İçinde EE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ee" olan, toplam 171 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ee bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ee ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ee olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

BEEFMAKERSIĞIRI, POLİMORFNÜKLEER, SÜMÜKLEENHÖCEĞİ

13 harfli kelimeler

REENKARNASYON

12 harfli kelimeler

TERMONÜKLEER, CİZVEEHDİDAR, KEENLEMYEKÜN, MULTİNÜKLEER, REENFEKSİYON

11 harfli kelimeler

MAATTEESSÜF, MONONÜKLEER, PARANÜKLEER, SEETLİYAZMA, TEPEEYNİHAN

10 harfli kelimeler

DEVEELMASI, BİSEELÜSTÜ, DEEŞDÜRMEK, GIREERTESİ, TEREEKMEĞİ

9 harfli kelimeler

MÜTEESSİF, MÜTEESSİR, REEKSPORT, TEESSÜRAT, TAZİYEEVİ, ÇEERTDEYH, EEBEGELDİ, GEELLEMEK, GÖKÇEESKİ, MEELSİMEK, MEERSİMEK, MÜTEEDDİD, MÜTEESSİP, NEMNEŞEEL

8 harfli kelimeler

REESKONT, KAHVEEVİ, BEENESİZ, DEEHACIK, DEEPNESS, EEĞRİLCE, ENDORSEE, FEEDBACK, KALEEVCİ, KÖSEEYÜP, MEESİMEK, PEREENTİ, PIRTDEER

7 harfli kelimeler

NÜKLEER, TEEDDÜP, TEEHHÜL, TEEHHÜR, TEEMMÜL, TEESSÜF, TEESSÜR, TEESSÜS, TEEYYÜT, BEENMEK, BİLGEER, BİSLEEÇ, BİSSEEL, BİŞLEEÇ, DEERMEN, DEEŞMEK, DEĞMEER, EERİLCE, FEEDBEK, GÖKÇEER, İŞLENEE, MEETTER, MENFEET, MÜDDEEM, MÜSEEDE, SEÇMEER, TEEMEDE, ZEERDEN, ZEEREYH, ZEERTEN, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ARKEEN, LİNEER, TEENNİ, BEERDİ, BELLEE, BİNEET, BİSEEL, CÖMEET, DEERLÜ, DEERME, DEERMİ, DEESEN, DEEŞİK, EELMEK, EESMEK, ELLEEM, ESDEEE, ESEBEE, GERNEE, GEZEEN, KEENNE, KUBBEE, NEŞEEL, NETEER, ÖSSEET, ÖZGEER, PİSEEL, ŞEERLİ, TEELTİ, TEELTÜ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AYDEE, BEZEE, DEEHA, DEEYY, EESİK, EESÜK, EETER, EEZEN, ELEEE, ELEEY, GELEE, HEERİ, KÖSEE, MEEZE, ÖĞSEE, ÖKEER, ÖTEEN, PİSEE, SEENK, ŞEERT

4 harfli kelimeler

REEL, OEEC, BEEH, BEEZ, DEEK, DEEL, DEER, EBEE, EDEE, ENEE, GEEL, GEEM, GEEN, HEES, İTEE, KEER, MEEK, MEEL, MEER, MEEŞ, NEET, REEZ, SEEH, SEEL, SEET, ŞEER, YEEN, YEER, ZEET

3 harfli kelimeler

CEE, DEE, EEK, EEL, EER, EEY, HEE, SEE, TEE, ZEE

2 harfli kelimeler

EE

Bazı kelimelerin anlamları

EE

Güzel.

REENFEKSİYON

Aynı etken tarafından oluşturulan ikinci enfeksiyon. Bu, ilk enfeksiyonun tamamen iyileşmediğinin, mikrobun organizmada kaldığının ve yeniden çoğalma olanağı bulduğunun işaretidir.

TERMONÜKLEER

Ancak çok yüksek sıcaklıklarda, hafif elementler arasında doğan (çekirdeksel tepkime).

CİZVEEHDİDAR

Arapça kökenli ciz'i-iktidâr: cüziiktidar.

POLİMORFNÜKLEER

Parçalı çekirdek gösteren, parçalı çekirdekli. Parçalı çekirdekli lökosit.

MAATTEESSÜF

Maalesef.

DEVEELMASI

Çakırdiken.

BEEFMAKERSIĞIRI

ABD' den köken alan, % 75 Hereford ve % 25 Simental genotipi taşıyan, düşük bakım maliyetleriyle yüksek karkas verimini etkili bir biçimde sağlamada ün kazanmış olan etçi sığır ırkı.

REENKARNASYON

Ruh göçü.

KEENLEMYEKÜN

yok.

PARANÜKLEER

Çekirdeğe yakın, çekirdeğe bitişik.

MONONÜKLEER

Tek bir çekirdeği olan. Monoenergit. Tek çekirdekli. Sadece bir çekirdeği bulunan.

TEPEEYNİHAN

Manisa şehrinde, Selendi belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

SEETLİYAZMA

Üzerinde desenler saati andıran gelin yazması. (Hüyüklü Yalvaç Isparta).

SÜMÜKLEENHÖCEĞİ

Kabuksuz salyangoz, sümüklüböcek.

MULTİNÜKLEER

Çok çekirdekli.

  -   -   -  

Anlamında EE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACIKLANMAK

Üzülmek, acımak, müteessir olmak. Kızmak, çıkışmak, öfkelenmek. İnatlanmak, inat etmek.

ÇEKİRDEKSEL

Nükleer.

OECD

Türkçe'de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı olarak anılır. Uluslararası bir ekonomi örgütü. 1961 yılında kurulmuştur. 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) devamı niteliğindedir. Üye ülkelerinin çoğu Avrupa Birliği üyesidir ve sanayi olarak gelişmiş ülkelerdir bir çoğu da sadece gözlemci olan üyelerdir.

GERÇEKLİK

Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, hakikilik, şeniyet, realite, reellik.

GECİKME

Gecikmek işi, teehhür, rötar.

URANYUM

Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03, yoğunluğu 18,7 olan, 1800 °C'ye doğru eriyen, demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede kullanılan bir element (simgesi U).

BOYLAM

Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen çemberiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlemevinin meridyen çemberi arasındaki açı değeri, tul, tul derecesi, meridyen.

ÖLÇÜNMEK

Bir şeyi uzun uzun düşünüp hesaplamak, teemmül etmek.

YERİNME

Yerinmek işi, teessüf.

ÇAKIRDİKEN

Maydanozgillerden, hekimlikte kullanılan bir bitki, deveelması (Arctium tomentosum).

MAALESEF

Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf.

ÜZÜNTÜ

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

UTANMA

Utanmak durumu, arlanma, teeddüp.

MEGATON

Bir milyon ton değerinde kütle birimi. Nükleer bir bombanın veya merminin gücünü ölçmeye yarayan birim.

ETKİLENMEK

Etkiye uğramak, müteessir olmak.

GERÇEK

Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

AYNŞTAYNYUM

Atom sayısı 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element (simgesi Es).

YAZIKLANMAK

Üzülmek, acınmak, esef etmek, teessüf etmek.

ÜZÜNTÜLÜ

Üzüntüsü olan, acılı, müteessir. Üzüntülü bir biçimde, üzüntülü olarak. Üzüntü veren.

YAZIKLANMA

Yazıklanmak işi, esef, teessüf.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük