). Yoğurmak, özleştirmek. Köpek koparmadan, az ısırmak.

AVURLAMAK

Tehdit etmek.

ŞANTAJ

Herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutma.

ZARFÇI

Tenha bir yolda yere içi doluymuş gibi görünen zarf veya cüzdan bırakan, sonra da bunları bulup alan kimseyi suçlayarak, tehdit ederek para sızdıran dolandırıcı, papelci. Sokaklarda iskambil kâğıtlarıyla halkı dolandıran bir tür dolandırıcı, papelci.

CELALİ

İlkin Yavuz Sultan Selim zamanında Turhal'da Mehdilik savı ile ortaya çıkan Bozok'lu Derviş Celâl'ın adamlarına ve ondan yana olanlara, sonraları da türeyen tüm eşkiyaya verilen ad. İlk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkıp devlete isyan eden Bozoklu Derviş Celâl'in adamlarına ve ondan yana olanlara, sonraları da ortaya çıkan bütün eşkıyaya verilen ad. Yüceliğe mensup.

TEHDET

Arapça kökenli tehdid: tehdit.

RUAT

Bulut, gök gürültüsü. Konuşkan. Tehdit eden.

GÖZDAĞI

Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit.

YAPMAK

Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Yol almak. Davranmak, hareket etmek. Üretmek. Bir durum yaratmak. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek. Salgılamak, çıkarmak. Edinmek, sahip olmak. Olmasına yol açmak. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Olmak. Gerçekleştirmek. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek. Onarmak, tamir etmek. Evlendirmek. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Düzenli bir duruma getirmek. Dışkı çıkarmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük